logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme

Čo robíme

Misie


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Návšteva gymnázia v Žiline Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 27. február 2015

P. Martin Madassery, SVD navštívil 26.2.2015 známe Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Toto gymnázium bude spolupracovať na jednom turnuse Misijných prázdnin, ktoré pripravujeme v tomto lete. Páter využil túto návštevu aj na to aby študentom gymnázia porozprával o svojej krajine a o povolaní rehoľníka - misionára. Ďakujeme gymnáziu za otvorenosť a spoluprácu.

20150226_12114220150226_123540


 
Br. Jozef Marko SVD oslávil 50. narodeniny Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 26. február 2015

Jozef Marko SVD24. februára oslávil brat Jozef Marko SVD svoje 50. narodeniny. Slávnosť jeho narodenín sa konala pri slávení sv. omše v jeho rodnej Zázrivej. Zúčastnili sa jej viacerí kňazi, spolubratia verbisti, kňazi, ktorí pôsobili v Zázrivej a okolí a ktorí patria k životu brata Jozefa. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj značný počet veriacich zo Zázrivej. Deti Základnej školy svojim spevom spestrili slávnostnú liturgiu. Hlavným celebrantom bol provinciál P. Ján Štefanec SVD, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť dobrých vzťahov, viery a lásky v rodinách, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa mladý človek slobodne mohol rozhodnúť pre akékoľvek povolanie alebo stav, do ktorého ho Boh volá. Jubilant Jozef vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v roku 2001. V súčasnosti pôsobí v Misijnom dome v Nitre, predtým požehnane pôsobil vo farnostiach Nový Hrozenkov na Morave a v Mimoni, v severných Čechách.

marko-1marko-10marko-11marko-12

 
Kto si ťa volá Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 8. február 2015

Priestory gymnázia a kláštora sv. Uršule v Bratislave hostili už 10. ročník akcie pre mladých s názvom „Kto si ťa volá.“ Tohtoročným mottom bolo : “Radostné áno“. Akcia je určená pre mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú na križovatke svojej životnej cesty a hľadajú svoje povolanie. Program začal sv. omšou, ktorú celebroval verbista P. Ján Kušnír a v kázni sa mladým prihovoril provinciál kapucínov Miroslav Kulich. Program pokračoval svedectvami, scénkami a zaujímavými komentármi kňazov, rehoľníkov/rehoľníčiek, manželov a laikov. Stretnutím sa niesla veľká radosť, veď práve o to išlo aj organizátorom, ktorí chceli mladým ukázať, že povolanie, ku ktorému ich povoláva Boh je plné radosti.

Foto
 
Oslava patróna UPeCe Bratislava, Sv. Jozefa Freianademetza Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 4. február 2015

29. januára, na sviatok Sv. Jozefa Freinademetza sa v UPeCe Bratislava slávili hody. Slávnosť sa začala slávnostnou sv. omšou. Hosťom slávnosti a aj slávnostným kazateľom bol páter Peter Dušička SVD, ktorý momentálne pôsobí v St. Gabriel v Rakúsku. Po sv. omši nasledovalo pohostenie, ktoré pozostávalo z obľúbeného študentského jedla: rožky a pomazánky. Keď sa všetci posilnili, prišiel ďalší bod programu – divadlo. Divadlo Christoffer si aj tohto roku pripravilo veľmi kreatívne predstavenie s názvom Racia. Hralo sa na piatich miestach UPeCe súčasne a toto divadlo pozvalo divákov nahliadnuť do života občanov, ktorí svoje ideály premenili na skutočnosť. Mesto Racia je vynikajúce miesto pre život, prispôsobujúce sa moderným trendom. Korupcia, zločin či nespravodlivosť sú tu neznáme pojmy, pretože všetkému vládne rozum. Po tomto divadle nasledovala hodová zábava, ktorá už tradične na hodoch nesmie chýbať. Tradícia oslavy patróna UPeCe je silná a aj tohto roku sa hody v UPeCe slávili na vysokej úrovni.
freinademetz-1freinademetz-10freinademetz-11freinademetz-12

Pozrite si video zo sv. omše a divadla:

V I D E O
 
Spomienka na pátra Alojza Dubravického SVD v Močenku Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Sobota, 24. január 2015

Farský úrad v Močenku spolu s miestnym Obecným úradom zorganizovali v piatok 23. januára 2015 „Spomienku na dekana Dubravického“ z príležitosti 25. výročia jeho úmrtia.

P. Dubravický SVD pôsobil v tejto farnosti 21 rokov; najskôr ako kaplán a potom ako správca farnosti až do svojej smrti 23. 1. 1990. Bol veľmi obľúbeným duchovným pastierom, ktorý sa naplno venoval farnosti a duchovnému rastu jemu zverených veriacich v Močenku a Hornej Kráľovej. Keďže bol aj členom misijnej Spoločnosti Božieho Slova, šíril vo farnosti misijné povedomie. Mladých slovenských verbistov, ktorí sa v dobe totality tajne pripravovali na svoje misijné povolanie, povzbudzoval k vernosti aj tým, že im umožňoval, aby v Močenskom kostole tajne skladali rehoľné sľuby.

Spomienka na „pána dekana“, ako ho zvykli Močenčania nazývať, je vo farnosti stále živá a dôkazom toho bolo aj zorganizovanie tohto spomienkového stretnutia.

Najskôr sa veriaci zhromaždili na hornom cintoríne, kde pri hrobe pátra začala o 17.00 modlitbová pobožnosť. Po nej položil starosta obce veniec na hrob zosnulého.

Potom nasledovala sv. omša o 18.00 v miestnom kostole sv. Klementa. Sv. omšu celebroval za účasti veľkého počtu veriacich páter Peter Dušička, SVD, ktorý pôsobil v tejto farnosti v r. 1990-94. Miestna televízia zabezpečila prenos do domácností, takže aj tí, ktorí nemohli prísť do kostola, mohli mať účasť na sv. omši.

Spomienku ukončilo stretnutie v budove kultúrneho strediska, kde sa veriaci podelili so svojimi zážitkami a spomienkami a na záver si pozreli dokumentárny film o živote pátra, natočený miestnou televíziou.


 Historická foto z čias totality: 

Zľava: p. V.Bošanský, A.Janega, J.Škoda, Marko, V.Kováčik, Michalík, A.DubravickýF O T O
 
Pohreb pátra Borika a Janíka Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 22. január 2015

Misionári Spoločnosti Božieho Slova sa 22. januára rozlúčili s dvomi pátrami - P. Štefanom Janíkom (zomrel 19. januára 2015) a P. Róbertom Borikom (zomrel 18. januára 2015). Zádušná svätá omša a pohreb sa konali o 10:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Hlavným celebrantom pri sv. omši bol Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Koncelebroval Mons. Dominik Tóth, emeritný pomocný biskup trnavský, páter provinciál Ján Štefanec a ďalší rehoľní a diecézni kňazi. P. Ján Štefanec v homílii vyzdvihol vernosť kňazskému a misionárskemu povolaniu, ktorá bola u obidvoch pátrov veľmi zreteľná. Obaja totiž zažili násilný odchod z misijného domu v roku 1950, keď ich zobrali do sústreďovacieho tábora do Podolínca. Potom sa ceta ich povolania ku kňazstvu skomplikovala, P. Bôrik bol vysvätený o 10 rokov (1960), P. Janík až o 20 rokov (1970). Provinciál tiež vyzdvihol ich nadšenie a otvorenosť, keď ako starší pátri veľmi fandili mladým spolubratom a podporovali ich v činnosti hlavne pri znovuvybudovaní provincie SVD po rokoch totality. Pohrebu sa zúčastnili veriaci od P. Borika z Modrovej, z Rakúska, Poľska, veriaci z Liptovskej Tepličky, Chmeľnice, Mníška nad Popradom a ďalších miest Slovenska. Spolu s veriacimi prišli aj duchovní otcovia zo spomínaných farností. Po svätej omši sa pohrebné obrady konali na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde sú pátri pochovaní. Hostia si pozreli aj nový pamätník misionárom, ktorí zomreli v zahraničí.

F O T O
 
Zomrel páter Štefan Janík SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 21. január 2015

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 19. januára 2015 nášho spolubrata, misionára P.Štefana Janíka SVD. Narodil 15. októbra 1925 v Liptovskej Tepličke. Po ukončení ľudovej školy vstúpil k misionárom verbistom do Spišského Štiavnika. Filozofiu študoval vo Vidinej. Prvé sľuby zložil v roku 1946. Dva semestre teológie absolvoval v Nitre. 4. Mája 1950 počas Barbarskej noci bol internovaný. Po 5 mesiacoch v Podolínci bol prevezený do Pezinka s asi 20 bohoslovcami. 15. novembra 1950 ho prepustili domov, nastúpil na vojenskú službu. Potom pracoval v lesoch, pri stavbách ciest, letísk, bytov, ako skladník a technik na polesí Žiar. V máji 1970 zložil tajne večné sľuby. V kňazskom seminári v Bratislave dokončil teologické štúdiá a tam bol aj vysvätený 21. júna 1970. Bol kaplánom v Starej Ľubovni, potom v Liptovskej Lužnej. Zastal sa rehoľných sestier v Levoči, preto mu zobrali štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Pracoval ako pomocný pracovník na MNV v Lipt. Tepličke a neskôr ako zamestnanec Ústavu sociálnej starostlivosti Brtníky. V rokoch 1974-75 pracoval v obchode v rodnej obci. V rokoch 1975-77 pracoval ako údržbár v Charite v Tatrách. V roku 1979 mohol opäť vykonávať kňazkú činnosť a bol kaplánom v Spišskej Belej. V rokoch 1979 až 1986 bol správcom farnosti Mníšek nad Popradom. Potom, až do roku 1998 pôsobil vo farnosti Chmeľnica. V rokoch 1998-2004 pôsobil ako misijný sekretár v Misijnom dome v Nitre. V rokoch 2005-2006 pôsobil ako duchovný u sestier Najsv. Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2004 bol na odpočinku v Nitre.
Zádušná svätá omša a pohreb bude vo štvrtok 22. januára 2015 o 10.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde bude páter Janík pochovaný.

F O T O
 
Zomrel páter Róbert Borik SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 19. január 2015

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 18. januára 2015 nášho spolubrata, misionára P. Róberta Borika SVD. Narodil 16. 8. 1927  v Niederleis, Rakúsko.
Do SVD vstúpil v roku 1947. Kňazskú vysviacku prijal 21. mája 1960 v Gnieznie, Poľsko. Večné sľuby skladal 14.4.1962 na fare v Pogorzelej-Olszanke. Za socializmu pracoval aj na rôznych miestach vo výrobe. V roku 1968 odišiel do Rakúska, kde pôsobil 21 rokov. Na Slovensko sa vrátil v marci 1990. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Belej, potom niekoľko mesiacov v Terchovej. V novembri 1990 bol preložený za správcu farnosti do Diviakov nad Nitricou, kde bol do leta 1991. Odtiaľ bol preložený za farára do Drážoviec pri Nitre. V roku 1992 prišiel do Misijného domu Matky Božej do Nitry, kde pôsobil ako provinciálny ekonóm do roku 1995. V rokoch 1995-1998 pôsbol ako správca farnosti v Svätoplukove. V rokoch 2005-2006 pôsobil ako  duchovný u  sestier Najsv. Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2006 bol na zaslúženom odpočinku v Nitre.
Zádušná svätá omša a pohreb bude vo štvrtok 22. januára 2015 o 10.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde bude páter Borik pochovaný.
Nech žije svätý trojjediný Boh v ľudských srdciach!

F O T O
 
Oslava sviatku sv. Zakladateľa SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 19. január 2015

15. január je deň, keď tri veľké misijné rehoľné kongregácie vo svete oslavujú sviatok svojho spoločného zakladateľa - sv. Arnolda Janssena. Spolu všetky tieto tri rehole združujú v súčasnosti už približne 10 tisíc rehoľníkov a rehoľných sestier, ktorí svoj život obetovali misiám. Jedná sa o misionárov verbistov (SVD), misijné sestry Služobnice Ducha Svätého (SSpS) a Služobnice Ducha Svätého ustavičnej adorácie (SSpS Ap). V tento deň sa stretli všetky tri kongregácie na návšteve u ružových sestier. Večer bola v kostole na Kalvárii slávnostná sv. omša, ktorú celebroval P. Stanislav Krajňák SVD, rektor misijného domu. Veriacim sa v kázni prihovoril P. Martin Štefanec SVD. Po sv. omši nasledovalo pohostenie v aule misijného domu, kde sme sa mali možnosť stretnúť a porozprávať. Oslavy sa zúčstnili aj mnohé rehoľné sestry pôsobiace v meste Nitra.

Pokračovanie...
 
Pozvánka na púť do Sv. Zeme Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 14. január 2015


Púť sa bude konať v jedinečnom čase pred Veľkou nocou, čo je na takúto púť najlepší čas v roku.
Spoznajte miesta Svätej zeme, putujte spolu s misijnými priateľmi a horliteľmi časopisu Hlasy na miesta, kadiaľ chodil Pán Ježiš.
V prípade záujmu kontaktujte pátra Martina Štefanca (adresa a telefón je nižšie).
Podrobné info zájazdu je nižšie.


Pokračovanie
 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »


Daruj svojmu bratovi či sestre v misiách Písmo Sväté...


Kníhkupectvo Verbum


Slovo na cestu


Misijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok