Aktuality

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ozdobený vianočný stromček, oplátky, kapustnica, ryba, koledy a darčeky, ktoré sa nám od útleho detstva spájajú s atmosférou sviatkov Narodenia Pána, sú v mnohých krajinách sveta úplne neznámymi pojmami. Napriek tomu nás s týmito ľuďmi na miestach rozličných kontinentov spája viera v Ježiša Krista a radosť z jeho narodenia. Chceme vám krátko priblížiť, ako slávia Vianoce kresťania v krajinách, ktoré väčšina z nás pozná iba z hodín zemepisu…

Kolumbia

Miestni kresťania
sa na tieto sviatky pripravujú s veľkým predstihom. Sviatok Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie – 8. decembra – je akýmsi začiatkom slávenia Vianoc. Po
večernej svätej omši ľudia pred svojimi domami zapaľujú sviečky a vychádzajú do
ulíc. V uliciach zavládne slávnostná atmosféra, ľudia sa radujú, spoločne
spievajú a tancujú. Vyjadrujú tak spontánne svoju úprimnú kresťanskú vieru a
príslovečnú latinskoamerickú lásku k Panne Márii. Deväť dní pred Vianocami sa
začína slávnostný deviatnik k malému Ježiškovi. V Kolumbii nepoznajú zvyk
darovať si pri príležitosti Vianoc darčeky. Nepoznajú ani tradičnú štedrú
večeru. Po slávnostnej sv. omši večer 24. decembra veriaci v jednotlivých farnostiach
spolu oslavujú a tešia sa až do rána

Filipíny

Na Filipínach sa už
od novembra celá krajina oblieka do slávnostného šatu. Farebné girlandy,
vyrobené z palmových listov a kvetov, zdobia okná a dvere domov. Deväť dní pred
Vianocami skoro ráno budí obyvateľov miest a obcí zvuk trúbky, ktorá ich volá
na slávnostnú sv. omšu. Posledná svätá omša z tejto série je slúžená v noci
Božieho narodenia a po jej skončení deti predstavujú „živé jasličky“.

Kamerun

V Kamerune sú
Vianoce predovšetkým sviatkom detí. V tomto období majú prázdniny, aby mohli
pomôcť svojim rodičom pri zbere kávy a arašidov. No 24. december je ich dňom.
Deti sa schádzajú pri ohniskách. Modlia sa liturgické modlitby a čítajú úryvky
zo Svätého písma. Po nich sa začínajú spevy a tance, ktoré trvajú celú noc.

Bolívia

Indiáni v Bolívii
nazývajú Vianoce „Sviatkom Dieťatka Spasiteľa“. Stavajú betlehemy. 24. decembra
sa rodiny v procesiách vyberú ku kostolu. Každý nesie „svoje“ Jezuliatko. Po
sv. omši čakajú v dlhom rade na posvätenie figúrok. Po posvätení sa za zvukov
hudby a pri speve koledy „Táto noc je najkrajšia, nemôžme dnes spať“ vracajú
domov. Spievajú a tancujú až do rána. Pre Indiánov totiž niet sviatku, ktorý by
nesprevádzali rytmické tance a piesne. Tanec a spev je formou ich úprimnej
modlitby.

Mexiko

V Mexiku sa
začínajú vianočné slávnosti o deväť dní skôr. V každú noc tohto obdobia sa
Mexičania zúčastňujú na procesiách, ktoré im majú pripomínať hľadanie
prístrešia v Betleheme sv. Jozefom a Pannou Máriou. Na začiatku procesie kráča
dvojica, ktorá sprítomňuje Máriu a Jozefa. Veriaci kráčajú od domu k domu a
spievajú radostné piesne. V posledný deň sa na jednom z domov otvárajú dvere a
pohostinní domáci páni pozývajú pútnikov dnu. V tomto období navštevujú
Mexičania priateľov a vzájomne sa obdarúvajú darčekmi. Najviac radosti majú z
týchto sviatkov určite mexické deti. Špeciálne pre ne rodičia vešajú pod
stropom farebné vedierka naplnené pieskom alebo múkou. V jednom z nich je
ukryté prekvapenie. Deti hádajú, v ktorom vedierku je ukrytý darček.

Malavi

Na Malavi, kde mnohí obyvatelia ešte nepoznajú kalendár, všetci vedia, kedy sa blížia Vianoce. Aj keď títo chudobní kresťania zažili neúrodný rok, na sviatok Pánovho narodenia pripravujú výnimočné jedlá na spoločnú hostinu. Keďže je v tejto krajine málo kostolov, ľudia častokrát prekonávajú na ceste do chrámu vzdialenosť 100 km i viac. Prinášajú Ježiškovi skromné dary, ktoré však majú veľkú hodnotu groša chudobnej vdovy z evanjelia. K nohám malého Ježiška kladú vajíčka, trošku zrna, drobnú mincu či farebný ozdobný špendlík.

Text spracoval podľa časopisu „Świat misyjny“ P. Martin Štefanec SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie