Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Lk 12, 49-53 )

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie. My kresťania sa aspoň raz do roka zamýšľame nad tým, aký je zmysel života a aký je zmysel našej smrti a vzkriesenia.  

Ľudské utrpenie je rovnaké ako utrpenie Cirkvi a bez akýchkoľvek pochybností obaja veria, že každé ľudské utrpenie znamená nejakým spôsobom stratu života. Preto strata najdrahšieho človeka vyvoláva takú neznesiteľnú bolesť, že ju nemôže zmierniť ani viera. Preto ľudia odjakživa túžili udeliť svojim zosnulým pocty. Spomienka je vlastne jedným zo spôsobov, ako sprítomniť tých, ktorí už nie sú po našom boku, zvečniť ich život. Čas však spôsobuje, že naše spomienky na ich psychologické a sociálne mechanizmy postupne blednú. Ak nás to však z čisto ľudského hľadiska môže viesť k úzkosti, ako kresťania môžeme mať vďaka vzkrieseniu pokoj. Výhodou našej viery vo vzkriesenie je, že nám umožňuje dôverovať, že napriek zabudnutiu sa opäť stretneme v druhom živote. Druhou výhodou je, že spomienkou na zosnulých sa za nich aj modlíme. Robíme to z hĺbky srdca, prostredníctvom našej blízkosti s Bohom a zakaždým, keď sa spoločne modlíme v Eucharistii: pred tajomstvom smrti a života nie sme sami, ale zdieľame ho ako údy Kristovho tela. Ba čo viac: vidíme kríž, zavesený medzi nebom a zemou, a vieme, že medzi nami a našimi zosnulými blízkymi sa vytvorilo spoločenstvo. Preto, ako vďačne vyhlásil svätý František: “Chvála ti, Pane, náš Bože, za našu sestru Smrť.”

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

    “Prečo by sme mali pochybovať o tom, že naše obety za zosnulých im prinášajú určitú útechu? Neváhajme pomáhať tým, ktorí zomreli, a obetovať za nich svoje modlitby.” (Svätý Ján Zlatoústy)

    “Nakoniec budeme odetí do radosti, pokoja a lásky Boha, úplne, bez akýchkoľvek obmedzení, a stretneme sa s ním tvárou v tvár! Je krásne na to myslieť, myslieť na nebo. Budeme tam všetci spolu. Je to krásne, dáva to silu duši. (František)

    “Spoločenstvo so zosnulými. “V plnom vedomí tohto spoločenstva celého mystického tela Ježiša Krista si Cirkev vo svojich pútnických údoch už od prvých dní kresťanského náboženstva s veľkou úctou uctieva pamiatku zosnulých; a “pretože je svätou a zdravou myšlienkou modliť sa za zosnulých, aby boli oslobodení od svojich hriechov”, obetuje za nich svoje dušičky.” Naša modlitba za nich je schopná nielen im pomôcť, ale aj urobiť ich príhovor za nás účinným.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 958)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie