logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Dvaja noví kňazi SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 14. jún 2015

13. júna boli v Dóme sv. Alžbety v Košiciach vysvätení na kňazov dvaja misionári verbisti: Tomáš Gerboc SVD a Stanislav Orečný SVD. Svätiteľom bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita.

kn-vysviacka-ke-_1kn-vysviacka-ke-_10kn-vysviacka-ke-_11kn-vysviacka-ke-_12

 
Ľudové misie vo Valaskej Belej Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 12. jún 2015

Týždeň od 23. do 31. mája bol pre  veriacich z Valaskej Belej obrovským darom a milosťou od nebeského otca, ktorý nás neustále sprevádza svojím láskavým pohľadom. Kostol bol každým dňom plnší a plnší. Nikto sa domov neponáhľal, lebo každý vedel, že tento čas je výnimočný. Išlo o čas ľudových misií, ktoré viedli Misionári Verbisti. Veriaci na konci misií vyjadrili svoju vďaku a pocity listom, v ktorom veriaci veľmi osobne spomínali na týždeň prežitý v spoločenstve Misionárov Spoločnosti Božieho Slova. Ďakovali za pokoj, radosť a nádej, ktorú priniesli do duší mnohých farníkov. Boli vďační za vieru, ktorí mnohí opäť po mnohých rokoch našli.

misie_2015__01_misie_2015__04_misie_2015__08_misie_2015__13_


Video
 
Ďakujeme Ti Bože, za uplynulý akademický rok Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 11. jún 2015

28. mája sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave sa pri sv. omši konalo slávnostné Te Deum. Zúčastnili sa ho stovky študentov. „Zišli sme sa tu, aby sme sa poďakovali Pánu Bohu za všetko, čo sme dostali počas tohto akademického roka“, spomenul v úvode sv. omše správca UPeCe, P. Ján Štefanec SVD.  O slávnostnú atmosféru vďakyvzdania sa vo veľkej miere pričinil aj spevácky zbor UPeCe, ktorý umocnil  radostnú atmosféru počas sv. omše. P. Ján Mátik SVD v príhovore zdôraznil,

Video a foto...
 
Slávnosť Božieho Tela a Krvi v kostole sv. Arnolda Jannsena Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 7. jún 2015

Slávnosť Božieho Tela a Krvi sme v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave oslávili nielen slávnostnou liturgiou ale i Eucharistickou procesiou. Svätú omšu celebroval rektor Misijného domu P. Jozef Strečka SVD. V kázni P. Peter Dušička SVD, zonálny koordinátor pre Európu,  priblížil niektoré aspekty vnímania tajomstva Eucharistie v našom živote a vyzval k aktívnemu životu s touto sviatosťou. Na záver slávnosti bola procesia všetkých prítomných okolo misijného domu. Štyri zastavenia tvorili oltáriky k Božiemu milosrdenstvu, Panne Márii Guadalupskej, sv. Jozefovi Freinademetzovi a k sv. Arnoldovi Janssenovi spolu s bl. sestrami Máriou a Jozefou.


bozie-telo-ba-_1bozie-telo-ba-_2bozie-telo-ba-_3bozie-telo-ba-_4

 
Primičné sväté omše našich novokňazov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 3. jún 2015

Ďalšie primičné sväté omše, ktoré budú slúžiť spolubratia v kostoloch, ktoré spravujú Misionári Verbisti:

14. 6. 2015 o 9:00 hod. - Nitra, Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária:

28. 6. 2015 o 9:00 hod. - Bratislava, Kostol Povýšenia Sv. Kríža, Daliborovo nám.

28. 6. 2015 o 11:00 hod. - Bratislava, Kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2

 
Kňazská vysviacka našich diakonov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 3. jún 2015


 
Kulturní Jaro vo farnosti Malenovice Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 31. máj 2015

Vo farnosti Zlín-Malenovice, kde pôsobí veribsta P. Waldemar Grieger, prebieha 4. Ročník Kulturního jara (26. 4. - 7. 6. 2015). Súčasťou programu je množstvo kultúrnych, společenských, športových a duchovných akcii. Pri koncertoch, recitačných programoch, besedách, zábavných programoch a rôznych stretnutiach sú účastníkom ponúkané zaujímavé možnosti obohatenia ich života. Farnosť navštívli viacerí kňazi, ako například P. Petr Dušička SVD, P. Dr. Zbigniew Czendlik, P. Pavol Kruták SVD, P. Lukáš Jambor, P. Prof. PhDr. Petr Piťha,CSc., P. Martin Štefanec SVD, P. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, P. Petr Bulvas. Pripravili a prezentovali prednášky a kázne na rôzne aktuálne témy. 24. Mája zavítala do Malenovic terchovská muzika. Priniesla v hojnej miere radosť a dobrú náladu ľuďom, ktorí prišli stráviť nedeľné popoludnie na faru, kde skupina vystupovala. Ako poznamenal p. Jozef Matta, malenovický farník, Kulturní jaro má pre farnosť velký duchovný význam. O přednáškách alebo kázech, ktoré v kostole odznejú doma diskutujú a snažia sa myšlienky inšpirované Božím Slovom priniesť do každodenného života.

Pokračovanie...
 
Vo veku 89 rokov zomrel v Nitre emeritný biskup Mons. Dominik Tóth Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 17. máj 2015

Nitra 17. mája (TK KBS) Vo Fakultnej nemocnici v Nitre zomrel v sobotu večer (16. mája 2015) po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. Bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup zomrel vo veku 89 rokov života, 65 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Deň a čas pohrebných obradov bude spresnený neskôr.

Biskup Dominik Tóth sa narodil 3. augusta 1925 v Šuranoch - Kostolnom Seku. Po rokoch štúdií bol 12. júna 1949 v Bratislave vysvätený za kňaza. V roku 1949 sa stal kaplánom v Komárne. Od roku 1952 pôsobil ako ceremoniár Biskupského úradu v Trnave. V roku 1964 sa stal administrátorom v Plaveckom Petri. Od roku 1968 pôsobil ako administrátor v Leviciach a od roku 1970 v Dunajskej Lužnej. V roku 1973 mu bol komunistickým režimom odobratý štátny súhlas a do roku 1977, keď sa stal kaplánom vo Vrábľoch, bol mimo pastorácie. V roku 1981 sa stal administrátorom v Dolnom Piali.

Dňa 13. mája 1989 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy. Pápež Ján Pavol II. ho 17. marca 1990 vymenoval za titulárneho biskupa ubabského. Spolu s Vladimírom Filom bol 16. apríla 1990 v Trnave konsekrovaný za biskupa. Po takmer 14 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu z dôvodu veku a odo dňa 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore rehole verbistov v Nitre (zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave).


 
Konala sa X. Provinciálna kapitula misionárov verbistov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 15. máj 2015

10. – 13. mája sa v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii konala Provinciálna kapitula Spoločnosti Božieho Slova. Bola to v poradí desiata kapitula od začiatku pôsobenia rehole verbistov na Slovensku v roku 1925. Celkovo sa jej zúčastnilo 23 verbistov, z toho 11 delegátov bolo z úradu a 11 bolo volených delegátov. Jeden člen kapituly bol zástupca seminaristov.  Kapitula mala aj hostku, provinciálnu predstavenú rehole Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého sr. Luciu Slušnú SSpS. Kapituly sa zúčastnila v prvý deň, keď predniesla referát o činnosti sestier a vzájomnej spolupráci s verbistami. Kapitula je vždy požehnaným časom, kde sa hodnotí práca, apoštolát a zasvätený život rehoľníkov. Verbisti sa zamýšľali nad plnením akčného plánu, ktorý si vytýčili v minulosti. Na kapitule odznelo množstvo referátov zo všetkých zainteresovaných oblastí. Kapitulári mali možnosť bližšie sa oboznámiť s prácou spolubratov, ich úspechmi aj ťažkosťami, ktoré prežívajú pri napĺňaní misijného povolania. Čas kapituly je aj časom hodnotenia a zároveň časom pozorného skúmania, čo dnes Duch hovorí Cirkvi, čo hovorí našej provincii, aby sme tak mohli hlbšie žiť náš zasvätený život a prinášať Ježiša svojim blížnym.

Kapitula sa niesla vo veľmi dobrej bratskej atmosfére, kde sa bratia vzájomne povzbudili a pomohli si dobrými nápadmi a usmerneniami. Na záver kapituly sa slávila slávnostná sv. omša, ktorej sa zúčastnili všetci členovia rehole a seminaristi. P. provinciál Ján Štefanec SVD, ktorý bol pri sv. omši hlavným celebrantom, povzbudil všetkých spolubratov v tom, aby s odhodlaním žili svoje misionárske povolanie, v duchu Zakladateľa sv. Arnolda Janssena šírili misijnú myšlienku a utvrdili sa v našej misionárskej charizme.   Po slávnostnej sv. omši nasledovalo provinciálne zhromaždenie, kde provinciál všetkých informoval o výsledkoch kapituly.

kapitula-10-1kapitula-10-10kapitula-10-11kapitula-10-12

 
P. Peter Kubík SVD oslvávil 50. narodeniny Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 15. máj 2015

P. Peter Kubík SVD oslavoval 50 rokov života. K jeho jubileu mu blahoželáme. Oslava sa konala 3. mája 2015 pri slávení Eucharistie v v Rímsko-katolíckom kostole Ružencovej P. Márie vo Svätoplukove. Oslavy sa zúčastnili hostia: starosta obce Svätoplukovo Ing. Ivan Lobodáš s maželkou, evanjelický pán farár Peter Paluga s manželkou, P. Strečka, rektor Misijného domu Sv. Arnolda Janssena v Petržalke a dvaja seminaristi, P. Krajňák, rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre, hostia z Bratislavy, Cerovej, kde páter Kubík pôsobil a samozrejme i farníci zo Svätoplukova.

Pokračovanie...
 
« ZačiatokPredchádzajúce12345678ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok