Zomrel páter Jozef Berec SVD

Zomrel páter Jozef Berec SVD

Nenápadný tichý život skromného misionára, ktorý hovoril aj tým, že stratil hlas. Handicap ktorý mu však rozšíril srdce pre všetkých. Odišiel fyzicky, ale duchom zostáva stále s nami.

 

Jozef Berec sa narodil 9. decembra 1926 v Nitrici, okres Prievidza. Pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny, v ktorej sa narodil ako piate, najmladšie, dieťa.

Po ukončení povinnej školskej dochádzky nastúpil ako učeň do krajčírskej dielne v Prievidzi. V tom čase sa u neho objavila túžba po rehoľnom povolaní v misijnej Spoločnosti Božieho Slova. Jeho žiadosť bola v Nitre prijatá a po ukončení školy v Prievidzi bol v marci 1946 prijatý do postulátu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre. V septembri 1946 nastúpil do noviciátu SVD v Spišskom Štiavniku, kde zložil i svoje prvé rehoľné sľuby 8. septembra 1948. Po noviciáte nastúpil na základnú vojenskú službu, kde ho zastihla i tzv. „Barbarská noc“.

Po ukončení vojenskej služby (v roku 1950) sa vrátil do rodnej Nitrice a zamestnal sa ako krajčír v neďalekých Novákoch. V nasledujúcich rokoch sa rozhodol doplniť si vzdelanie s túžbou prihlásiť sa na Bohosloveckú fakultu a stať sa kňazom. V roku 1962 úspešne zmaturoval na večernej škole v Prievidzi a od tohto roku sa päť krát hlásil o prijatie na Bohosloveckú fakultu v Bratislave. Jeho žiadosti o prijatie však nebolo vyhovené. Podarilo sa mu to až v roku 1968, no nie v Bratislave. V štúdiu a formácii pokračoval na obnovenej Bohosloveckej fakulte v Olomouci 1. júla 1972 prijal kňazské svätenie z rúk otca kardinála Štefana Trochtu. V tom isto roku zložil i svoje doživotné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova.

Napriek tomu, že na realizáciu svojho zasvätenia ako rehoľník a kňaz musel čakať nie roky, ale desaťročia, nevzdal sa svojej túžby a ako v mladosti, i v staršom veku bol pozoruhodný v zachovávaní osobnej disciplíny a v mariánskej úcte. Ako vo svojich spomienkach uviedol: „Zvláštne a nevyspytateľné sú Božie cesty. Moja cesta ku kňazstvu bola zvláštna a dosť zložitá, ale som vďačný Bohu i za túto zvláštnu cestu.“

 

Ako kňaz pôsobil najskôr v Bílovicích u Uherského Hradiště (1972 – 1974), neskôr v Lešné u Valašského Meziřičí (1974 – 1975) a v rokoch 1975 – 2013, ako farár vo Valašskej Polanke (s prestávkou od februára 1991 do marca 1992, kedy pôsobil v Močenku).

Od marca 2013 žil P. Jozef Berec v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii, kde si ho Pán života a smrti povolal v podvečerných hodinách 25. septembra 2017.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie