2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

Vami venované peniaze boli v r. 2020 použité na tieto projekty:

  1. Časopis „MLADÝ MISIONÁR“, ktorý vychádza trikrát v roku. Prostredníctvom neho naši mladší spolubratia vo formácii – seminaristi – informujú o živote svojom i ďalších našich spolubratov, misionárov, ktorí pracujú na všetkých kontinentoch sveta. Viac o ich živote sa môžete dozvedieť i na internetovej stránke: www.mladymisionar.sk.
  • Letné tábory „MISIJNÉ PRÁZDNINY“, ktoré sú určené stredoškolskej mládeži. Misijné prázdniny sú letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 20 rokov z celého Slovenska. Počas nich sa môžu tínedžeri stretnúť s rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2020 sme pre obmedzené možnosti a vzhľadom na pandemickú situáciu nemohli uskutočniť tento tábor, avšak prostriedky sme využili na formáciu a vzdelanie animátorov a technické vybavenie (zakúpenie hudobných nástrojov, športových pomôcok), ktoré slúži účastníkom táborov. Viac o Misijných prázdninách sa môžete dozvedieť na internetovej stránke: www.misijneprazdniny.sk.
  • Letný „MISIJNÝ MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR“, ktorý je určený pre miništrantov nie len z farnosti, ktoré spravujeme. Tábor pre miništrantov všetkých vekových kategórií je zameraný na šírenie misijnej myšlienky a vedie účastníkov k vnímaniu služby (nie len tej liturgickej) ako k prostriedku, cez ktorý do tohto sveta prichádza Božia opatera a starostlivosť. Vzhľadom na okolnosti pandémie sa tento rok uskutočnil tábor len v dennej dochádzkovej forme a to v Bratislave. Prostriedky, ktoré nám boli z vašej štedrosti darované, sme zabezpečili technické vybavenie a materiálne zabezpečenie.
  • Podpora „FARSKÝCH TÁBOROV“ vo farnostiach, ktoré na Slovensku spravujeme. Nakoľko bolo v lete minulého roku náročne organizovať tábory, uskutočnili sa v našich farnostiach denné dochádzkové tábory (Bratislava – Krupinská, Bratislava – Daliborovo námestie, Nitra – Kalvária, Terchová), na ktorých zabezpečenie (dezinfekcia, materiálno – technické zabezpečenie a pod.) sme mohli poukázať financie aj vďaka Vašej podpore.
  • Vydali sme komiksový životopis „ARNOLD JANSSEN A JEHO MISIA“, ktorý má popularizačnou formou predstaviť život a misijné dielo zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova.

Vaša pomoc nám pomáha pri realizácii týchto projektov a za to Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 %, resp. 3% z Vašich daní, na aktivity v oblasti pastorácie mladých ľudí a detí, ktoré vykonáva Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike.

Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.

misionári verbisti

Vyhlásenie 2% za rok 2020 na stiahnutie:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie