logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Leto s misionármi Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 26. júl 2015
 
Doživotné sľuby Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 8. júl 2015


 
Misijné prázdniny v Žiline Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 12. júl 2015

Na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline sa od 6. do 11. júla 2015 konal prvý turnus tohtoročných Misijných prázdnin. Už 19. ročník populárneho misijného tábora nesie motto „Sám to nedáš“.  Krásy Žiliny a okolia, otvorenosť Školských sestier, ktoré sú zriaďovateľom gymnázia, privítali okolo 70 účastníkov a 20 animátorov z celého Slovenska. Pripravený bol pestrý a hodnotný program orientovaný na uvedomenie si, že v živote si samy neporadíme. Potrebujeme na to priateľov a Boha. Vzťah s nimi realizujeme v našej misií a v našom povolaní. Toto všetko sa účastníkom snažili priblížiť animátori, ale i vzácni hostia ako misionár P. Kamil Kočan SVD, misionár v Zimbabwe. Tábor navštívili aj naši novokňazi P. Stano Orečný SVD a P. Tomáš Gerboc SVD.  Za celé podujatie zodpovedal P. Martin Madassery SVD. Tábor bol plný aktivít, zábavy, tanca, hier ale taktiež duchovného obsahu. Podľa dojmov účastníkov a animátorov môžeme považovať tento turnus za požehnaný. Ďakujeme Bohu za jeho priazeň a už teraz sa tešíme do Nových Zámkov.

p7060125p7060131p7070166p7070169

 
Dvaja noví kňazi SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 14. jún 2015

Slávnosť Spoločnosti Božieho Slova - 13. júna boli v Dóme sv. Alžbety v Košiciach vysvätení na kňazov dvaja misionári verbisti: Tomáš Gerboc SVD a Stanislav Orečný SVD. Svätiteľom bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita. Vysvätil ich spolu so šiestimi novokňazmi košickej arcidiecézy. Slávnosť sa začala o 10.00 v Dóme sv. Alžbety a zúčastnili sa jej stovky veriacich a desiatky kňazov. Misionárov verbistov prišli duchovne podporiť spolubratia kňazi a seminaristi a tiež veriaci z Bratislavy, kde naši dvaja novokňazi študovali. “Kňazská vysviacka je sviatkom nielen diecéznej či rehoľnej rodiny, ale je sviatkom celej Cirkvi.Uisťuje nás o tom, že Pán je s nami po všetky dni,” povedal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Po prijatí sviatosti kňazstva novokňazi koncelebrovali s otcom arcibiskupom pri sv. omši. V závere sa poďakovali svätiteľovi, ako aj predstaveným seminára, rodičom, príbuzným a všetkým dobrodincom. Arcibiskup Bober sa prihovoril okrem inéhé týmito slovami: “Pozdravujem vašich rodičov, pozdravujem vaše rodiská, pozdravujem všetkých, ktorých po tieto dni stretnete a budete im žehnať. Ľudia budú v tomto čase hovoriť o vás viac ako doteraz a budú hovoriť, že ste požehnaní a teda aj vaša rodina či dedina. Nech je tomu tak. Buďte požehaním pre všetkých ku ktorým budete poslaní. Práce je veľa a každý ku komu prídete s úsmevom, dobrým slovom a zápalom v srdci žiť a pracovať pre Krista a spásu duší, sa poteší. Robte to od počiatku tak. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí vám pomáhali na ceste ku kňazstvu, predovšetkým za tiché modlitby, utrpenia a všetko, čo pre vás urobili. Buďte za to vďační. Nemáte to sami zo seba, ani ja. Všetko je zhora a vy buďte tiež Božím požehnaním pre ľudí. S pokorou a vďačnosťou pristupujte ku každému jednému. Nepozerajte na výšku, ani na konto, nepozerajte na tvár ani farbu, robte to, čo robil Ježiš Kristus. Ste Kristovi! Takto to má zaznievať z vašej strany.”
Na konci svätej omše udelili novokňazi svoje požehnanie všetkým prítomným, vrátane svojho svätiteľa.

kn-vysviacka-ke-_1kn-vysviacka-ke-_10kn-vysviacka-ke-_11kn-vysviacka-ke-_12


Pokračovanie...
 
Primície v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 12. júl 2015

Už deň po svojej vysviacke navštívili naši novokňazi Stanislav Orečný SVD a Tomáš Gerboc SVD Misijný dom v Nitre, kde slávili v kostole Nanebovzatia Panny Márie svoju primičnú sv. omšu. Kalvárske spoločenstvo veriacich ich prijalo s veľkou radosťou. Primície vo svojich rodiskách slávili naši novokňazi 20. a 21. júna.primicie_novoknazi_gerboc_orecny_005primicie_novoknazi_gerboc_orecny_018primicie_novoknazi_gerboc_orecny_026primicie_novoknazi_gerboc_orecny_030

 
Páter James Mariakumar SVD v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 12. júl 2015

7. – 13. júla sa v Nitre  konali duchovné cvičenia vnútorného uzdravenia s pátrom Jamesom Mariakumar a sestrou Mary Pereira. Misionár páter James Mariakumar je kňaz Spoločnosti Božieho Slova. Pochádza z Indie. Je charizmatický duchovný poradca, ktorý pomáha pri oslobodzovaní sa z rozličných kliatob, závislostí a vedie modlitby za vnútorné uzdravenie.
Je profesorom a doktorom filozofie a prednášal na univerzite v Mysore (India). Pochádza zo štátu Kerala v Indii. Od roku 1978 je činný v Charizmatickej obnove a so súhlasom svojho indického predstaveného SVD vedie s veľkým úspechom duchovné cvičenia zamerané na vnútorné uzdravenie a oslobodenie nielen v Indii, ale aj v Európe. Páter Mariakumar navštívil Slovensko prvý krát v roku 2004 na Charizmatickej konferencii v Žiline. Dnes cestuje po celom svete, aby mohol intenzívnejšie a účinnejšie ohlasovať Božie slovo. Duchovných cvičení v Nitre na Kalvárii sa zúčastňovali stovky veriacich. Denne prebiehali štyri prednášky, sv. omša a adorácia. Okrem toho mnoho veriacich sa s pátrom Mariakumarom malo možnosť osobne porozprávať a poradiť.


20150613_10580820150613_105844mariakumar_v_nr_004mariakumar_v_nr_007

 
Slávnosť Božieho Tela a Krvi v kláštóre Ružových sestier (SSpSAP) Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 12. júl 2015

001002003009

 
Ľudové misie vo Valaskej Belej Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 12. jún 2015

Týždeň od 23. do 31. mája bol pre  veriacich z Valaskej Belej obrovským darom a milosťou od nebeského otca, ktorý nás neustále sprevádza svojím láskavým pohľadom. Kostol bol každým dňom plnší a plnší. Nikto sa domov neponáhľal, lebo každý vedel, že tento čas je výnimočný. Išlo o čas ľudových misií, ktoré viedli Misionári Verbisti. Veriaci na konci misií vyjadrili svoju vďaku a pocity listom, v ktorom veriaci veľmi osobne spomínali na týždeň prežitý v spoločenstve Misionárov Spoločnosti Božieho Slova. Ďakovali za pokoj, radosť a nádej, ktorú priniesli do duší mnohých farníkov. Boli vďační za vieru, ktorí mnohí opäť po mnohých rokoch našli.

misie_2015__01_misie_2015__04_misie_2015__08_misie_2015__13_


Video
 
Ďakujeme Ti Bože, za uplynulý akademický rok Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 11. jún 2015

28. mája sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave sa pri sv. omši konalo slávnostné Te Deum. Zúčastnili sa ho stovky študentov. „Zišli sme sa tu, aby sme sa poďakovali Pánu Bohu za všetko, čo sme dostali počas tohto akademického roka“, spomenul v úvode sv. omše správca UPeCe, P. Ján Štefanec SVD.  O slávnostnú atmosféru vďakyvzdania sa vo veľkej miere pričinil aj spevácky zbor UPeCe, ktorý umocnil  radostnú atmosféru počas sv. omše. P. Ján Mátik SVD v príhovore zdôraznil,

Video a foto...
 
Slávnosť Božieho Tela a Krvi v kostole sv. Arnolda Jannsena Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 7. jún 2015

Slávnosť Božieho Tela a Krvi sme v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave oslávili nielen slávnostnou liturgiou ale i Eucharistickou procesiou. Svätú omšu celebroval rektor Misijného domu P. Jozef Strečka SVD. V kázni P. Peter Dušička SVD, zonálny koordinátor pre Európu,  priblížil niektoré aspekty vnímania tajomstva Eucharistie v našom živote a vyzval k aktívnemu životu s touto sviatosťou. Na záver slávnosti bola procesia všetkých prítomných okolo misijného domu. Štyri zastavenia tvorili oltáriky k Božiemu milosrdenstvu, Panne Márii Guadalupskej, sv. Jozefovi Freinademetzovi a k sv. Arnoldovi Janssenovi spolu s bl. sestrami Máriou a Jozefou.


bozie-telo-ba-_1bozie-telo-ba-_2bozie-telo-ba-_3bozie-telo-ba-_4

 
« ZačiatokPredchádzajúce12ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok