na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave
Misijný dom


V našom Misijnom dome Arnolda Janssena v Petržalke žije a pracuje v súčasnosti desať seminaristov a šiesti kňazi. Jeden seminarista pochádza z Indie a v súčasnosti študuje slovenský jazyk a zároveň pracuje v Univerzitnom pastoračnom centre. Ostatní pochádzajú zo Slovenska. Traja seminaristi sú po ukončení bakalárskeho štúdia na TFTU. Dvaja z nich sú na ročnej pastoračnej praxi (Nitra, Nový Hrozenkov) a jeden na OTP v Mexiku.

Služba pátra rektora Jozefa Strečku spočíva hlavne v koordinovaní aktivít komunity a chodu domu. Je zároveň správcom kostola.
Páter prefekt Thomas Tulung sa stará o výchovu seminaristov. P. Igor Kráľ mu pomáha ako viceprefekt a taktiež plní rôzne pastoračné úlohy v našom spoločenstve.  P. Karol Bošmanský sa stará o ducha našich seminaristov ako špirituál a spovedník. V bratislavskej komunite máme tiež dvoch kňazov, ktorí pracujú v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza – pátrov Jána Štefanca a Andreja Lojana. K našej komunite patrí aj P. Jozef Michalov, ktorý býva v Ružinove.

Do ohlasovania evanjelia sú zapojení všetci seminaristi. Na prvom mieste je ale škola - štúdium teológie na Trnavskej univerzite v Bratislave. Počas pôstu a adventu sa v našom kostole koná Obnova v slove. Niekoľkí seminaristi chodia do UPeCe, kde vedú skupinky študentov, pripravujú mladých na prijatie sviatostí iniciácie, čiže krstu, birmovania a Sviatosti oltárnej alebo im pomáhajú v raste duchovnými cvičeniami.
Je tu rozbehnuté aj stretko miništrantov. Každú sobotu poobede im seminaristi vytvoria nejaký program. Jeho náplňou je obyčajne modlitba a hra. Mládežnícke stretnutia raz do týždňa vedie takisto seminarista SVD. Ďalší sa intenzívne venujú sociálnej práci s ohrozenými deťmi, iní chodia do domova dôchodcov. V Misijnom dome Arnolda Janssena sa okrem toho počas roka usporadúvajú stretnutia pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú svoju životnú cestu.

Dvakrát do mesiaca slúži páter rektor Jozef Strečka svätú omšu pre deti a ich rodičov. Pre deti do troch rokov zasa poskytujeme naše priestory - projekt sa volá Bábätko a  prichádzajú sem s deťmi matky zo sídliska, ktoré si program zabezpečujú samy.
Bratislavská komunita vydáva svoj časopis Mladý Misionár a spravuje vlastnú internetovú stránku.
Spoločné modlitby sú trikrát za deň. Vždy v stredu mávame spoločnú adoráciu v kaplnke. Keďže sa tu formujú budúci misionári, každý piatok mávame svätú omšu v anglickom jazyku. V soboty sa spoločne modlíme ruženec. Seminaristi sa stretávajú aj pri nácviku spevu, pri práci a pri štúdiu.

Spolupráca s laikmi z okolia nášho kostola je na veľmi dobrej úrovni. Vytvárajú laické združenie pre misie, iní veľmi obetavo pomáhajú pri rozličných prácach a aktivitách spojených s kostolom i s podporou misií.

Komunita verbistov v Petržalke je mladá, horlivá a odhodlaná hlásať evanjelium všetkým národom.

 

Aktuálne z bratislavskej komunity:

 • Kňazská vysviacka verbistov v Nitre na Kalvárii
  V sobotu 17. júna 2017 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii počas svätej omše otec biskup František Rábek, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, vysvätil dvoch novokňazov – misionárov. Diakoni Gorazd Kohút SVD a Michal Vrták SVD prijali kňazskú vysviacku po ukončení štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. V homílii …

  Pokračovanie

 • Misijné prázdniny
  Misijné prázdniny sú letným táborom pre stredoškolskú mládež vždy na inom mieste Slovenska.  Spoločnosť Božieho Slova ich už niekoľko rokov organizuje v spolupráci so sestrami misionárkami Služobnicami Ducha Svätého, sestrami Kráľovnej apoštolov, sestrami Panny Márie útechy a laickými animátormi. Počas Misijných prázdnin je každý deň spoločná svätá omša s misijnými prvkami a mladým …

  Pokračovanie

 • Stretnutie biblických koordinátorov európskej zóny SVD
  Stretnutia biblických koordinátorov európskej zóny SVD od 29. mája do 1. júna v Bratislave sa zúčastnilo desať spolubratov. Z toho boli 7 koordinátori – z ECP, HUN, IBP, ITA, POL, SLO, URL -, jeden brat prekladal, zónu reprezentoval P. Peter Dušička a prítomný bol i generálny biblický koordinátor. Cieľom stretnutia …

  Pokračovanie

 • Výlet spevákov do Heiligenkreuzu
    Skromná, zato odhodlaná zostava speváckeho zboru na čele s dirigentom Michalom Sýkorom podstúpila v sobotu 27. mája 2017 výlet do neďalekej rakúskej obce Heiligenkreuz vo Viedenskom lese. Skupinka spevákov a farníkov si prešla cisterciánsky kláštor založený v roku 1133 Banbergerovcami. Štyria členovia tejto najstaršej rakúskej panovníckej dynastie sú tu aj pochovaní. V najstaršom cisterciánskom …

  Pokračovanie

 • Detské misijné prázdniny
  Aj tento rok organizujeme Detské Misijné Prázdniny v čase 6..-11.7.2017 v ľúbeznej slovenskej dedinke Zubak (20km od Púchova).   Počet miest je limitovaný ubytovacím zariadením, preto si odoslanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu. Tento online prihlasovací formulár bude k dispozícii do 18. júna 2017. (Každému odpíšem)   Prihlasovací formulár: https://goo.gl/u5mo90 – …

  Pokračovanie

 • Misijné prázdniny pre miništrantov
  Prihlášku na tábor nájdete tu: prihlaska_DTabor 17
 • Duchovná obnova pre mladých mužov
  Pokoj a dobro priatelia, pozývame vás v mimoriadnom roku Fatimského výročia na duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov. 12.- 13. máj 2017 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii Prednášky a program zabezpečí: P. Milan Toman SVD So sebou si prines hlavne dobrý elán, …

  Pokračovanie

 • Barbarská noc u verbistov (r. 1950)
  V týchto dňoch si pripomíname zrušenie činnosti reholí v  roku 1950, ktoré sa dotklo aj rehole verbistov. Pozrite si dokument o barbarskej noci u verbistov v roku 1950. 
 • Generálna audiencia: Sviatosť manželstva je zasvätením a poslaním
  Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes zakončíme cyklus katechéz o sviatostiach, budeme hovoriť o manželstve. Táto sviatosť nás privádza do srdca Božieho plánu, ktorý je plánom zmluvy s jeho ľudom, s nami všetkými, je to plán spoločenstva. Na začiatku knihy Genezis, prvej knihy Svätého písma, sa v zavŕšení rozprávania… …

  Pokračovanie

 • Staň sa misionárom
  Spoločnosť Božieho Slova je medzinárodná misijná spoločnosť. Môžeš sa stať kňazom alebo rehoľným bratom a tak šíriť vo svete Kristovu radostnú zvesť medzi tými, ktorí ešte o ňom nepočuli, alebo počuli veľmi málo.   alebo video môžete nájsť na: https://www.youtube.com/watch?v=_hlB2Dm2iF0Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok