Fotokroniky

Osadenie relikvií do obetného stola v kaplnke UPeCe

V deň sviatku sv. Jozefa Freinademetza, patróna Univerzitného pastoračného centra v Bratislave, boli počas večernej sv. omše osadené, do obetného stola v kaplnke, relikvie troch vzácnych prijímateľov i ohlasovateľov Božieho slova.

V kaplnke boli natrvalo osadené relikvie sv. apoštola Pavla, ktorého, mohli by sme povedať, že Kristus povolal priamo, aby sa stal ohlasovateľom jeho evanjelia, taktiež relikvie sv. evanjelistu Lukáša, ktorému bolo ohlásené evanjelium, oh ho prijal a ohlasoval ďalej a sv. Arnolda Janssena, ktorý evanjelium prijal, sám ohlasoval, no zároveň založil misijné kongregácie, aby sa Božie slovo dostalo do celého sveta.

Relikviár, v tvare loga UPeCe, vytvoril študent Michal Bašo, ktorý navštevuje pastoračné centrum. Relikvie svätých boli osadené “do cesty”, čo chce symbolicky vyjadriť, že každý prijímateľ i ohlasovateľ evanjelia je pútnikom na ceste za Kristom, a zároveň, že kráčať touto cestou sme povolaní všetci – a teda sme povolaní i k tomu, aby sme sa všetci stávali ohlasovateľmi Božieho slova.

text: P. Tomáš Gerboc SVD

Foto: Dominika Valašková, Adrián Hodúr, Tomáš Gerboc

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie