Zamyslenia

Zvestovanie Pána

Dnešné Božie Slovo:
„Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.“
Lk 1, 26-38

Zamyslenie:

Aj nám sa Boh prihovára cez blížnych , priateľov ,
kolegov v práci , cez okolnosti a situácie, ktoré sa dejú
v našom živote. Aj nám – mne a tebe , chce Boh povedať, že sme vzácni
v Jeho očiach a nie sme tu , v tejto dobe , na tomto mieste náhodou.
On nás nikdy neopustil a ako nám prisľúbil , je s nami až do konca
sveta. A dnes ti chce povedať, že má pre teba plán. Nemusíš mu úplne
rozumieť podobne ako Mária. Aj ty sa môžeš opýtať:  Ako? / to mám urobiť / Je to úplne normálne –
ľudské.  Našou úlohou je plán prijať
a povedať: Fiat , ako Ty chceš môj Bože. 
Je síce pravda , že v modlitbe „ Otče náš…“  sa modlíme : „buď vôľa Tvoja “  …  avšak
často Bohu diktujeme  pri  modlitbe vlastnými slovami: Bože daj,  Bože urob , Bože zariaď …

Bohu nie je problém splniť čokoľvek , veď sme čítali :
Bohu nič nie je nemožné.  Určite každý
pozná , či už z vlastnej skúsenosti , alebo z rozprávania niekoho
známeho, že keď nedostal to , za čo sa modlil , Boh to zariadil oveľa lepším
spôsobom , ako by sme si vedeli vôbec predstaviť. A vtedy žasneme
a obdivujeme  Jeho  geniálnu dokonalosť.  Neznamená to, že náš život bude len super krásny
, pohodlný a bezproblémový . Ale keď budeme podobne ako Mária  Bohu dôverovať , On nás prevedie aj cez
úskalia a ťažkosti života . Dá potrebnú silu, odvahu a schopnosti
zvíťaziť hlavne nad sebou , nad hriechom v nás a dosiahnuť   svätosť , ktorá je podmienkou prebývania
s naším Stvoriteľom vo večnosti.

Preto nasledujme Máriu v tejto pokore
, odovzdanosti a ochote slúžiť Pánovi. Robme všetko pre Pána, pozývajme
Ho do každodenných činností – práca , odpočinok , rozhovory či stretnutia. Keď
bude On na prvom mieste v našom živote, všetko ostatné bude na správnom
mieste.

Aplikácia:

1/ Čo mi bráni úplne sa s dôverou odovzdať do Božej Prozreteľnosti?

2/ Čoho /vecí, vzťahov , zlozvykov …/ som ochotný vzdať sa , aby som sa viac priblížil k Bohu?

Miroslav

manažér kvality , ženatý , 42 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie