na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Bývalý šéfredaktor Hlasov P. Jankeje SVD sa už teší vo večnosti
Nedeľa, 16. október 2016

Zádušná svätá omša sa slávila za pátra Janjekeho  11. októbra 2016 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii a po jej skončení bol páter Jankeje pochovaný na Cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

 

Vernosť v službe

P. provinciál Pavol Kruták SVD vyzdvihol v kázni veľkú trpezlivosť pátra Jankejeho, keď pred desiatimi rokmi úplne stratil sluch. I napriek tomu počul stále Boží hlas a neuzatvoril sa do seba, ale zúčastňoval sa v kaplnke všetkých modlitieb, duchovných cvičení, prednášok. Vedel byť veľmi trpezlivý vo svojej chorobe a pritom príjemne a s úsmevom sa tešil zo spoločenstva bratov. P. provinciál poukázal na to, že P. Jankeje dostal od Boha rôzne talenty, ktoré zveľadil a rozvinul. Je preto vzorom a povzbudením nám všetkým, že vedel prijať tie úlohy, kde bol potrebný a kde si to situácia vyžadovala. Bol lekárom, zaiste odborníkom, ktorý mnohým poslúžil. Neskôr, keď prišiel do pastorácie, bolo vidieť, že chce „dohnať“ zameškané. Pomáhal kňazom všade naokolo. Prišiel rok 1989. Bolo to 28. decembra, keď sa spolubratia stretli na sviatok Neviniatok na fare vo Svätoplukove. Tam bolo vidieť, že začína nová situácia a nové úlohy. Prvá vec, ktorá ležala na srdci vtedajšiemu provinciálovi P. Vincentovi Babínovi, bolo vydávanie časopisu Hlasy z domova a misií. „Treba začať vydávať Hlasy“, povedal páter Babín, „Ľudovít, budeš to robiť ty. Ty máš doktorát.“ Samozrejme, ten doktorát bol z niečoho iného, bol z medicíny. Ale páter Jankeje prikývol. Prijal túto službu. V počiatkoch to bola práca „na kolene“. K dispozícii mal jednoduchý písací stroj, pero, papier. Po dvoch mesiacoch sa objavilo prvé číslo časopisu. Pustil sa s chuťou do práce. Postupom času každé číslo bolo lepšie a krajšie. A tejto práci sa naplno venoval okrem pastoračnej práce 15 rokov. Nepovedal, že on má iné vzdelanie alebo inú prácu. Videl, že je to potrebné a on sa do toho naplno vložil. Robil to rád a veľmi dobre.

jankeje_00001jankeje_00002jankeje_00003jankeje_00004

Práce šéfredaktora sa nezľakol

Pred časom sa páter Jankeje v rozhovore vyjadril: „Nevedel som si prácu šéfredaktora celkom predstaviť, lebo povolaním som kňaz a zubný lekár. Mal som však vzťah k písaniu. Môj rodný brat Jozef pracoval v tlačiarňach v Bratislave ako typograf. Aj jeho zásluhou sme začali s vydávaním časopisu. On mal kontakty s nitrianskymi tlačiarňami, nadviazali sme kontakty a mohli sme vydavateľskú prácu rozbehnúť. Keď vyšlo prvé číslo Hlasov na jar 1990, mali sme veľkú radosť. Bol to úspech, že sme dokázali nadviazať na obsah a po 41 rokoch tento časopis začal opäť pravidelne vychádzať každý mesiac.  Začiatky boli skromné. Bolo to vidieť aj na papieri, grafike, fotografiách. Nadviazali sme kontakt s vtedajším nitrianskym biskupom Jánom Chryzostomom Korcom a neskôr s kardinálom Jozefom Tomkom. Knihu kardinála Tomka sme vydávali na pokračovanie. O organizačnú stránku časopisu  sa staral hlavne P. Kruták SVD. P. Prokop SVD ilustroval mnohé články svojimi kresbami a ilustráciami. Nadviazali sme spoluprácu s p. Vontorčíkom, ktorý s manželkou graficky pripravovali časopis do tlače. Korektúry článkov sa ujala pani Mária Pechová. Balenie časopisu mal na starosti brat Ambróz Poljak SVD. Títo ľudia významne pomáhali a mnohí pri tvorbe Hlasov pomáhajú dodnes. Prvé číslo po totalite vyšlo v náklade 27 tisíc kusov.“

Jeho úloha v Hlasoch bola kľúčová

Páter Martin Štefanec SVD, súčasný šéfredaktor, sa vyslovil: „Vďaka tomu, že páter Jankeje prevzal obetavo úlohu šéfredaktora po r. 1990 a neboli vybudované ešte iné informačné kanály, Hlasy sa stali dôležitým médiom informujúcim o živote v misiách. Keď som preberal vedenie časopisu v roku 2005, páter Jankeje mal už po osemdesiatke. Dobre mi padlo, ako ma v začiatkoch povzbudzoval a keď som nemal články, vedel ma veľmi potešiť, lebo v pravej chvíli mi priniesol do kancelárie nejaký dobrý článoček, ktorý ešte v tom veku naklepal na stroji. Vážim si jeho činnosť a starosť o to, aby sa Hlasy rozvíjali a boli moderným časopisom informujúcim o živote našich misionárov. Patrí mu za to veľká vďaka!“

Ostáva nám dúfať, že aj jemu Ježiš Kristus povie: „Poď sluha, dobrý a verný. Bol si verný nad málom, nad mnohým ťa ustanovím. Z ticha, ktoré prežíval tu na zemi ako kríž, veríme, že bude prenesený do iného ticha, iného pokoja, kde bude počuť a vnímať hlas Boží.

 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok