logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Traja noví diakoni SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 16. október 2016

V sobotu 15. októbra sa konala v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena slávnosť diakonskej vysviacky. Svätenie prijali traja verbisti: Gorazd Kohút z Močenka, Michal Vrták z Nedožier-Brezian a Robin Joseph z Indie. Svätiteľom bol tiež verbista, biskup Ladislav Nemet, ktorý spravuje diecézu Zrenjanin v Srbsku. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo rodinných príslušníkov a rodákov našich diakonov. Teraz sa môžu plnšie venovať službe hlásania Božieho Slova a pripravovať sa na kňazskú vysviacku, ktorá by mala byť v júni 2017. 

F O T O
 
Bývalý šéfredaktor Hlasov P. Jankeje SVD sa už teší vo večnosti Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 16. október 2016

Zádušná svätá omša sa slávila za pátra Janjekeho  11. októbra 2016 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii a po jej skončení bol páter Jankeje pochovaný na Cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

 

Vernosť v službe

P. provinciál Pavol Kruták SVD vyzdvihol v kázni veľkú trpezlivosť pátra Jankejeho, keď pred desiatimi rokmi úplne stratil sluch. I napriek tomu počul stále Boží hlas a neuzatvoril sa do seba, ale zúčastňoval sa v kaplnke všetkých modlitieb, duchovných cvičení, prednášok. Vedel byť veľmi trpezlivý vo svojej chorobe a pritom príjemne a s úsmevom sa tešil zo spoločenstva bratov. P. provinciál poukázal na to, že P. Jankeje dostal od Boha rôzne talenty, ktoré zveľadil a rozvinul. Je preto vzorom a povzbudením nám všetkým, že vedel prijať tie úlohy, kde bol potrebný a kde si to situácia vyžadovala. Bol lekárom, zaiste odborníkom, ktorý mnohým poslúžil. Neskôr, keď prišiel do pastorácie, bolo vidieť, že chce „dohnať“ zameškané. Pomáhal kňazom všade naokolo. Prišiel rok 1989. Bolo to 28. decembra, keď sa spolubratia stretli na sviatok Neviniatok na fare vo Svätoplukove. Tam bolo vidieť, že začína nová situácia a nové úlohy. Prvá vec, ktorá ležala na srdci vtedajšiemu provinciálovi P. Vincentovi Babínovi, bolo vydávanie časopisu Hlasy z domova a misií. „Treba začať vydávať Hlasy“, povedal páter Babín, „Ľudovít, budeš to robiť ty. Ty máš doktorát.“ Samozrejme, ten doktorát bol z niečoho iného, bol z medicíny. Ale páter Jankeje prikývol. Prijal túto službu. V počiatkoch to bola práca „na kolene“. K dispozícii mal jednoduchý písací stroj, pero, papier. Po dvoch mesiacoch sa objavilo prvé číslo časopisu. Pustil sa s chuťou do práce. Postupom času každé číslo bolo lepšie a krajšie. A tejto práci sa naplno venoval okrem pastoračnej práce 15 rokov. Nepovedal, že on má iné vzdelanie alebo inú prácu. Videl, že je to potrebné a on sa do toho naplno vložil. Robil to rád a veľmi dobre.

Pokračovanie...
 
Letná misia v Česku - farnosť Mimoň Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 16. október 2016

V misijnom tíme Univerzitného pastoračného centra v Bratislave bola tento rok nová výzva, a to prvé misie v Česku. Išlo sa do Stráži pod Ralskem, čo je mesto s počtom obyvateľom okolo 4000. Mesto je umiestnené severne od Prahy. V tejto časti Čiech pôsobia aj dvaja pátri verbisti. Sú to P. Václav Horniak SVD a P. Richard Cenker SVD.  Bývajú na fare v meste Mimoň. V tejto oblasti žili kedysi Nemci, ktorí tu zanechali množstvo kostolov, no s ich odchodom odišlo v značnej miere aj  kresťanstvo.  Preto to majú pátri verbisti veľmi náročné.

Na misiách sme sa zúčastnili štyria. Avšak druhý týždeň nám pomáhala jedna milá Češka z Mimoňu. Bývali sme na fare v Stráži pod Ralskem, blízko kostola svatého Zikmunda. Prvý týždeň bol dosť náročný, lebo tam nebolo veľa veriacich ľudí. Do kostola okrem nás zvyčajne neprišlo viacej ľudí, ako sa dá spočítať na jednej ruke. No aj napriek tomu nám pátri verbisti slúžili denne svätú omšu. Božia prozreteľnosť spôsobila, že liturgické čítania boli práve o misiách, o vysielaní učeníkov a pod. Takto nás Duch Svätý povzbudzoval a vyučoval. No na prvé detské stretnutie prišlo iba päť detí.

Celý článok + FOTO
 
Zomrel páter Ľudovít Jankeje SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 9. október 2016


Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 8. októbra 2016

nášho spolubrata, kňaza-misionára P. ĽUDOVÍTA JANKEJEHO SVD

Narodil sa 14. 12.1924 v Chynoranoch; večné rehoľné sľuby zložil 15.8. 1969 v Blönried v Nemecku; vysvätený za kňaza dňa 3. 9. 1969 v Rottenburgu; po likvidácii kláštorov bol do roku 1953 v PTP. Neskôr vyštudoval LF na Karlovej univerzite v Prahe. Po skončení pracoval ako zubný lekár v Pov. Bystrici a Topoľčanoch. V júli 1985 dostal štátny súhlas a nastúpil za kaplána do Močenku. V rokoch 1986 - 1996 bol správcom farnosti Uhrovec. Od roku 1990 bol redaktorom časopisu Hlasy z domova a misií až do roku 2005. V roku 1996 prišiel do Misijného domu v Nitre na Kalvárii, kde žil až do svojej smrti.

Zádušná svätá omša bude utorok 11. októbra 2016 o 13:00 hod.

v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

Po skončení svätej omše budú pohrebné obrady na cintoríne

svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Nech žije svätý trojjediný Boh v ľudských srdciach! 
15 rokov Misijného domu a kostola sv. Arnolda Janssena v Bratislave Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 16. september 2016

Misijný dom sv. Arnolda Janssena v Petržalke oslávil na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15 rokov jeho činnosti. Konala sa slávnostná sv. omša, ktorú celebroval páter provinciál Pavol Kruták SVD spolu so štyrmi doterajšími rektormi: P. Ján Kušnír, P. Peter Kubík, P. Jozef Strečka a P. Johny Ambattu. Misijný dom sv. Arnolda slúži ako miesto formácie našich bohoslovcov a v roku 2001 ho požehnal a uviedol do činnosti pán Kardinál Jozef Tomko. Páter provinciál v homílii vyjadril, že Misijný dom a kostol je miestom, kde môžeme zažiť krásu spoločenstva s ľuďmi, ale aj krásu spoločenstva s Bohom. „Zároveň si myslím, že toto miesto by malo byť miestom, ktoré udržuje živé povedomie Boha v tomto prostredí. Aby ľudia, ktorí žijú na tomto sídlisku a prechádzajú okolo si uvedomili, že sú tu ľudia, ktorí veria. Skrze nás, nielen skrze nejaké stavby, skrze našu živú vieru sa Boh dostane aj k ľuďom, ktorí žijú okolo nás,“ povedal P. Kruták.  Po. Sv. omši rektor Msijného domu P. Johny Ambattu pozval všetkých prítomných na malé pohostenie, kde si zaspomínali na rôzne udalosti a chvíle počas 15. ročnej histórie Misijného domu a kostola Sv. Arnolda Janssena.

Foto a Video
 
Letná misia v Rumunsku Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 12. september 2016

S vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra sme sa v lete vydali do Rumunska na misie. Tradícia misií medzi rumunskými Slovákmi je bohatá. Začala sa koncom deväťdesiatych rokov, keď vysokoškoláci s kňazmi verbistami začali chodiť do slovenských dedín a robiť tam v lete duchovný program. Odvtedy tam chodia každý rok, hlavne do dedín Bodonoš, Derna, Bajaš, Gemelčička, Fogaš, Boromlak, Varzaľ a ďalších. Tohto roku boli vysokoškoláci tiež prítomní v týchto dedinách, kňazi Stanislav Krajňák SVD a Martin Štefanec SVD boli s nimi v Bodonoši, Derne a Bajaši.

Mnohí sme sa sem vracali po určitom čase, ale pre niektorých to bola celkom nová misia a nové skúsenosti. Príprava na túto misiu spočívala v mnohých stretnutiach misijného tímu ešte počas semestra v Bratislave. Prípravný tím zostavil kompletné materiály programu na 2 týždne našej misie pre deti, mládež a dospelých.

Mali rady kreatívne hry

Čas našich stretnutí sme mali rozdelený.

Celý článok + FOTO
 
Verbisti skladali v Nitre rehoľné sľuby Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 9. september 2016

8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili výročie založenia rehole (1875). Už tradične sa na sviatok Narodenia Panny Márie u verbistov skladajú rehoľné sľuby. Gorazd Kohút zložil večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Z rúk provinciála P. Pavla Krutáka prijal misijný kríž a misijné určenie, ktoré je do Talianska. Lukáš Hanusek ukončil noviciát a zložil svoje prvé rehoľné sľuby.

Štyria seminaristi si obnovili rehoľné sľuby na jeden rok. Predstavil ich páter prefekt Igor Kráľ SVD. Piate rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Šieste rehoľné sľuby zložili Tomáš Baleja a Donnie Ronald Sequeira.  P. Provinicál Pavol Kruták povzbudil v homílii pri sv. omši spolubratov, že na ceste ich povolania je Pán Boh s nimi.

Pri tejto vzácnej príležitosti skladania sľubov sa v Nitre stretli spolubratia pracujúci aj na vzdialenejších miestach na Slovensku i v Čechách. Obnovili si tiež svoje zasvätenie.

Po sv. omši sa prítomní hostia vzájomne stretli pri malom pohostení.

sluby_00001sluby_00003sluby_00004sluby_00005

 
Modlitba a služba Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 19. august 2016


 
ROZHOVOR: P. Jozef Roman SVD, Archangeľsk Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 17. august 2016

P. Jozef Roman SVD pôsobí v Rusku od roku 1999 do súčasnosti. Do tohto časového rozpätia spadá aj 4-ročná „prestávka“, keď bol misijným sekretárom SVD na Slovensku. Počas svojej misie v Rusku pracoval v Blagoveščensku na rieke Amur, vo Vologde a teraz je v Archangeľsku. V rozhovore pre Hlasy podáva nové informácie o svojom pôsobení v Rusku.


Čítajte Hlasy
 
VIDEO: Mozaika v Karolínke Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 25. júl 2016


 
« ZačiatokPredchádzajúce123456ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok