Fotokroniky

V NITRE ZAČALA XIII. PROVINCIÁLNA KAPITULA SLOVENSKEJ PROVINCIE SVD

Dnešným dňom, v pondelok 4. marca 2024, začala v Nitre, v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii, XIII. Provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova.

V Nitre sa zišlo 23 kapitulárov, 11 na základe úradu a 11 zvolených delegátov ako aj jeden zástupca spolubratov v dočasných sľuboch. Spolu s hosťami, provinciálnou predstavenou SSpS a zástupcom Misijnej rodiny, budú od 4. do 6. marca rokovať o stave, prítomnosti, službe, i budúcom smerovaní provincie, ktorá teritoriálne zahŕňa Slovenskú a Českú republiku.

Provinciálna kapitula začala spoločnou sv. omšou v komunitnej kaplnke. Predsedal jej bývalý provinciál Slovenskej provincie, P. Pavol Kruták SVD, ktorý sa prítomným prihovoril v krátkej homílii. Program pokračoval meditáciou, ktorú predniesol P. Peter Dušička SVD. Po meditácii sa kapitulári a hostia zišli na svoje prvé zasadnutie v aule Misijného domu v Nitre, kde XIII. Provinciálnu kapitulu oficiálne otvoril provinciál Slovenskej provincie SVD, P. Marek Vaňuš SVD.

Cieľom kapituly je, v duchu príprav na XIX. Generálnu kapitulu SVD, ktorá sa uskutoční v lete 2024, uvažovať nad obnovou nášho rehoľného života a apoštolského života v zmysle hesla: „Nech svieti naše svetlo pred ľuďmi.“ (Mt 5,16), aby sme boli „Verní a tvoriví učeníci v zranenom svete.

V súčasnosti má Slovenská provincia štyridsaťosem členov v doživotných sľuboch, ktorí tvoria medzinárodné spoločenstvo – členovia provincie pochádzajú zo Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie a Indonézie. Provincia má i jedenásť seminaristov (opäť tvoriacich medzinárodné spoločenstvo: štyria z Afriky, traja z Vietnamu, jeden z Česka a traja zo Slovenska). Desiati študujú na Slovensku, jeden je na študijnom pobyte v Austrálii. Ďalších dvadsaťpäť misionárov verbistov zo Slovenska pôsobí v zahraničných misiách.

Kapitulári, prosia o modlitbu, aby Duch Svätý viedol ich stretnutie a ukázal im cestu, ktorou majú ako misionári Božieho Slova kráčať v ohlasovaní Božieho kráľovstva.

Text: P. Tomáš Gerboc SVD

Foto: P. Martin Štefanec SVD, P. Tomáš Gerboc SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie