Fotokroniky

POŽEHNANIE KAPLNIEK KRÍŽOVEJ CESTY V NITRE NA KALVÁRII A POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Na 1. pôstnu nedeľu 18. februára 2024 na nitrianskej Kalvárii začali pobožnosti Krížovej cesty, za účasti veriacich z nitrianskych farností, ale aj z blízkeho okolia.

Nedeľný duchovný program, pozostávajúci zo spoločnej modlitby ruženca, pôstnej tematickej katechézy a samotnej pobožnosti Krížovej cesty na vrchol Kalvárie, začal pod vedením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka.

Prvá katechéza bola venovaná téme svätej spovede ako sviatosti. V súvislosti s nedávno ukončenou obnovou a renováciou zastavení Krížovej cesty a areálu nitrianskej Kalvárie priblížil biskup Viliam prítomným veriacim aj zmysel a význam krížovej cesty Ježiša Krista pre život človeka. Povzbudil preto veriacich, aby ju vnímali nielen ako zastaralú liturgickú pobožnosť, ale živú súčasť svojich životov vo všetkých situáciách. V závere povedal: „Prijmime pravdu, že tá prvá jeruzalemská originálna krížová cesta neviedla len na Golgotu, ale k jasu veľkonočnej nedele. Tam je skutočnosť, ktorá nás nemôže nikdy viesť k rezignácii a pesimizmu, aj keď sa nachádzame v akejkoľvek situácii nášho života. Aj naša životná cesta plná problémov, ťažkostí a pádov, ktoré často život ponúka, rôzne podoby kríža, by mala byť prežiarená nádejou a istotou skvelého cieľa, ktorý sa nám ponúka z rúk toho, ktorý už túto cestu úspešne absolvoval. Kiež nás to vedie k tomu, aby sme vedeli spolu s Ježišom a s jeho pomocou vstávať z našich pádov a slabostí, nielen sa ju modliť, ale ju aj žiť a tak dosiahli cieľ svojho úsilia a raz aj slávu vzkriesenia“.

Počas pobožnosti, za početnej účasti veriacich, boli požehnané jednotlivé zastavenia (kaplnky) Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu. Otec biskup Viliam pri nich meditoval úvahy, venované slovenským národným svätcom. Pobožnosti Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu budú pokračovať každú pôstnu nedeľu a sprievodné katechézy budú venované témam súvisiacim so sviatostnou spoveďou, ako sú spytovanie svedomia, vyznanie hriechov, ľútosť, skutok kajúcnosti a predsavzatie, aby sa veriaci mohli čo najlepšie duchovne pripraviť na slávenie Veľkej noci.

Text: Biskupský úrad NR a SVD

Foto: Archív SVD a Biskupský úrad NR

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie