Zvestovanie Pána

Dnešné Božie Slovo:
„Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.“
Lk 1, 26-38

Zamyslenie:

Aj nám sa Boh prihovára cez blížnych , priateľov , kolegov v práci , cez okolnosti a situácie, ktoré sa dejú v našom živote. Aj nám – mne a tebe , chce Boh povedať, že sme vzácni v Jeho očiach a nie sme tu , v tejto dobe , na tomto mieste náhodou. On nás nikdy neopustil a ako nám prisľúbil , je s nami až do konca sveta. A dnes ti chce povedať, že má pre teba plán. Nemusíš mu úplne rozumieť podobne ako Mária. Aj ty sa môžeš opýtať:  Ako? / to mám urobiť / Je to úplne normálne – ľudské.  Našou úlohou je plán prijať a povedať: Fiat , ako Ty chceš môj Bože.  Je síce pravda , že v modlitbe „ Otče náš…“  sa modlíme : „buď vôľa Tvoja “  …  avšak často Bohu diktujeme  pri  modlitbe vlastnými slovami: Bože daj,  Bože urob , Bože zariaď …

Bohu nie je problém splniť čokoľvek , veď sme čítali : Bohu nič nie je nemožné.  Určite každý pozná , či už z vlastnej skúsenosti , alebo z rozprávania niekoho známeho, že keď nedostal to , za čo sa modlil , Boh to zariadil oveľa lepším spôsobom , ako by sme si vedeli vôbec predstaviť. A vtedy žasneme a obdivujeme  Jeho  geniálnu dokonalosť.  Neznamená to, že náš život bude len super krásny , pohodlný a bezproblémový . Ale keď budeme podobne ako Mária  Bohu dôverovať , On nás prevedie aj cez úskalia a ťažkosti života . Dá potrebnú silu, odvahu a schopnosti zvíťaziť hlavne nad sebou , nad hriechom v nás a dosiahnuť   svätosť , ktorá je podmienkou prebývania s naším Stvoriteľom vo večnosti.

Preto nasledujme Máriu v tejto pokore , odovzdanosti a ochote slúžiť Pánovi. Robme všetko pre Pána, pozývajme Ho do každodenných činností – práca , odpočinok , rozhovory či stretnutia. Keď bude On na prvom mieste v našom živote, všetko ostatné bude na správnom mieste.

Aplikácia:

1/ Čo mi bráni úplne sa s dôverou odovzdať do Božej Prozreteľnosti?

2/ Čoho /vecí, vzťahov , zlozvykov …/ som ochotný vzdať sa , aby som sa viac priblížil k Bohu?

Miroslav

manažér kvality , ženatý , 42 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie