Zamyslenia

ZAMYSLENIE
STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: “Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.” Učeníci mu povedali: “Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?” Ježiš sa ich opýtal: “Koľko máte chlebov?” Oni odpovedali: “Sedem a zopár rybiek.” Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.

Mt 15,29-37

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu uvažujeme o rozmnožení chleba a rýb. Mnoho ľudí „prišlo k nemu“ (Mt 15,30). Muži a ženy, ktorí potrebovali Krista: nevidiaci, mrzáci a akokoľvek chorí, spolu s tými, ktorí ich sprevádzali. Všetci hľadali Krista. Jeho nehu, odpustenie, svetlo, jeho milosrdenstvo… pretože v ňom môžeme aj my nájsť plnosť všetkého.

Dnešné evanjelium nás upozorňuje na potrebu služby,
tých, ktorí budú viesť iných ku Kristovi. Tí, ktorí prinášajú chorých k
Ježišovi, aby ich mohol vyliečiť, sú obrazom všetkých tých, ktorí vedia, že
najväčším skutkom lásky k blížnym je ich nasmerovanie ku Kristovi, zdroju nášho
života. Život viery si vyžaduje svätosť, službu a apoštolát.

Svätý Pavol nás pozýva k tomu (Flp 2,5), aby sme zmýšľali rovnako, ako zmýšľal Kristus. Tento príbeh mám ukazuje, aj to aké je Ježišovo srdce: „Ľúto mi je zástupu..“. Nemôže ich opustiť, pretože sú hladní a unavení. Kristus hľadá konkrétneho človeka ktorý svojou službou dokáže pomôcť ostatným, aby tiež našli Krista. Aký je k nám dobrý a akí dôležití sme pre neho my ľudia! Sme pozvaní k tomu, aby sme sa naplnili vďačnosťou, obdivom a úprimným želaním obrátenia.

Boh nám posiela svojho syna, ktorý nás nekonečne miluje a ktorého potrebujeme vo všetkom a pre všetko – „bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5) – paradoxne niečo vyžaduje aj od nás – aby sme sa podelili so svojimi siedmimi chlebmi a niekoľkými rybami, ktoré použije na nasýtenie davu. Keby sme si skutočne uvedomili, ako veľmi s nami Ježiš počíta, vzhľadom na to, aké malé je všetko, čo pre neho robíme, snažili by sme sa o to viac byť mu k dispozícií.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie