Zamyslenia

ZAMYSLENIE
PRE DETI NA 28. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. … Potom kráľ povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Mt 22, 1-3, 8-14

Mnohí kresťania
sa u dnešného evanjelia
zarazia nad žobrákom, ktorý bol vyhnaný. Vari taký chudák mohol mať svadobné šaty? No nezabúdajme, že sa
tu hovorí o svadbe,
o radosti, o pozvaní obrovského množstva
ľudí, ktorí by
sa asi za bežných
okolnosti  na takú hostinu vôbec nedostali. Ale Pán ich pozval, sú tam a môžu sa radovať. Pozval do svojho kráľovstva všetkých, bez
rozdielu ich stavu,
národnosti, bohatstvo
či schopností.
No Ježiš nám ale pripomína,
že spočinúť v Božej
blízkosti nie je sranda, aj keď bol človek pozvaný. Kto teda obstojí?
Každý, kto pochopí, že vstupuje do blízkosti Pána
Pánov, na kráľovskú svadbu. Šat nie je daný možnosťami
hosťa, ale stavom
jeho srdca.

Pán Ježiš sa kvôli nám stal „žobrákom“, kvôli nám zomrel na dreve kríža. Áno, Boh prosí o našu lásku, prosí, aby nás mohol vziať k sebe. Kristus nás svojou smrťou zachránil, dal nám nové biele a čisté svadobné šaty. Je len na nás, čo s nimi urobíme. Je len na nás, či vpustíme Pána Ježiša do nášho srdca a bol s nami v každej chvíli nášho života.  

Video:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie