logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Európske stretnutie seminaristov SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 14. september 2014

Stretnutie seminaristov v PieniezneOd 9. do 14. septembra sa na formačnom stretnutí v poľskom Pieniezne zišlo 30 seminaristov SVD.  Zastúpenie mali provincie SVD zo Slovenska, Maďarska, Poľska a regiónu Ural (Rusko, Bielorusko). Hlavné témy workshopov boli misiológia, religionistika a súčasné výzvy, ktorým čelí Spoločnosť Božieho Slova.

Pokračovanie...
 
Dvanásti verbisti skladali a obnovovali v Nitre rehoľné sľuby Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 9. september 2014

8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie, svoje narodeniny slávi aj Spoločnosť Božieho Slova. V tento deň v roku 1875 založil sv. Arnold Janssen rehoľu verbistov, aby ohlasovala Božie Slovo v krajinách, kde ešte nebolo ohlasované, alebo je ohlasované veľmi málo. Na tento sviatok Narodenia Panny Márie  a založenia SVD sa u verbistov skladajú a obnovujú rehoľné sľuby. Bolo tomu tak i tohto roku, keď sa dvanásti bohoslovci SVD zasvätili Pánu Bohu zložením sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Slávnosť sa konala v Nitre na Kalvárii v kostole Nanebovzatia Panny Márie a zúčastnili sa jej v hojnom počte rodinní príslušníci seminaristov, veriaci z Nitry i z jej okolia. Vzácnymi hosťami boli P. Lukáš Mizerák SVD a P. Radoslav Kottra SVD, misionári na Kube, ktorí sú práve dovolenke.   
Spolu s pátrom provinciálom Jánom Halamom SVD sv. omšu koncelebrovali ďalší verbisti,  viacerí  diecézni kňazi a pátri jezuiti.
Tomáš Gerboc a Stanislav Orečný, zložili večné sľuby.
sluby_svd_2014_1sluby_svd_2014_10sluby_svd_2014_11sluby_svd_2014_12

Pokračovanie...
 
Zomrel misionár páter Viktoro Števko Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 8. september 2014

stevkoZ ďalekej Austrálie sme dostali správu, že dňa 6. septembra 2014 zomrel páter Viktor Števko SVD vo veku 87 rokov. Bol posledným z početnej skupiny slovenských misionárov, ktorí pôsobili v Indonézii. Páter Števko pôsobil v misiách v Indonézii od r. 1960 do r. 1994. Po zmene režimu navštívil viackrát aj Slovensko.

Páter Števko sa od r. 1994 po odchode na dôchodok dlhé roky obetavo staral o Slovenskú Katolícku Komunitu v Sydney-Lidcombe v Austrálii. Odpočinutie večné, daj mu, Pane!

pokračovanie a fotografie
 
Páter Marek Vaňuš novým Generálnym koordinátorom pre biblický apoštolát Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Sobota, 30. august 2014

P. Marek VaňušGenerálny predstavný Spoločnosti Božieho Slova P. Heinz Kulüke dňa 22. augusta 2014 vymenoval pátra Mareka Vaňuša SVD za Generálneho koordinátora pre biblický apoštolát pre Spoločnosť Božieho Slova. Páter Marek Vaňuš dokončuje v Ríme na Univerzite sv. Gregora svoj doktorát z biblickej teológie. Úlohu biblického koordinátora prevezme po pátrovi Lukasovi Jua SVD, ktorý pochádza z Indonézie. Úlohou Generálneho koordinátora pre biblický apoštolát, ktorý je jednou zo štyroch hlavných dimenzií misionárskej charizmy verbistov, je podporovať a koordinovať biblický apoštolát v jednotlivých provinciách Spoločnosti a tiež zúčastňovať sa na zasadaniach Generálnej rady v prípade dôležitých rozhodnutí, akými sú prvé misijné určenia spolubratov a pod. Podľa nového nariadenia Generálnej rady bude každý Generálny koordinátor vykonávať svoju službu vo svojej provincii, v prípade pátra Mareka to bude zo Slovenska, avšak bude v úzkom kontakte s jednotlivými koordinátormi v provinciách a tiež s Generalátom v Ríme. Pátrovi Marekovi gratulujeme k prijatiu tohto úradu a v modlitbe mu vyprosujeme potrebné Božie milosti pre naplnenie úloh Spoločnoti Božieho Slova na tomto poste.

životopis
 
Večné sľuby a diakonská vysviacka Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 22. august 2014

Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova je v plnom očakávaní dvoch veľkých slávnosti. Naši spolubratia Tomáš Gerboc, SVD a Stanislav Orečný, SVD budú 8. septembra v Nitre skladať večné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova a 11. októbra v Bratislave príjmu posvätný rád diakonátu. Pozývame k modlitbe za našich spolubratov, aby z nich boli svätí Boží služobníci.


Oznámenia o slávnostiach

  

 
Misijné prázdniny 2014 Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Sobota, 16. august 2014

Slovenské mestá Levoča a Trenčín hostili počas týchto prázdnin ďalšie turnusy letného tábora pre stredoškolskú mládež Misijné prázdniny 2014. Tento rok sa niesol v znamení témy "Zanechaj stopu!" Tábor absolvovalo v Levoči približne 70 a v Trenčíne 85 mladých ľudí vo veku od 14 do 20 rokov z rozličných kútov Slovenska. Počas týždňa sa spoločne zamýšľali nad tým, aké stopy zanechávajú v svojom živote, aké stopy zanechali svätci pred nimi a tiež aj o tom, ako stopy vytvoril Boh vo svete a v nich. Spoločne trávili čas pri hrách, športe, modlitbe, turistike, rôznych kreatívnych aktivitách a pod.


Spolu s mladými prežili tento čas aj viacerí misionári, ktorí sú v súčasnosti dovolenkujú doma na Slovensku, napríklad P. Radoslav Kottra  pôsobiaci na Kube a sestra Filipa Krajňáková, ktorá pracuje v Južnej Kórei. Misijné prázdniny, ktoré podporil aj grantový program Mládež v akcii, sa uskutoční pod dohľadom P. Martina Madasseryho SVD a zúčastnili sa na nich aj viacerí členovia Spoločnosti Božieho Slova a niekoľko ďalších misijných kongregácii. Sú určené pre všetkých vo veku od 14 do 20 rokov. Je to týždeň, v ktorom mladí môžu prežiť spoločenstvo v misijnom tábore.

dsc_3744dsc_3797dsc_3823dsc_3882

 
Najlepší miništrantský tábor Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 18. júl 2014

V Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave sa v dňoch od 14. do 18. júla konal misijný tábor miništrantov. Tábor sa niesol v znamení množstva zaujímavých aktivít, zábavy a turistiky. Navštívili sme zaujímavé a významné miesta Bratislavy ako napríklad Bratislavský hrad, rôzne múzeá, pútnické miesto v Marianke, vojenský bunker či kúpalisko. Miništranti, ktorých sa zišlo 30 z rôznych kútov Slovenska, pričom najväčšie zastúpenie mali miništranti z východu Slovenska, mali možnosť spoznať históriu ale aj súčasnosť nášho hlavného mesta. Nechýbal, samozrejme, futbalový a hokejbalový turnaj. Centrum nášho dňa tvorila svätá omša, modlitba a večerné zamyslenia venované sv. Arnoldovi Janssenovi. Celý tábor zastrešoval P. Martin Madassery, SVD spolu so seminaristami SVD. Navštívil nás aj misionár pôsobiaci na Kube, P. Radko Kotra, SVD, ktorí priblížil miništrantom život v jeho misií. Ďakujeme Bohu za požehnaný čas.


20140716_20560420140718_082750img_2965img_2969

 
Sv. omša na česko-slovenskej hranici Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 18. júl 2014

5. júla, na sviatok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, sa už tradične slávila sv. omša pri kríži na obľúbenom a známom turistickom mieste pri Chate Kohútka. Sv. omša začala procestiou o 13:00 od Chaty Kohútka k asi 300 metrov vzdialenému krížu, ktorý tam stojí na hranici medzi Českom a Slovenskom. Slováci obyčajne vždy nesú kríž a veriaci spievajú v procesii piesne, ktoré spieva česká i slovenská strana. Hrala i dychová hudba. Keď procesia prišla k poľnému oltáru, začala sa sv. omša. Hlavným celebrantom bol P. Ludvík Málek SVD, misionár v Mexiku, ktorý bol práve na dovolenke. Je rodák z Moravy, z Újedzca u Luhačovic. Ďalšími hosťami boli duchovný otcovia Dušan Monček a Michal Baláž, ktorí prišli spolu so svojimi veriacimi zo Slovenských obcí. Prítomný bol aj P. Marek Poláčik SVD, správca farnosti Nový Hrozenkov, kde toto miesto úradne patrí.
Základný kameň kríža bol položený v roku 1935. Chodievali tam procesie s

Celý text + FOTO a VIDEO
 
Pohreb pátra Františka Siroviča SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 3. júl 2014

Pohreb pátra Františka Siroviča SVD sa začal sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Hlavným celebrantom bol emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. V kázni sa prihovoril rodine a všetkým prítomným páter Ján Halama SVD, provinciál. Pohrebu sa zúčastnilo množstvo príbuzných, ktorí prišli z východného Slovenska, odkiaľ páter pochádzal. Prišli sa rozlúčiť i spolubratia verbisti - kňazi, misionári. Aj misionári, ktorí sú na dovolenke na Slovensku sa pršli rozúčiť s pátrom Sirovičom: P. Marcel Martinko (Madagaskar), P. Pavol Baláž (Brazília), P. Lukáš Mizerák a Radoslav Kottra (Kuba).

FOTO a V I D E O
 
Zomrel P. František Sirovič SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 30. jún 2014

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 29. júna 2014 pátra Františka Siroviča SVD. Zádušná svätá omša bude vo štvrtok 3. júla 2014 o 10.00 hod.

v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Po skončení svätej omše budú pohrebné obrady na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.


Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič SVD sa narodil 16. 2. 1920 v Ždani, okr. Košice-vidiek. Strednú školu (slovenské štátne reálne gymnázium navštevoval v Košiciach a v Levoči 1932-1940). Po maturite vstúpil do rehol'nej Spoločnosti Božieho Slova v Nitre. Noviciát absolvoval v Kláštore pod Zoborom. Filozofiu študoval vo Viedni (1941/42) a v Nitre (1942/43). Štúdiu teológie sa venoval najprv na Teologickom Inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Banskej Bystrici (1944/45), potom - po druhej svetovej vojne - v Ružomberku, kam sa menovaný Inštitút presťahoval. Na kňaza bol vysvätený 1. 9. 1946 v Nitre. V školskom roku 1946/47 zakončil licenciátom svoje teologické štúdia v Ríme na Gregorovej univerzite; téma práce: TAJOMSTVO CIRKVI PODLA SV. AMBRÓZA. V júni 1948 odišiel do zahraničia, kde žil a pósobil do svojho návratu na Slovensko.
Prvé misijné určeme bolo JAPONSKO, kde po skončení štúdia japonskej reči a kultúry pósobil v pastorácü; potom vyučoval v seminári Spoločnosti Latinčinu a Úvod do filozofie. V Rime na Gregorovej univerzite pokračoval v d'alšom štúdiu filozofie v r. 1953-57. V r. 1954 dosiahol licenciát z filozofie prácou NÁUKA O CITOCH PODĽA S V. BONAVENTÚRU a v r. 1957 doktorát dizertáciou NÁUKA O VôLI PODĽA SV. BONAVENTÚRU. Pred návratom do Japonska študoval na Catholic University of America, Washington, DC jeden semester niekoľko predmetov z oblasti psychológie. Po návrate do Japonska vyučoval jeden semester Epistemológiu a Metafyziku na Nanzan University v Nagoyi. Zo zdravotných dôvodov bol v jeseni 1958 preložený na Filipíny, kde pôsobil ako profesor filozofie v arcibiskupskom seminári, Vigan, na ostrove Luzon. V r. 1964-68 zase pôsobil v Tagaytay City (Filipíny), kde okrem vyučovania epistemológie, metafyziky a dejin novovekej filozofie, bol riaditeľom postgraduálneho štúdia filozofie. Jeden trimester (1968/69) študoval análytickú filozofu na Pittsburgh University. Ďalšie dva roky (1969-72) prednášal na Divine Word University, Tacloban City, Leyte, Filipíny. V r. 1973-82 pôsobil ako profesor filozofie na Divine Word College, Donamon, Írsko a napokon v r. 1982-93 prednášal filozofiu na Divine Word College, Epworth, Iowa, USA. V r. 1993 sa vrátil na Slovensko, kde vyučoval filozofické disciplíny na CMBF UK v Bratislave (1996-98), TI v Nitre (1994-96) a na TI sv. Alojza v Bratislave (1993-96). Na konci školského roka 1998 odišiel do dôchodku. Bol členom vedeckej rady CMBF UK v Bratislave ako aj členom rady ZVV (Združenie za vedu a vieru) . Pastoračne sa staral o anglicky hovoriacich katolíkov z Bratislavy a okolia.
Tento usilovný vedecký pracovník, kňaz s bohatými misionárskymi skúsenost'ami, filozofickým rozhľadom, pritom mimoriadne skromný, sa vždy riadil zásadami: Nikdy nezačinaj prestávat' a nikdy neprestaň začínat'. V svojej činnosti sa okrem kňazských a rehoľných povinností zameriaval na vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mimoriadne výsledky najmä v oblasti filozofie, ktoré sú známe doma aj v zahraniči.
sirovic-00001sirovic-00002sirovic-00003sirovic-00004

 
« ZačiatokPredchádzajúce12ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok