na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave
Misijný dom


V našom Misijnom dome Arnolda Janssena v Petržalke žije a pracuje v súčasnosti desať seminaristov a šiesti kňazi. Jeden seminarista pochádza z Indie a v súčasnosti študuje slovenský jazyk a zároveň pracuje v Univerzitnom pastoračnom centre. Ostatní pochádzajú zo Slovenska. Traja seminaristi sú po ukončení bakalárskeho štúdia na TFTU. Dvaja z nich sú na ročnej pastoračnej praxi (Nitra, Nový Hrozenkov) a jeden na OTP v Mexiku.

Služba pátra rektora Jozefa Strečku spočíva hlavne v koordinovaní aktivít komunity a chodu domu. Je zároveň správcom kostola.
Páter prefekt Thomas Tulung sa stará o výchovu seminaristov. P. Igor Kráľ mu pomáha ako viceprefekt a taktiež plní rôzne pastoračné úlohy v našom spoločenstve.  P. Karol Bošmanský sa stará o ducha našich seminaristov ako špirituál a spovedník. V bratislavskej komunite máme tiež dvoch kňazov, ktorí pracujú v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza – pátrov Jána Štefanca a Andreja Lojana. K našej komunite patrí aj P. Jozef Michalov, ktorý býva v Ružinove.

Do ohlasovania evanjelia sú zapojení všetci seminaristi. Na prvom mieste je ale škola - štúdium teológie na Trnavskej univerzite v Bratislave. Počas pôstu a adventu sa v našom kostole koná Obnova v slove. Niekoľkí seminaristi chodia do UPeCe, kde vedú skupinky študentov, pripravujú mladých na prijatie sviatostí iniciácie, čiže krstu, birmovania a Sviatosti oltárnej alebo im pomáhajú v raste duchovnými cvičeniami.
Je tu rozbehnuté aj stretko miništrantov. Každú sobotu poobede im seminaristi vytvoria nejaký program. Jeho náplňou je obyčajne modlitba a hra. Mládežnícke stretnutia raz do týždňa vedie takisto seminarista SVD. Ďalší sa intenzívne venujú sociálnej práci s ohrozenými deťmi, iní chodia do domova dôchodcov. V Misijnom dome Arnolda Janssena sa okrem toho počas roka usporadúvajú stretnutia pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú svoju životnú cestu.

Dvakrát do mesiaca slúži páter rektor Jozef Strečka svätú omšu pre deti a ich rodičov. Pre deti do troch rokov zasa poskytujeme naše priestory - projekt sa volá Bábätko a  prichádzajú sem s deťmi matky zo sídliska, ktoré si program zabezpečujú samy.
Bratislavská komunita vydáva svoj časopis Mladý Misionár a spravuje vlastnú internetovú stránku.
Spoločné modlitby sú trikrát za deň. Vždy v stredu mávame spoločnú adoráciu v kaplnke. Keďže sa tu formujú budúci misionári, každý piatok mávame svätú omšu v anglickom jazyku. V soboty sa spoločne modlíme ruženec. Seminaristi sa stretávajú aj pri nácviku spevu, pri práci a pri štúdiu.

Spolupráca s laikmi z okolia nášho kostola je na veľmi dobrej úrovni. Vytvárajú laické združenie pre misie, iní veľmi obetavo pomáhajú pri rozličných prácach a aktivitách spojených s kostolom i s podporou misií.

Komunita verbistov v Petržalke je mladá, horlivá a odhodlaná hlásať evanjelium všetkým národom.

 

Aktuálne z bratislavskej komunity:

 • Pozvánka na pôstny koncert
  4. pôstna nedeľa nesie názov Laetare. Tento názov dostala názov od úvodnej omšovej antifóny Laetare Ierusalem – „Raduj sa, Jeruzalem“:         Laetare Ierusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete    cum laetitia qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae. V rámci tejto nedele vás …

  Pokračovanie

 • Pozvánka: Duchovná obnova 5.-7.mája. poVOLANIE Krista
  Pokoj a dobro priatelia,  pozývame ťa na duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov, ktorí chcú stráviť kvalitný čas s Pánom a uvažovať vo svetle Božieho Slova nad svojím životom. 5.- 7. máj 2017 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii Prednášky a program zabezpečí: …

  Pokračovanie

 • Pozvánka: Duchovná obnova 13.-16.apríla
  Pozývame ťa na Veľkonočné trojdnie! Prežiť najväčšie sviatky v kresťanskom liturgickom roku spolu s nami na duchovnej obnove a tak vstúpiť do ich hĺbky. Nechaj sa dotknúť Pánovou milosťou a zaži stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom v spoločenstve mladých ľudí z celého Slovenska. Možno to bude pre teba nová skúsenosť, byť …

  Pokračovanie

 • Svätý Arnold Janssen, oroduj za nás!
  V nedeľu 15. januára 2017 sme slávili v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalka slávnosť zakladateľa troch rehoľno- misijných spoloční sv. Arnolda Janssena, ktorý je zároveň patrónom kostola. Počas tohto dňa, ako zvyčajne, sa slávili tri sväté omše: 8.00 hod., 10.00& hod. a o 18.30 hod. Prvej Svätej omši predsedal P. Marek Vaňuš …

  Pokračovanie

 • Tretí deň Trídua v Kostole sv. Arnolda Janssena
  Dnes (14.1.2017) v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave prebiehal poslední deň Trídua, ktorého témou bolo: Arnold Janssen a kríž. Svätú omšu celebroval prefekt seminaristov SVD páter Igor Kráľ SVD. Po svätej omši nasledovala Eucharistická adorácia so zamysleniami o Božskom Srdci. Prinášame pár myšlienok zo zamyslenia a ako aj homíliu …

  Pokračovanie

 • P. Thomas Tulung SVD oslávil 50. narodeniny
  11. januára 2017 oslávil P. Thomas Tulung SVD svoje 50. narodeniny. Počas večernej sv. omše v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke mu zablahoželal P. provinciál Pavol Kruták SVD. Zaželal mu veľa síl pri jeho pôsobení na Slovensku. P. Thomas Tulung SVD pochádza z ostrova Flores v Indonézii a ešte …

  Pokračovanie

 • Druhý deň Trídua v Kostole sv. Arnolda Janssena
  Dnes (13.1.2017) v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave prebiehal už druhý deň Trídua, ktorého témou bolo: Arnold Janssen a Panna Mária. Svätú omšu celebroval rektor misijného domu páter Johny George Ambattu SVD. Po svätej omši nasledovala hraná krížová cesta. Zaujímavosťou bolo, že každé jedno zastavenie bolo predstavené živými postavami na osvetlenom …

  Pokračovanie

 • Páter Georges Mondo, SVD v relácii Show Jana Krausa
  Zdá sa, že kňaz afričan, je pre mnohých Čechov taká rarita, až sa rozhodli jedného pozvať do televízie. Páter Georges pochádza z Konga a do slovenskej provincie SVD prišiel pred jeden a pol rokom. Provinciál verbistov, P. Pavol Kruták, ho po ich spoločnom rozhovore určil pre pôsobenie v Českej republike, kde …

  Pokračovanie

 • Tríduum v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave
  Pred sviatkom svätého Arnolda Janssena, zakladateľa 3. rehoľno- misijných kongregácii, misionári verbisti v Bratislave na Krupinskej 2 konajú  trojdňovú prípravu na túto slávnosť. Cieľom tejto prípravy je každý deň sa zamyslieť nad niektorým aspektom zo života zakladateľa. Počas trídua je Svätá omša o 18.30 hod. a po nej vo štvrtok a v sobotu animovaná adorácia a v …

  Pokračovanie

 • Založenie Misijnej rodiny SVD v Bratislave pri Misijnom dome Arnolda Janssena
                  V nedeľu na slávnosť Krstu Krista Pána (8. 1. 2017) zavítal do Misijného domu  Arnolda Janssena  P. Ján Kušnír SVD – koordinátor Misijnej rodiny SVD (MRSVD) na Slovensku. Cieľom jeho návštevy bolo oficiálne založenie laického spoločenstva „Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova“ a prijatie prvých členov.                 Počas slávenia Eucharistie o 10.00 …

  PokračovanieKníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok