Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Jn 2, 13-22

Zamyslenie:

Pri dnešnej liturgickom
sviatku, kedy si pripomíname Výročie posviacky Lateránskej baziliky si môžeme
uvedomiť, že hoci žiadna budova na tomto svete nie je dosť veľká na to, aby
obsiahla Božiu nesmiernosť, už veľmi dávno ľudia pociťovali potrebu vyhradiť si
určité miesta, kde sa chcú stretávať s Bohom. Na začiatku boli miestami
zhromažďovania kresťanov ich súkromné ​​domy, kde sa spoločenstvá zhromažďovali
za účelom modlitby a lámania eucharistického chleba. Zhromaždená komunita bola
– a dodnes je – Božím svätým chrámom. Postupom času si tieto spoločenstvá stavali
budovy určené pre liturgické slávenia. A takto kresťanstvo od svojich
počiatočných prenasledovaní až po konečnú náboženskú slobodu v Rímskej ríši
začalo budovať svoje veľké baziliky. Z nich najdôležitejšia je bazilika svätého
Jána z Lateránu, teda rímska katedrála.

Táto bazilika je symbolom jednoty všetkých cirkví na svete s rímskou cirkvou, a preto na jej priečelí nápis: „Matka a hlava všetkých kostolov mesta a sveta“ (Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput). Táto bazilika je ešte dôležitejšie ako bazilika svätého Petra vo Vatikáne, ktorá v skutočnosti nie je katedrálou, ale svätyňou postavenou nad hrobom svätého Petra a zároveň sídlom pápeža. Ale rímsky biskup má svoju katedrálou a ňou je Lateránska bazilika.

Nikdy by sme
však nemali stratiť zo zreteľa skutočnosť, že skutočným stretávacím bodom medzi
človekom a Bohom, jeho skutočným chrámom, je Ježiš Kristus. Preto bol Ježiš oprávnený
upratovať v dome svojho Otca a hovoriť slová: „Zborte tento chrám a za tri
dni ho postavím.
“  (Jn 2,19). Vďaka
obete svojho života z nás urobil živý Boží chrám. Kresťanské posolstvo nám
preto pripomína, že všetci ľudia sú posvätnou realitou, v ktorej prebýva Boh, a
že ju nemožno zneuctiť tým, že sa použije ako hmotný prostriedok.

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho
Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie