logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0

Aktuálne bannery

Pôstna duchovná obnova Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 18. marec 2015

Pôstna duchovná obnova z názvom "Ježišova cesta nie je ľahká, ale je správna"
Farnosť Nitra - Kalvária vás pozýva na duchovnú obnovu v dňoch od 26. do 29. marca 2015, ktorú bude viesť misionár Páter Ján Kušnír, SVD.
Obnova začne vo štvrtok omšou o 18.00 hod. s kázňou "Ježis - Cesta". V piatok o 17.00 hod. sa budeme modliť krížovú cestu  na Kalvárií. Po nej bude sv. omša o 18.00 hod. s ďalšou tematickou kázňou "Ježiš - Pravda". Po omši bude nasledovať poklona sv. krížu. V sobotu program pokračuje svätou omšou o 18.00 s kázňou "Ježiš - život" a o 19.00 hod. sa uskutoční bude odprosujúca pobožnosť pred eucharistickým Kristom. Obnovu zakončíme v nedeľu sv. omšami o 7.00, 9.00 a o 10.30 hod. s kázňou "Ježišova cesta do Jeruzalema". Poobede o 15.00 sa modlime krížovú cestu na Kalváriu. Viac informácií na plagátiku.
 

 
Pôstne krížové cesty Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Počas pôstnych nedelí sa na Kalvárii v Nitre veriaci modlia krížové cesty. Na začiatku vždy býva pôstna katechéza. Jednotliví kňazi si pripravujú kázne na tému blahoslavenstiev. Pokiaľ to počasie dovoľuje, krížové cesty sa konajú vonku. Prichádzajú stovky veriacich z Nitry aj okolia.Pokračovanie...
 
Katka Brychtová v Misijnom dome v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Známa moderátorka Katka Brychtová navštívila 27. februára Misijný dom v Nitre. Dôvovodom bolo natáčanie relácie Nečakané stretnutia. P. Štefana Gerboca navštívili bývalí farníci, s ktorými sa dlho nevidel. Viac o tomto stretnutí sa dozviete v relácii Nečakané stretnutia, ktorú bude RTVS vysielať okolo Veľkej noci.
Pokračovanie...
 
Návšteva z Pruského v Misijnom dome Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 6. marec 2015

Počas jarných práznin navštívili Misijný dom deti z farnosti Pruské. Z tejto farnosti pochádza P. Martin Štefanec, ktorý sa venoval svojim rodákom a predstavil im misijnú činnoosť verbistov vo svete. Po premietnutí prezentácie a besede si deti pozreli Misijné múzeum. Sprevádzal ich miestny pán farár Ivan Kňaze a niektorí rodičia detí.

Pokračovanie...
 
Návšteva gymnázia v Žiline Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 27. február 2015

P. Martin Madassery, SVD navštívil 26.2.2015 známe Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Toto gymnázium bude spolupracovať na jednom turnuse Misijných prázdnin, ktoré pripravujeme v tomto lete. Páter využil túto návštevu aj na to aby študentom gymnázia porozprával o svojej krajine a o povolaní rehoľníka - misionára. Ďakujeme gymnáziu za otvorenosť a spoluprácu.

20150226_12114220150226_123540


 
Br. Jozef Marko SVD oslávil 50. narodeniny Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 26. február 2015

Jozef Marko SVD24. februára oslávil brat Jozef Marko SVD svoje 50. narodeniny. Slávnosť jeho narodenín sa konala pri slávení sv. omše v jeho rodnej Zázrivej. Zúčastnili sa jej viacerí kňazi, spolubratia verbisti, kňazi, ktorí pôsobili v Zázrivej a okolí a ktorí patria k životu brata Jozefa. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj značný počet veriacich zo Zázrivej. Deti Základnej školy svojim spevom spestrili slávnostnú liturgiu. Hlavným celebrantom bol provinciál P. Ján Štefanec SVD, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť dobrých vzťahov, viery a lásky v rodinách, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa mladý človek slobodne mohol rozhodnúť pre akékoľvek povolanie alebo stav, do ktorého ho Boh volá. Jubilant Jozef vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v roku 2001. V súčasnosti pôsobí v Misijnom dome v Nitre, predtým požehnane pôsobil vo farnostiach Nový Hrozenkov na Morave a v Mimoni, v severných Čechách.

marko-1marko-10marko-11marko-12

 
Kto si ťa volá Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 8. február 2015

Priestory gymnázia a kláštora sv. Uršule v Bratislave hostili už 10. ročník akcie pre mladých s názvom „Kto si ťa volá.“ Tohtoročným mottom bolo : “Radostné áno“. Akcia je určená pre mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú na križovatke svojej životnej cesty a hľadajú svoje povolanie. Program začal sv. omšou, ktorú celebroval verbista P. Ján Kušnír a v kázni sa mladým prihovoril provinciál kapucínov Miroslav Kulich. Program pokračoval svedectvami, scénkami a zaujímavými komentármi kňazov, rehoľníkov/rehoľníčiek, manželov a laikov. Stretnutím sa niesla veľká radosť, veď práve o to išlo aj organizátorom, ktorí chceli mladým ukázať, že povolanie, ku ktorému ich povoláva Boh je plné radosti.

Foto
 
Oslava patróna UPeCe Bratislava, Sv. Jozefa Freianademetza Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 4. február 2015

29. januára, na sviatok Sv. Jozefa Freinademetza sa v UPeCe Bratislava slávili hody. Slávnosť sa začala slávnostnou sv. omšou. Hosťom slávnosti a aj slávnostným kazateľom bol páter Peter Dušička SVD, ktorý momentálne pôsobí v St. Gabriel v Rakúsku. Po sv. omši nasledovalo pohostenie, ktoré pozostávalo z obľúbeného študentského jedla: rožky a pomazánky. Keď sa všetci posilnili, prišiel ďalší bod programu – divadlo. Divadlo Christoffer si aj tohto roku pripravilo veľmi kreatívne predstavenie s názvom Racia. Hralo sa na piatich miestach UPeCe súčasne a toto divadlo pozvalo divákov nahliadnuť do života občanov, ktorí svoje ideály premenili na skutočnosť. Mesto Racia je vynikajúce miesto pre život, prispôsobujúce sa moderným trendom. Korupcia, zločin či nespravodlivosť sú tu neznáme pojmy, pretože všetkému vládne rozum. Po tomto divadle nasledovala hodová zábava, ktorá už tradične na hodoch nesmie chýbať. Tradícia oslavy patróna UPeCe je silná a aj tohto roku sa hody v UPeCe slávili na vysokej úrovni.
freinademetz-1freinademetz-10freinademetz-11freinademetz-12

Pozrite si video zo sv. omše a divadla:

V I D E O
 
Spomienka na pátra Alojza Dubravického SVD v Močenku Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Sobota, 24. január 2015

Farský úrad v Močenku spolu s miestnym Obecným úradom zorganizovali v piatok 23. januára 2015 „Spomienku na dekana Dubravického“ z príležitosti 25. výročia jeho úmrtia.

P. Dubravický SVD pôsobil v tejto farnosti 21 rokov; najskôr ako kaplán a potom ako správca farnosti až do svojej smrti 23. 1. 1990. Bol veľmi obľúbeným duchovným pastierom, ktorý sa naplno venoval farnosti a duchovnému rastu jemu zverených veriacich v Močenku a Hornej Kráľovej. Keďže bol aj členom misijnej Spoločnosti Božieho Slova, šíril vo farnosti misijné povedomie. Mladých slovenských verbistov, ktorí sa v dobe totality tajne pripravovali na svoje misijné povolanie, povzbudzoval k vernosti aj tým, že im umožňoval, aby v Močenskom kostole tajne skladali rehoľné sľuby.

Spomienka na „pána dekana“, ako ho zvykli Močenčania nazývať, je vo farnosti stále živá a dôkazom toho bolo aj zorganizovanie tohto spomienkového stretnutia.

Najskôr sa veriaci zhromaždili na hornom cintoríne, kde pri hrobe pátra začala o 17.00 modlitbová pobožnosť. Po nej položil starosta obce veniec na hrob zosnulého.

Potom nasledovala sv. omša o 18.00 v miestnom kostole sv. Klementa. Sv. omšu celebroval za účasti veľkého počtu veriacich páter Peter Dušička, SVD, ktorý pôsobil v tejto farnosti v r. 1990-94. Miestna televízia zabezpečila prenos do domácností, takže aj tí, ktorí nemohli prísť do kostola, mohli mať účasť na sv. omši.

Spomienku ukončilo stretnutie v budove kultúrneho strediska, kde sa veriaci podelili so svojimi zážitkami a spomienkami a na záver si pozreli dokumentárny film o živote pátra, natočený miestnou televíziou.


 Historická foto z čias totality: 

Zľava: p. V.Bošanský, A.Janega, J.Škoda, Marko, V.Kováčik, Michalík, A.DubravickýF O T O
 
Pohreb pátra Borika a Janíka Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 22. január 2015

Misionári Spoločnosti Božieho Slova sa 22. januára rozlúčili s dvomi pátrami - P. Štefanom Janíkom (zomrel 19. januára 2015) a P. Róbertom Borikom (zomrel 18. januára 2015). Zádušná svätá omša a pohreb sa konali o 10:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Hlavným celebrantom pri sv. omši bol Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Koncelebroval Mons. Dominik Tóth, emeritný pomocný biskup trnavský, páter provinciál Ján Štefanec a ďalší rehoľní a diecézni kňazi. P. Ján Štefanec v homílii vyzdvihol vernosť kňazskému a misionárskemu povolaniu, ktorá bola u obidvoch pátrov veľmi zreteľná. Obaja totiž zažili násilný odchod z misijného domu v roku 1950, keď ich zobrali do sústreďovacieho tábora do Podolínca. Potom sa ceta ich povolania ku kňazstvu skomplikovala, P. Bôrik bol vysvätený o 10 rokov (1960), P. Janík až o 20 rokov (1970). Provinciál tiež vyzdvihol ich nadšenie a otvorenosť, keď ako starší pátri veľmi fandili mladým spolubratom a podporovali ich v činnosti hlavne pri znovuvybudovaní provincie SVD po rokoch totality. Pohrebu sa zúčastnili veriaci od P. Borika z Modrovej, z Rakúska, Poľska, veriaci z Liptovskej Tepličky, Chmeľnice, Mníška nad Popradom a ďalších miest Slovenska. Spolu s veriacimi prišli aj duchovní otcovia zo spomínaných farností. Po svätej omši sa pohrebné obrady konali na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde sú pátri pochovaní. Hostia si pozreli aj nový pamätník misionárom, ktorí zomreli v zahraničí.

F O T O
 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok