logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Spomienka na pátra Alojza Dubravického SVD v Močenku Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Sobota, 24. január 2015

Farský úrad v Močenku spolu s miestnym Obecným úradom zorganizovali v piatok 23. januára 2015 „Spomienku na dekana Dubravického“ z príležitosti 25. výročia jeho úmrtia.

P. Dubravický SVD pôsobil v tejto farnosti 21 rokov; najskôr ako kaplán a potom ako správca farnosti až do svojej smrti 23. 1. 1990. Bol veľmi obľúbeným duchovným pastierom, ktorý sa naplno venoval farnosti a duchovnému rastu jemu zverených veriacich v Močenku a Hornej Kráľovej. Keďže bol aj členom misijnej Spoločnosti Božieho Slova, šíril vo farnosti misijné povedomie. Mladých slovenských verbistov, ktorí sa v dobe totality tajne pripravovali na svoje misijné povolanie, povzbudzoval k vernosti aj tým, že im umožňoval, aby v Močenskom kostole tajne skladali rehoľné sľuby.

Spomienka na „pána dekana“, ako ho zvykli Močenčania nazývať, je vo farnosti stále živá a dôkazom toho bolo aj zorganizovanie tohto spomienkového stretnutia.

Najskôr sa veriaci zhromaždili na hornom cintoríne, kde pri hrobe pátra začala o 17.00 modlitbová pobožnosť. Po nej položil starosta obce veniec na hrob zosnulého.

Potom nasledovala sv. omša o 18.00 v miestnom kostole sv. Klementa. Sv. omšu celebroval za účasti veľkého počtu veriacich páter Peter Dušička, SVD, ktorý pôsobil v tejto farnosti v r. 1990-94. Miestna televízia zabezpečila prenos do domácností, takže aj tí, ktorí nemohli prísť do kostola, mohli mať účasť na sv. omši.

Spomienku ukončilo stretnutie v budove kultúrneho strediska, kde sa veriaci podelili so svojimi zážitkami a spomienkami a na záver si pozreli dokumentárny film o živote pátra, natočený miestnou televíziou.


 Historická foto z čias totality: 

Zľava: p. V.Bošanský, A.Janega, J.Škoda, Marko, V.Kováčik, Michalík, A.DubravickýF O T O
 
Pohreb pátra Borika a Janíka Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 22. január 2015

Misionári Spoločnosti Božieho Slova sa 22. januára rozlúčili s dvomi pátrami - P. Štefanom Janíkom (zomrel 19. januára 2015) a P. Róbertom Borikom (zomrel 18. januára 2015). Zádušná svätá omša a pohreb sa konali o 10:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Hlavným celebrantom pri sv. omši bol Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Koncelebroval Mons. Dominik Tóth, emeritný pomocný biskup trnavský, páter provinciál Ján Štefanec a ďalší rehoľní a diecézni kňazi. P. Ján Štefanec v homílii vyzdvihol vernosť kňazskému a misionárskemu povolaniu, ktorá bola u obidvoch pátrov veľmi zreteľná. Obaja totiž zažili násilný odchod z misijného domu v roku 1950, keď ich zobrali do sústreďovacieho tábora do Podolínca. Potom sa ceta ich povolania ku kňazstvu skomplikovala, P. Bôrik bol vysvätený o 10 rokov (1960), P. Janík až o 20 rokov (1970). Provinciál tiež vyzdvihol ich nadšenie a otvorenosť, keď ako starší pátri veľmi fandili mladým spolubratom a podporovali ich v činnosti hlavne pri znovuvybudovaní provincie SVD po rokoch totality. Pohrebu sa zúčastnili veriaci od P. Borika z Modrovej, z Rakúska, Poľska, veriaci z Liptovskej Tepličky, Chmeľnice, Mníška nad Popradom a ďalších miest Slovenska. Spolu s veriacimi prišli aj duchovní otcovia zo spomínaných farností. Po svätej omši sa pohrebné obrady konali na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde sú pátri pochovaní. Hostia si pozreli aj nový pamätník misionárom, ktorí zomreli v zahraničí.

F O T O
 
Zomrel páter Štefan Janík SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 21. január 2015

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 19. januára 2015 nášho spolubrata, misionára P.Štefana Janíka SVD. Narodil 15. októbra 1925 v Liptovskej Tepličke. Po ukončení ľudovej školy vstúpil k misionárom verbistom do Spišského Štiavnika. Filozofiu študoval vo Vidinej. Prvé sľuby zložil v roku 1946. Dva semestre teológie absolvoval v Nitre. 4. Mája 1950 počas Barbarskej noci bol internovaný. Po 5 mesiacoch v Podolínci bol prevezený do Pezinka s asi 20 bohoslovcami. 15. novembra 1950 ho prepustili domov, nastúpil na vojenskú službu. Potom pracoval v lesoch, pri stavbách ciest, letísk, bytov, ako skladník a technik na polesí Žiar. V máji 1970 zložil tajne večné sľuby. V kňazskom seminári v Bratislave dokončil teologické štúdiá a tam bol aj vysvätený 21. júna 1970. Bol kaplánom v Starej Ľubovni, potom v Liptovskej Lužnej. Zastal sa rehoľných sestier v Levoči, preto mu zobrali štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Pracoval ako pomocný pracovník na MNV v Lipt. Tepličke a neskôr ako zamestnanec Ústavu sociálnej starostlivosti Brtníky. V rokoch 1974-75 pracoval v obchode v rodnej obci. V rokoch 1975-77 pracoval ako údržbár v Charite v Tatrách. V roku 1979 mohol opäť vykonávať kňazkú činnosť a bol kaplánom v Spišskej Belej. V rokoch 1979 až 1986 bol správcom farnosti Mníšek nad Popradom. Potom, až do roku 1998 pôsobil vo farnosti Chmeľnica. V rokoch 1998-2004 pôsobil ako misijný sekretár v Misijnom dome v Nitre. V rokoch 2005-2006 pôsobil ako duchovný u sestier Najsv. Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2004 bol na odpočinku v Nitre.
Zádušná svätá omša a pohreb bude vo štvrtok 22. januára 2015 o 10.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde bude páter Janík pochovaný.

F O T O
 
Zomrel páter Róbert Borik SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 19. január 2015

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 18. januára 2015 nášho spolubrata, misionára P. Róberta Borika SVD. Narodil 16. 8. 1927  v Niederleis, Rakúsko.
Do SVD vstúpil v roku 1947. Kňazskú vysviacku prijal 21. mája 1960 v Gnieznie, Poľsko. Večné sľuby skladal 14.4.1962 na fare v Pogorzelej-Olszanke. Za socializmu pracoval aj na rôznych miestach vo výrobe. V roku 1968 odišiel do Rakúska, kde pôsobil 21 rokov. Na Slovensko sa vrátil v marci 1990. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Belej, potom niekoľko mesiacov v Terchovej. V novembri 1990 bol preložený za správcu farnosti do Diviakov nad Nitricou, kde bol do leta 1991. Odtiaľ bol preložený za farára do Drážoviec pri Nitre. V roku 1992 prišiel do Misijného domu Matky Božej do Nitry, kde pôsobil ako provinciálny ekonóm do roku 1995. V rokoch 1995-1998 pôsbol ako správca farnosti v Svätoplukove. V rokoch 2005-2006 pôsobil ako  duchovný u  sestier Najsv. Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2006 bol na zaslúženom odpočinku v Nitre.
Zádušná svätá omša a pohreb bude vo štvrtok 22. januára 2015 o 10.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde bude páter Borik pochovaný.
Nech žije svätý trojjediný Boh v ľudských srdciach!

F O T O
 
Oslava sviatku sv. Zakladateľa SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 19. január 2015

15. január je deň, keď tri veľké misijné rehoľné kongregácie vo svete oslavujú sviatok svojho spoločného zakladateľa - sv. Arnolda Janssena. Spolu všetky tieto tri rehole združujú v súčasnosti už približne 10 tisíc rehoľníkov a rehoľných sestier, ktorí svoj život obetovali misiám. Jedná sa o misionárov verbistov (SVD), misijné sestry Služobnice Ducha Svätého (SSpS) a Služobnice Ducha Svätého ustavičnej adorácie (SSpS Ap). V tento deň sa stretli všetky tri kongregácie na návšteve u ružových sestier. Večer bola v kostole na Kalvárii slávnostná sv. omša, ktorú celebroval P. Stanislav Krajňák SVD, rektor misijného domu. Veriacim sa v kázni prihovoril P. Martin Štefanec SVD. Po sv. omši nasledovalo pohostenie v aule misijného domu, kde sme sa mali možnosť stretnúť a porozprávať. Oslavy sa zúčstnili aj mnohé rehoľné sestry pôsobiace v meste Nitra.

Pokračovanie...
 
Pozvánka na púť do Sv. Zeme Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 14. január 2015


Púť sa bude konať v jedinečnom čase pred Veľkou nocou, čo je na takúto púť najlepší čas v roku.
Spoznajte miesta Svätej zeme, putujte spolu s misijnými priateľmi a horliteľmi časopisu Hlasy na miesta, kadiaľ chodil Pán Ježiš.
V prípade záujmu kontaktujte pátra Martina Štefanca (adresa a telefón je nižšie).
Podrobné info zájazdu je nižšie.


Pokračovanie
 
Misijné Vianoce Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 12. január 2015

Na sviatok Troch Kráľov oslavujeme zjavenie sa Ježiša Krista nielen vyvolenému Izraelskému národu, ale celému ľudskému pokoleniu. Je to veľký sviatok aj pre misionárov verbistov, pretože má misijný charakter. Pri tejto príležitosti sa už tradične slávili misijné Vianoce v Misijnom dome v Nitre, kde s programom vystupoval spevácky zbor Cor Unum a páter Ján Mátik SVD predstavil svoju misiu vo Venezuele a v Kolumbii. Po besede sa prítomní veriaci ešte mali možnosť porozprávať pri čaji alebo káve.

Pokračovanie...
 
Misijná beseda na Základnej škole v Nemšovej Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 12. január 2015

V predvianočnom čase navštívil páter Martin Štefanec SVD Katolícku základnú školu sv. Michala v Nemšovej. Počas dvoch stretnutí mal besedu pre žiakov, kde rozprával o misiách vo svete, priblížil žiakom pôsobenie verbistov a zároveň im predstavil aj možnosť stať sa misionárom, kňazom, bratom, alebo misijným dobrovoľníkom. Pri tejto príležitosti páter Martin slávil aj sv. omšu vo farskom kostole, kde ho prijal vdp. dekan Anton Košík. Vďaka Bohu v nemšovskej farnosti pretrváva živý záujem o misie. Vo farnosti máme 120 čitateľov Hlasov a misijných kalendárov. Z tejto farnosti pochádza i jeden misionár verbista.
Pokračovanie...
 
Noví akolyti Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 8. január 2015

V Kostole sv. Arnolda Janssena, sa počas prvej adventnej nedele 2014 konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Halama, SVD uviedol do služby nových akolytov Spločnosti Božieho Slova. Tento rok do tejto služby uviedol Frt. Juraja Beganyho, SVD zo Senice, Frt. Mateja Reinera, SVD z Markušoviec a Donieho Sequeiru z Indie. Akolytát je služba mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania, ktorú prijímajú kandidáti kňazstva ako druhú v poradí po službe lektora. Mimoriadny značí, že akolyta je k dispozícii kňazovi, ak je potrebné sv. prijímanie priniesť chorým a starým ako aj počas sv. omše, ak je taká pastoračná potreba. Vyprosujemne veľa Božieho požehnania našim spolubratom v ich službe.dscn2348dscn2364dscn2366dscn2378

 
Misijný jarmok 2014 NITRA Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 26. december 2014

Podobne ako v Bratislave aj v Nitre sa konal tradičný Misijný jarmok, ktorého výťažok poputuje na výstavbu kostola na Kube. Ďakujeme všetkým rehoľníkom, farníkom a veriacim, ktorí sa do prípravy zapojili a pomohli nám takto vyzbierať úctyhodných 1810 Eur.

dscn1651dscn1652dscn1656dscn1659

 
« ZačiatokPredchádzajúce123456ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok