Aktuality

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

Vami venované peniaze
boli v r. 2020 použité na tieto projekty:

 1. Časopis „MLADÝ MISIONÁR“,
  ktorý vychádza trikrát v roku. Prostredníctvom neho naši mladší
  spolubratia vo formácii – seminaristi – informujú o živote svojom
  i ďalších našich spolubratov, misionárov, ktorí pracujú na všetkých kontinentoch
  sveta. Viac o ich živote sa môžete dozvedieť i na internetovej stránke: www.mladymisionar.sk.
 • Letné tábory „MISIJNÉ
  PRÁZDNINY
  “, ktoré sú určené stredoškolskej mládeži. Misijné prázdniny sú
  letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi
  mladými ľuďmi vo veku od 14 do 20 rokov z celého Slovenska. Počas nich sa
  môžu tínedžeri stretnúť s rovesníkmi z celého Slovenska
  a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých
  krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2020 sme pre
  obmedzené možnosti a vzhľadom na pandemickú situáciu nemohli uskutočniť tento
  tábor, avšak prostriedky sme využili na formáciu a vzdelanie animátorov
  a technické vybavenie (zakúpenie hudobných nástrojov, športových pomôcok),
  ktoré slúži účastníkom táborov. Viac o Misijných prázdninách sa môžete
  dozvedieť na internetovej stránke: www.misijneprazdniny.sk.
 • Letný „MISIJNÝ MINIŠTRANTSKÝ
  TÁBOR
  “, ktorý je určený pre miništrantov nie len z farnosti, ktoré
  spravujeme. Tábor pre miništrantov všetkých vekových kategórií je zameraný na
  šírenie misijnej myšlienky a vedie účastníkov k vnímaniu služby (nie
  len tej liturgickej) ako k prostriedku, cez ktorý do tohto sveta prichádza
  Božia opatera a starostlivosť. Vzhľadom na okolnosti pandémie sa tento rok
  uskutočnil tábor len v dennej dochádzkovej forme a to
  v Bratislave. Prostriedky, ktoré nám boli z vašej štedrosti darované,
  sme zabezpečili technické vybavenie a materiálne zabezpečenie.
 • Podpora „FARSKÝCH TÁBOROV
  vo farnostiach, ktoré na Slovensku spravujeme. Nakoľko bolo v lete
  minulého roku náročne organizovať tábory, uskutočnili sa v našich
  farnostiach denné dochádzkové tábory (Bratislava – Krupinská, Bratislava –
  Daliborovo námestie, Nitra – Kalvária, Terchová), na ktorých zabezpečenie
  (dezinfekcia, materiálno – technické zabezpečenie a pod.) sme mohli
  poukázať financie aj vďaka Vašej podpore.
 • Vydali sme komiksový životopis „ARNOLD
  JANSSEN A JEHO MISIA
  “, ktorý má popularizačnou formou predstaviť
  život a misijné dielo zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova.

Vaša
pomoc nám pomáha pri realizácii týchto projektov a za to Vám vyslovujeme úprimné
Pán Boh odplať. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste aj v tomto roku
zvážili možnosť poukázať 2 %, resp. 3% z Vašich daní, na aktivity
v oblasti pastorácie mladých ľudí a detí, ktoré vykonáva Spoločnosť
Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike.

Modlíme
sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné
milosti.

misionári
verbisti

Vyhlásenie 2% za rok 2020 na stiahnutie:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie