Aktuality

19. GENERÁLNA KAPITULA ZAVŔŠILA PRVÝ TÝŽDEŇ

Od 16. júna do 14. júla sa koná 19. generálna kapitula Spoločnosti Božieho Slova v mestečku Nemi, neďaleko Ríma, konkrétne v Centre Ad Gentes, pomenovanom podľa rovnomenného dokumentu Druhého vatikánskeho koncilu, na ktorom pracovala poverená skupina koncilových otcov práve na tom mieste.

Prešiel prvý týždeň, ktorý popri zvyčajných formálnych procedúrach priniesol aj dva dni duchovnej obnovy. Podnety v jej rámci ponúkol predošlý generálny predstavený, P. Heinz Kulüke. Zameral sa na tému „Transformácia a obnova v Duchu Pána“, pričom sa dotkol základných oblastí nášho rehoľného života a tzv. charakteristických dimenzií, t.j. oblastí, prostredníctvom ktorých chceme ako verbisti uskutočňovať svoje misijné poslanie. Podelil sa aj o obohacujúce skúsenosti stretnutí so spolubratmi počas svojho pôsobenie ako generála Spoločnosti. Povzbudil každého z prítomných oživiť si v pamäti tých, ktorí sa stali vzorom a povzbudením na ceste nasledovania Krista.

Ďalšie dni sa účastníci kapituly, rozdelení do menších skupín, venovali reflexii nad aktuálnou situáciou našej rehole a jej pôsobenia v jednotlivých častiach sveta, uvedomujúc si silné a slabé stránky, možnosti a ohrozenia. Pekným momentom bolo štvrtkové popoludnie, keď sa s plénom kapituly prostredníctvom online spojenia modlila skupina laikov spolupracujúcich s verbistami v Paraguaji. Vytvorili tak medzikontinentálny duchovný most vyprosujúc Božie požehnanie pre kapitulu.

Sobotňajšie dopoludnie bolo venované súhrnnej správe aktuálneho generálneho predstaveného, P. Paulusa Budi Kledena, o stave Spoločnosti Božieho Slova. Večer sa konala tichá adorácia pred eucharistickým Kristom.

Nuž a nedeľa bola príležitosťou navštíviť Rím, prípadne si oddýchnuť, aby účastníci kapituly mohli s čerstvými silami vstúpiť do druhého týždňa zasadaní. Tie budú už zamerané na ďalšie správy z generálneho vedenia a identifikovanie konkrétnych podnetov pre záverečný dokument kapituly. Jeho zámerom bude usmerňovať život verbistov na celom svete počas ďalších šiestich rokov.

Text: Marek Vaňuš a Peter Dušička Foto: SVD Archív

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie