na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave
Misijný dom


V našom Misijnom dome Arnolda Janssena v Petržalke žije a pracuje v súčasnosti desať seminaristov a šiesti kňazi. Jeden seminarista pochádza z Indie a v súčasnosti študuje slovenský jazyk a zároveň pracuje v Univerzitnom pastoračnom centre. Ostatní pochádzajú zo Slovenska. Traja seminaristi sú po ukončení bakalárskeho štúdia na TFTU. Dvaja z nich sú na ročnej pastoračnej praxi (Nitra, Nový Hrozenkov) a jeden na OTP v Mexiku.

Služba pátra rektora Jozefa Strečku spočíva hlavne v koordinovaní aktivít komunity a chodu domu. Je zároveň správcom kostola.
Páter prefekt Thomas Tulung sa stará o výchovu seminaristov. P. Igor Kráľ mu pomáha ako viceprefekt a taktiež plní rôzne pastoračné úlohy v našom spoločenstve.  P. Karol Bošmanský sa stará o ducha našich seminaristov ako špirituál a spovedník. V bratislavskej komunite máme tiež dvoch kňazov, ktorí pracujú v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza – pátrov Jána Štefanca a Andreja Lojana. K našej komunite patrí aj P. Jozef Michalov, ktorý býva v Ružinove.

Do ohlasovania evanjelia sú zapojení všetci seminaristi. Na prvom mieste je ale škola - štúdium teológie na Trnavskej univerzite v Bratislave. Počas pôstu a adventu sa v našom kostole koná Obnova v slove. Niekoľkí seminaristi chodia do UPeCe, kde vedú skupinky študentov, pripravujú mladých na prijatie sviatostí iniciácie, čiže krstu, birmovania a Sviatosti oltárnej alebo im pomáhajú v raste duchovnými cvičeniami.
Je tu rozbehnuté aj stretko miništrantov. Každú sobotu poobede im seminaristi vytvoria nejaký program. Jeho náplňou je obyčajne modlitba a hra. Mládežnícke stretnutia raz do týždňa vedie takisto seminarista SVD. Ďalší sa intenzívne venujú sociálnej práci s ohrozenými deťmi, iní chodia do domova dôchodcov. V Misijnom dome Arnolda Janssena sa okrem toho počas roka usporadúvajú stretnutia pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú svoju životnú cestu.

Dvakrát do mesiaca slúži páter rektor Jozef Strečka svätú omšu pre deti a ich rodičov. Pre deti do troch rokov zasa poskytujeme naše priestory - projekt sa volá Bábätko a  prichádzajú sem s deťmi matky zo sídliska, ktoré si program zabezpečujú samy.
Bratislavská komunita vydáva svoj časopis Mladý Misionár a spravuje vlastnú internetovú stránku.
Spoločné modlitby sú trikrát za deň. Vždy v stredu mávame spoločnú adoráciu v kaplnke. Keďže sa tu formujú budúci misionári, každý piatok mávame svätú omšu v anglickom jazyku. V soboty sa spoločne modlíme ruženec. Seminaristi sa stretávajú aj pri nácviku spevu, pri práci a pri štúdiu.

Spolupráca s laikmi z okolia nášho kostola je na veľmi dobrej úrovni. Vytvárajú laické združenie pre misie, iní veľmi obetavo pomáhajú pri rozličných prácach a aktivitách spojených s kostolom i s podporou misií.

Komunita verbistov v Petržalke je mladá, horlivá a odhodlaná hlásať evanjelium všetkým národom.

 

Aktuálne z bratislavskej komunity:

 • Barbarská noc u verbistov (r. 1950)
  V týchto dňoch si pripomíname zrušenie činnosti reholí v  roku 1950, ktoré sa dotklo aj rehole verbistov. Pozrite si dokument o barbarskej noci u verbistov v roku 1950. 
 • Generálna audiencia: Sviatosť manželstva je zasvätením a poslaním
  Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes zakončíme cyklus katechéz o sviatostiach, budeme hovoriť o manželstve. Táto sviatosť nás privádza do srdca Božieho plánu, ktorý je plánom zmluvy s jeho ľudom, s nami všetkými, je to plán spoločenstva. Na začiatku knihy Genezis, prvej knihy Svätého písma, sa v zavŕšení rozprávania… …

  Pokračovanie

 • Staň sa misionárom
  Spoločnosť Božieho Slova je medzinárodná misijná spoločnosť. Môžeš sa stať kňazom alebo rehoľným bratom a tak šíriť vo svete Kristovu radostnú zvesť medzi tými, ktorí ešte o ňom nepočuli, alebo počuli veľmi málo.   alebo video môžete nájsť na: https://www.youtube.com/watch?v=_hlB2Dm2iF0
 • Pozvánka: Duchovná obnova 5.-7.mája. poVOLANIE Krista
  Pokoj a dobro priatelia,  pozývame ťa na duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov, ktorí chcú stráviť kvalitný čas s Pánom a uvažovať vo svetle Božieho Slova nad svojím životom. 5.- 7. máj 2017 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii Prednášky a program zabezpečí: …

  Pokračovanie

 • Duchovná obnova pre mladých mužov
  Pokoj a dobro priatelia, pozývame vás v mimoriadnom roku Fatimského výročia na duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov. 12.- 13. máj 2017 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii Prednášky a program zabezpečí: P. Milan Toman SVD So sebou si prines hlavne dobrý elán, …

  Pokračovanie

 • 5. PÔSTNA OSMIČKA U JEZUITOV (P. Marek Vaňuš SVD: Dar odpustenia)
    3. apríla 2017 pokračoval v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave cyklus tradičných pôstnych „osmičiek“. Hosťom piatej pôstnej „osmičky“ bol páter Marek Vaňuš SVD. P. Marek sa vo svojej kázni venoval téme „Dar odpustenia.“. Po sv. omši nasledovalo už tradičné agapé v priestoroch jezuitskej jedálne. Audiozáznam kázne pátra Igora Kráľa …

  Pokračovanie

 • Pôstna duchovná obnova: „Vo svetle Zjavenia“ 6. stretnutie
  Šieste stretnutie Vernosť pod krížom (Jn 19,25-30) Text Písma Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si …

  Pokračovanie

 • Pôstna duchovná obnova: „Vo svetle Zjavenia“ 5. stretnutie
  Piate stretnutie Odvaha viery (Jn 2,1-11) Text Písma Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte …

  Pokračovanie

 • 75 rokov Slovenskej provincie SVD na Slovensku
  V dňoch 26. – 27.3.2017 sa v Nitre na Kalvárií uskutočnilo stretnutie spolubratov Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova pri príležitosti 75. výročia príchodu verbistov na Slovensko. Stretnutie sa začalo spoločným bratským posedením v nedeľu 26.3.2017 večer. V pondelok ráno pokračovalo krátkym povzbudením a slovom P. Pavla Krutáka SVD a P. Petra Dušičku SVD. Spirituálnu úvahu …

  Pokračovanie

 • Výhercovia tajničky z Mladého misionára
  Drahí čitatelia Mladého misionára, správne riešenie tajničky, zo Zimného čísla 2016,  je: „Cieľom vtelenia je naše pripodobnenie sa a spojenie s Bohom. Božie Dieťa je darom milosrdnej lásky Najsvätejšej Trojice.“ Sv. Arnold Janssen Prinášame Vám mená vyžrebovaných výhercov, ktorý získali nasledovné knižné ceny. 1.cena: POSOLSTVO VRCHOV- Emília Danková, Brezová pod Bradlom …

  PokračovanieKníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok