logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0

Aktuálne bannery

Púť kňazov Nitrianskej diecézy do Steylu Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 13. apríl 2015

V dňoch 6. - 11. apríla 2015 sa uskutočnila púť kňazov Nitrianskej diecézy k hrobu sv. Arnolda Janssena v Steyle, Holandsko. Na púti, ktorú viedol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, sa zúčastnilo 37 kňazov; medzi nimi aj dvaja verbisti - PP. Kruták a Dušička.

Cestou do Steylu sa pútnici najskôr zastavili v nemeckom meste Kolín. Po príchode do Steylu sa ubytovali v misijnom dome sv. Michala archanjela v Steyle, ktorý im slúžil ako základňa, z ktorej sa vydávali na cesty do iných pútnických miest okolia. Tento dom, ktorý otvoril sv. Arnold Janssen r. 1875, je považovaný za „kolísku“ Spoločnosti Božieho Slova. V dolnom kostole misijného domu sa nachádza aj hrob tohto svätca, zapáleného za misijnú myšlienku.

Pokračovanie...
 
Duchovné cvičenia vnútorného uzdravenia s P. Mariakumarom, SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 16. apríl 2015

Indický kňaz-verbista páter James Mariakumar, SVD prichádza aj tento rok na Slovensko.

Jeho evanjelizačné a duchovné cvičenia sa dosiaľ stretli so silným ohlasom vo viacerých rímskokatolíckych aj gréckokatolíckych farnostiach na Slovensku.

Páter Mariakumar strávi na Slovensku jeden celý mesiac a pre verejnosť budú dostupné tri týždňové duchovné cvičenia vo farnostiach. V našej vlasti ho môžete stretnúť na prelome mesiacoch jún - júl.


Kto je páter James Mariakumar, SVD?

Páter James Mariakumar Kaniyaparambil, SVD, sa narodil v Indii, v Kerale, 4. októbra 1938 na sviatok sv. Františka z Assisi. Bol tretím zo štyroch detí. Jeho otec Mathew bol učiteľom a poznal všetky štyri evanjeliá naspamäť. James ako dieťa koktal, a preto mohol navštevovať miestnu základnú školu len do prvého stupňa. Avšak Pán ho viedol a umožnil mu stretnúť sa so svätými kňazmi. Ich príklad v ňom vzbudil túžbu po opravdivejšom kresťanskom živote a s ich pomocou vyštudoval a stal sa kňazom a členom Spoločnosti Božieho Slova. Napokon získal aj doktorát z komparatívnych štúdií Biblie a Upanišád a pracoval  v Centre pre medzináboženský dialóg v Indore. Istý čas pôsobil aj ako profesor filozofie vo viacerých rehoľných seminároch.

Ale čo je dôležitejšie Duch Svätý ho vnútorne uzdravil a od roku 1978 ho začal plnšie používať ako svoj charizmatický nástroj, najmä v službe duchovného poradenstva, vnútorného uzdravovania a oslobodzovania. Od roku 1997 a najmä po roku 2000, uzdravený z rečovej vady a poverený svojimi predstavenými, sa naplno venuje duchovným cvičeniam a seminárom, na veľmi zaujímavé témy, silne opreté o Božie slovo a o magistérium Cirkvi a svedectvá zo života, zamerané na poznanie Božieho plánu pre naše životy skrze Božie slovo, na oslobodenie, uzdravenie a na sviatostný život. Páter Mariakumar venuje vo svojich prednáškach pozornosť aj takým negatívnym stránkam nášho správania sa, akými sú hnev, neodpustenie, posudzovanie, ohováranie, žiadostivosť, ale aj stále viac sa rozširujúcemu okultizmu, New Age, reiki, ezoterike, reinkarnácii. Neobchádza ani problémy rodiny, manželstva, výchovy a mnohé iné.

Páter James, vďaka aktuálnosti prednášaných tém, vedie so svojím tímom, veľmi úspešne a nezištne, exercície nielen doma v Indii, ale aj v Európe, a to vo všetkých spolkových republikách Nemecka, v Rakúsku,  Švajčiarsku, aj vo Francúzsku a Holandsku a v posledných rokoch sa stále viac zameriava na východnú Európu – Slovensko, Maďarsko, Litvu a ďalšie. Šťastné tváre a slzy radosti, sú pre neho odmenou, za jeho takmer nadľudskú prácu, konanú z lásku ku každému, kto ho požiada o pomoc a radu v duchovnej oblasti, ale aj pri riešení vzťahov – k Bohu, rodine, manželským partnerom, deťom, členom spoločenstiev, ku ktorým patrí, či pri znášaní utrpenia, vyrovnávaní sa so stratou blízkeho človeka a pod.

zoznam cvičení 2015
 
Pôstna duchovná obnova Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 18. marec 2015

Pôstna duchovná obnova z názvom "Ježišova cesta nie je ľahká, ale je správna"
Farnosť Nitra - Kalvária vás pozýva na duchovnú obnovu v dňoch od 26. do 29. marca 2015, ktorú bude viesť misionár Páter Ján Kušnír, SVD.
Obnova začne vo štvrtok omšou o 18.00 hod. s kázňou "Ježis - Cesta". V piatok o 17.00 hod. sa budeme modliť krížovú cestu  na Kalvárií. Po nej bude sv. omša o 18.00 hod. s ďalšou tematickou kázňou "Ježiš - Pravda". Po omši bude nasledovať poklona sv. krížu. V sobotu program pokračuje svätou omšou o 18.00 s kázňou "Ježiš - život" a o 19.00 hod. sa uskutoční bude odprosujúca pobožnosť pred eucharistickým Kristom. Obnovu zakončíme v nedeľu sv. omšami o 7.00, 9.00 a o 10.30 hod. s kázňou "Ježišova cesta do Jeruzalema". Poobede o 15.00 sa modlime krížovú cestu na Kalváriu. Viac informácií na plagátiku.
 

 
Pôstne krížové cesty Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Počas pôstnych nedelí sa na Kalvárii v Nitre veriaci modlia krížové cesty. Na začiatku vždy býva pôstna katechéza. Jednotliví kňazi si pripravujú kázne na tému blahoslavenstiev. Pokiaľ to počasie dovoľuje, krížové cesty sa konajú vonku. Prichádzajú stovky veriacich z Nitry aj okolia.Pokračovanie...
 
Katka Brychtová v Misijnom dome v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Známa moderátorka Katka Brychtová navštívila 27. februára Misijný dom v Nitre. Dôvovodom bolo natáčanie relácie Nečakané stretnutia. P. Štefana Gerboca navštívili bývalí farníci, s ktorými sa dlho nevidel. Viac o tomto stretnutí sa dozviete v relácii Nečakané stretnutia, ktorú bude RTVS vysielať okolo Veľkej noci.
Pokračovanie...
 
Návšteva z Pruského v Misijnom dome Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Počas jarných práznin navštívili Misijný dom deti z farnosti Pruské. Z tejto farnosti pochádza P. Martin Štefanec, ktorý sa venoval svojim rodákom a predstavil im misijnú činnoosť verbistov vo svete. Po premietnutí prezentácie a besede si deti pozreli Misijné múzeum. Sprevádzal ich miestny pán farár Ivan Kňaze a niektorí rodičia detí.

Pokračovanie...
 
Návšteva gymnázia v Žiline Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 27. február 2015

P. Martin Madassery, SVD navštívil 26.2.2015 známe Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Toto gymnázium bude spolupracovať na jednom turnuse Misijných prázdnin, ktoré pripravujeme v tomto lete. Páter využil túto návštevu aj na to aby študentom gymnázia porozprával o svojej krajine a o povolaní rehoľníka - misionára. Ďakujeme gymnáziu za otvorenosť a spoluprácu.

20150226_12114220150226_123540


 
Br. Jozef Marko SVD oslávil 50. narodeniny Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 26. február 2015

Jozef Marko SVD24. februára oslávil brat Jozef Marko SVD svoje 50. narodeniny. Slávnosť jeho narodenín sa konala pri slávení sv. omše v jeho rodnej Zázrivej. Zúčastnili sa jej viacerí kňazi, spolubratia verbisti, kňazi, ktorí pôsobili v Zázrivej a okolí a ktorí patria k životu brata Jozefa. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj značný počet veriacich zo Zázrivej. Deti Základnej školy svojim spevom spestrili slávnostnú liturgiu. Hlavným celebrantom bol provinciál P. Ján Štefanec SVD, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť dobrých vzťahov, viery a lásky v rodinách, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa mladý človek slobodne mohol rozhodnúť pre akékoľvek povolanie alebo stav, do ktorého ho Boh volá. Jubilant Jozef vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v roku 2001. V súčasnosti pôsobí v Misijnom dome v Nitre, predtým požehnane pôsobil vo farnostiach Nový Hrozenkov na Morave a v Mimoni, v severných Čechách.

marko-1marko-10marko-11marko-12

 
Kto si ťa volá Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 8. február 2015

Priestory gymnázia a kláštora sv. Uršule v Bratislave hostili už 10. ročník akcie pre mladých s názvom „Kto si ťa volá.“ Tohtoročným mottom bolo : “Radostné áno“. Akcia je určená pre mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú na križovatke svojej životnej cesty a hľadajú svoje povolanie. Program začal sv. omšou, ktorú celebroval verbista P. Ján Kušnír a v kázni sa mladým prihovoril provinciál kapucínov Miroslav Kulich. Program pokračoval svedectvami, scénkami a zaujímavými komentármi kňazov, rehoľníkov/rehoľníčiek, manželov a laikov. Stretnutím sa niesla veľká radosť, veď práve o to išlo aj organizátorom, ktorí chceli mladým ukázať, že povolanie, ku ktorému ich povoláva Boh je plné radosti.

Foto
 
Oslava patróna UPeCe Bratislava, Sv. Jozefa Freianademetza Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 4. február 2015

29. januára, na sviatok Sv. Jozefa Freinademetza sa v UPeCe Bratislava slávili hody. Slávnosť sa začala slávnostnou sv. omšou. Hosťom slávnosti a aj slávnostným kazateľom bol páter Peter Dušička SVD, ktorý momentálne pôsobí v St. Gabriel v Rakúsku. Po sv. omši nasledovalo pohostenie, ktoré pozostávalo z obľúbeného študentského jedla: rožky a pomazánky. Keď sa všetci posilnili, prišiel ďalší bod programu – divadlo. Divadlo Christoffer si aj tohto roku pripravilo veľmi kreatívne predstavenie s názvom Racia. Hralo sa na piatich miestach UPeCe súčasne a toto divadlo pozvalo divákov nahliadnuť do života občanov, ktorí svoje ideály premenili na skutočnosť. Mesto Racia je vynikajúce miesto pre život, prispôsobujúce sa moderným trendom. Korupcia, zločin či nespravodlivosť sú tu neznáme pojmy, pretože všetkému vládne rozum. Po tomto divadle nasledovala hodová zábava, ktorá už tradične na hodoch nesmie chýbať. Tradícia oslavy patróna UPeCe je silná a aj tohto roku sa hody v UPeCe slávili na vysokej úrovni.
freinademetz-1freinademetz-10freinademetz-11freinademetz-12

Pozrite si video zo sv. omše a divadla:

V I D E O
 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok