Aktuality

„… A NÁM ULOŽIL OHLASOVAŤ SLOVO ZMIERENIA.“

„… A NÁM ULOŽIL OHLASOVAŤ SLOVO ZMIERENIA.“

Čoskoro to bude rok, ako aj v našom geografickom priestore, dennodenne zápasíme s ochorením COVID-19. Nie je to len o správach a informáciách, ktoré sa k nám dostávajú cez internetové spravodajstvo, televízne relácie, či rozhlas.

Podcast:

Každý z nás sa už asi stretol s človekom (alebo sme ním sami boli), ktorý bol v preventívnej karanténe alebo bol na ochorenie COVID-19 pozitívne indikovaný. Možno sme osobne poznali i tých, ktorí ochoreniu podľahli.

V spoločenskom priestore sa stretávame s mnohými ľuďmi a názormi.
To teraz až tak dôležité nie je, i keď ako Božie deti sme vždy pozvaní
hľadať pravdu a podľa nej žiť. A pravdou je, že koronavírus je
nebezpečný a ubližuje. Žiaľ, i zabíja.

Keď som si včera otvoril Písmo a šiel si čosi z neho prečítať, natrafil
som na stať, ktorá ma oslovila pred rokmi na duchovných cvičeniach: „Veď
Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám
uložil ohlasovať slovo zmierenia.
“ (2 Kor, 5,19)

Dielo zmierenia nášho Otca začalo naberať konkrétne kontúry milosťou
Pánovho príchodu na zem, medzi nás, ľudí – a to sme slávili v predchádzajúcich
týždňoch – Slávnosť Narodenia Pána. A ono pokračuje ďalej, keď umučenie a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista toto dielo dokončuje. Povieme si – všetko je hotové. Bohu vďaka! Je
to tak, i nie je, lebo Boh pozýva i nás do služby – do služby „ohlasovať
slovo zmierenia
“.

Preto Vás milí priatelia pozývame, aby sme spoločne ohlasovali nie hnev,
zlosť, nenávisť, ale zmierenie – svojím svedectvom! Službou a pomocou, tým, že
nebudeme zahľadení len do seba a na svoje potreby, ale budeme vidieť čo a kedy
môžeme urobiť – pre naše rodiny, spoločenstvá, pre kohokoľvek, kto je v danej
chvíľke núdznym na ceste.

V prvom rade Vás však pozývame k modlitbe, ktorá má byť vždy
našou prvou aktivitou v snahe o premenu nás i sveta, podľa
Božích plánov.

I preto Vám
prinášame ďalšie modlitby na osobný (či v spoločenstve rodiny) rozhovor s Pánom,
v ktorom mu budeme predkladať naše prosby.

Modlitba v čase pandémie:

Pane, v tejto chvíli Ti predkladáme všetkých chorých a vrúcne Ťa prosíme o útechu i uzdravenie pre nich. Svoju hojivú blízkosť daj pocítiť všetkým trpiacim, a najmä zomierajúcim. Vrúcne Ťa prosíme, Pane, potešuj tých, čo momentálne smútia. Lekárom a vedcom daruj múdrosť a energiu. Politikom a zdravotníckemu personálu rozvahu. Modlíme sa pred Tvojou tvárou, Pane, aj za všetkých tých, ktorých sa zmocnila panika. Prosíme za všetkých, čo dostávajú strach. Pane, daruj nám pokoj uprostred búrky a realistický pohľad na aktuálne udalosti. Pred Tebou sa modlíme aj za tých, čo sa už teraz obávajú veľkých hospodárskych škôd. Dobrotivý Bože, zhliadni na tých, čo sú momentálne v karanténe a cítia sa osamelí, keďže nateraz nemôžu nikoho objať. Ty sám sa dotkni ich sŕdc svojou otcovskou nehou. A nezabúdame Ťa úpenlivo prosiť, Pane, najmä o to, aby si konečne zastavil šírenie epidémie a aby čím skôr klesli počty nových nakazených. Máme všetci obrovskú túžbu, Pane, vrátiť sa späť na cestu normálnosti. Tých, čo zatiaľ zostávajú práceschopní, naplň úprimnou vďačnosťou za každý nový deň, keď im zdravie ešte slúži. Nedovoľ, aby sme pozabudli na to, že náš ľudský život je darom od Teba. Že žijeme v pominuteľnom svete a že nikdy nedokážeme mať kontrolu nad všetkým. Že jedine Ty si večný. Že v živote je tak veľa nedôležitých vecí, čo k nám prichádzajú často až príliš ohlušujúco. Učiň naše srdcia vďačné za všetko to, čo tak rýchlo prehliadame, keď nevládne žiadne krízové obdobie. Pane, zostávaj v týchto ťažkých dňoch s nami a pri nás viac ako inokedy. My Ti vskutku dôverujeme! Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie