logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Misijná nedeľa 2014 Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 14. október 2014

Katolícka Cirkev na celom svete slávi 19. októbra 2014 (vždy tretia októbrová nedeľa) Svetový deň modlitieb za misie. Na Slovensku je tento deň známy pod názvom Misijná nedeľa. Je zároveň spojený s viacerými aktivitami na podporu misií vrátane zbierky Pápežských misijných diel (PMD). Po prvýkrát sa slávila v rámci Cirkvi na celom svete v roku 1926. Spomeňme si v modlitbách na všetkých misonárov, ktorí ohlasujú radostnú zvesť Evanjelia na všetkých kontinentoch, často v ťažkých a náročných podmienkach. 

Video Misijná nedeľa:


Radosť z viery vyjadrená počas sv. omše v Keni:


 
Dvaja noví diakoni SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 13. október 2014

Mons. Jozef Haľko a diakoni Tomáš Gerboc SVD vľavo, Stanislav Orečný SVD vpravo a Bernard Meliš OP Naši spolubratia verbisti Tomáš Gerboc a Stanislav Orečný spolu s bratom dominikánom Bernardom J. Melišom OP dňa 11. októbra prijali z Božej milosti posvätný rád diakonátu. Za diakonov ich pri svätej omši v Kostole sv. Arnolda Janssena v Petržalke vysvätil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Vo svojej homílii povzbudil nových šíriteľov Slova, aby boli nositeľmi takých slov, ktoré majú moc stať sa čímsi viac ako iba vizuálnym smogom reklamných banerov a pútačov. Na vysviacke sa zúčastnilo viac ako 40 kňazov a veľké množstvo veriacich. Páter Jozef Strečka SVD, rektor Misijného domu, pozval na záver všetkých prítomných do priestorov Misijného domu na spoločné agapé. Sme vďační Bohu za nových diakonov a vyprosujeme im veľa božích milostí i pevnú vieru založenú a zakorenenú v Kristovi.


diakonat1diakonat10diakonat11diakonat12

 
Duchovná obnova pre misijných horliteľov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 14. október 2014

V Misijnom dome v Nitre sa konala 10.-12. okóbra duchovná obnova pre misijných horliteľov. Témou obnovy bolo: „Sedembolestná Panna Mária v živote kresťana dnes“. Obnovu viedol páter Martin Štefanec SVD. Tešíme sa, že prišli k nám i horlitelia zo vzdialených častí Slovenska. V modlitbách sme pamätali na všetkých misijných horliteľov zo Slovenska, ktorí s misionármi spolupracujú a distribuujú časopis Hlasy.

 
Veni Sancte v UPeCe Bratislava Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 14. október 2014

Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) privítalo v utorok 30. septembra začiatok akademického roka 2014/2015 slávnostnou akciou Veni Sancte. Otvorenie sa uskutočnilo v priestoroch UPeCe na internátoch v Mlynskej doline. Privítanie študentov začalo slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál spoločnosti Božieho slova páter Ján Halama SVD. Koncelebrantami boli okrem iných aj kňazi pôsobiaci v UPC: správca centra - páter Ján Štefanec SVD, kaplán – páter Juraj Cibula SVD, gréckokatolícky kňaz Ľubomír Matejovič a iní duchovní venujúci sa pastorácii mládeže.

Mottom slávnostného otvorenia bola ponuka „Držím ti miesto“, určená najmä študentom prvých ročníkov. Hlavnou myšlienkou bola snaha pozvať nových študentov, aby sa začlenili medzi UPC spoločenstvo, ale aj ponuka, ktorú nám dáva Ježiš, pretože on má pre každého z nás pripravené jedinečné miesto. Pomocť s hľadaním miesta mohol študentom aj celovečerný program a agapé, ktoré nasledovali po svätej omši. Čestným hosťom večera bol aj žilinský biskup. Mons. Tomáš Galis, predseda Rady KBS pre mládež a univerzity.

 
Sv. omša v rodisku pátra Siroviča SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 14. október 2014

Dňa 18.9.2014 prišiel do Ždane provinciál Spoločnosti Božieho Slova  P. Ján Halama odslúžiť sv.omšu za zosnulého pátra Františka Siroviča. Ďakujeme za tento skutok ako aj za jeho povzbudivé slová o našom rodákovi. Páter František Sirovič pôsobil dlhé roky ako kňaz-misionár v Japonsku, na Filipínach, v Írsku a v USA.  Vo svojej činnosti sa okrem kňazských a rehoľných povinností zameriaval na vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mimoriadne výsledky najmä v oblasti filozofie.

 
Duchovné cvičenia pre rodičov spolubratov SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 14. október 2014

5.-7. septembra sa konali v Nitre na Kalvárii duchovné cvičenia pre rodičov a rodinných príslušníkov spolubratov misionárov verbistov. Zúčastnilo sa ich 22 ľudí. Exercície viedol P. Ján Halama SVD. Rodičia a príbuzní mali možnosť prežiť tieto chvíle v Misjnom dome a zároveň sa navzájom spoznať.

 
Návšteva indonézskeho ambasádora v Misijnom dome v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 14. október 2014

Indonézsky veľvyslanec Djumantoro Purbo navštívil 4. septembra Misijný dom Matky Božej v Nitre. V priateľskom rozhovore s misionármi sa zaujímal o činnosť slovenských verbistov, ktorí pôsobili v Indonézii. Spolu s pátrom provinciálom a ďalšími spolubratmi navštívil knižnicu a pozrel si aj misijné múzeum. Na stretnutí bol prítomný aj páter Thomas Tulung SVD, misionár, ktorý pochádza z Indonézie a pôsobí na Slovensku.

 
Duchovné cvičenia pre seminaristov SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 14. október 2014

Ako už býva zvykom, týždeň pred skladaním sľubov sa seminaristi Spoločnosti Božieho Slova, odobrali na pár dní do ticha, aby tak opäť prehĺbili svoj vzťah s Bohom a vykonali si duchovné cvičenia v Noviciáte Spoločnosti Božieho Slova vo Vidinej. Tento rok sa ich zišlo 11. Pomáhal im v tom P. Ján Štefanec SVD, ktorý celé cvičenia viedol. Témou obnovy bola vernosť. Jednalo sa o vernosť v rôznych sférach duchovného života ako napríklad vernosť Bohu, povolaniu, eucharistii a pod.

 
Letná misia v Rumunsku (farnosť Bodonoš) Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 7. október 2014

S vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra sme sa v lete vydali do Rumunska na misie. Naším „teritóriom“ bola farnosť Bodonoš, kde patria aj dediny Derna a Bajaš.  Niektorí sme tam už boli, preto sme zhruba vedeli, čo nás čaká. Pred odchodom sme sa stretli pred UPeCe v Bratislave. Naložili sme veci do áut a štartovali sme. Išlo nás 13 – študenti a ja – kňaz. Naložení sme boli naozaj statočne. Viezli sme veci na 2 týždne pobytu: potraviny, spacáky, pomôcky na stretká, veci na oblečenie a hudobné nástroje. Využitý bol každý kúsok priestoru. Z Bratislavy sme vyrazili večer o 24:00 smer Budapešť, Debrecín, Margita a Bodonoš. Cestovali sme celú noc. Cesta ubiehala bez problémov a celkom rýchlo, hoci okolo 4:00 ráno vodiči (ako neskôr prezradili) zaháňali driemoty, ako len vedeli. Do Bodonoša sme dorazili v nedeľu ráno o 8:00. Ubytovali sme sa v škole, na internáte a na fare. Druhá skupina išla do susednej dediny Derna, kde im poskytla ubytovanie jedna mladá rodina.
Na fare nás privítal miestny pán farár Jaroslav Frnka. Hneď som slúžil sv. omšu vo farskom kostole, kde sme sa zároveň predstavili.


2014_rumunsko_1_0152014_rumunsko_1_0532014_rumunsko_1_0562014_rumunsko_1_070

Pokračovanie...
 
Ľudové misie vo Vitanovej Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 1. október 2014

V dňoch 21. až 28. septembra sme na požiadanie miestneho pána farára Patrika Ondaša  prišli do farnosti Vitanova, aby sme viedli Ľudové misie. Farnosť sa skladá z dediny. Každý človek a každá farnosť potrebujú tento čas misii na to, aby sme sa zamýšľali nad našim životným smerovaním i nad tým, aký je náš náboženský život. Misie zahŕňajú široký záber všetkých vekových skupín a stavov, ktoré sú vo farnosti. Jadro misijného programu prebiehalo v kostoloch, ale boli sme aj v miestnej základnej škole a navštívili sme chorých v ich domoch. Každý deň mal svoju špecifickú tému. Hneď na začiatku misii sme žasli nad nekonečnou Božou láskou, ako nás miluje, stará sa o nás a hľadá nás. Potom sme prešli k poznávaniu nás samých a potreby zmeniť svoj život cez sviatosť zmierenia a v Eucharistii znova prežívať toto spoločenstvo Božej lásky. Cítili sme, že otvorenosť pre prijatie Božieho posolstva rastie aj vďaka prednáškam pre jednotlivé stavy a taktiež cez bohaté liturgické slávenia mimo sv. omše. Misijný kríž, ktorý bol pri záverečnej pobožnosti požehnaný a zbožne uctený, je pripomienkou misií, pripomienkou Božieho milosrdného dotyku v ľudských srdciach.

Že ľudia boli otvorení Božiemu slovu a načúvali Jeho hlasu, o tom svedčia aj slová, ktoré odzneli na záver ako prejav vďaky predovšetkým Bohu.

Pokračovanie a Fotogaléria
 
« ZačiatokPredchádzajúce123ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok