Fotokroniky

ZÁDUŠNÁ SV. OMŠA A POHREB P. ĽUDOVÍTA FEJU SVD

V piatok 9. februára sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii konala zádušná sv. omša za zosnulého rehoľníka, kňaza a misionára Spoločnosti Božieho Slova, P. Ľudovíta Feju SVD.

Zádušnej sv. omši predsedal nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, modliacemu spoločenstvu sa v kázni prihovoril provinciálny predstavený SVD na Slovensku, P. Marek Vaňuš SVD. Vo svojej kázni sa zameral na dva obrazy: obraz milosrdenstva a obraz orecha. Ako uviedol, milosrdenstvo je podstatnou vlastnosťou Boha, a podmienkou na jeho prijatie, je jeho dávanie. Prijať milosrdenstvo predpokladá i byť počas života človekom, ktorý je milosrdný. A i keď nám nie je dané a možné poznať odpoveď na otázku, prečo tak skoro odišiel z tohto sveta človek, ešte v plnej sile, páter Ľudovít, s dôverou chceme vyprosovať milosrdenstvo pre spásu jeho duše.

                 Obraz orecha použil P. Provinciál, aby poukázal na krásu a vzácnosť toho, čo sa pod škrupinou orecha ukrýva. Aby to človek objavil, musí nájsť spôsob, ako s citom otvoriť škrupinu: „Milosrdenstvo spočíva v schopnosti preniknúť cez škrupinu druhého a dať vyniknúť vnútornej kráse, neznevážiť ju ani nezničiť príliš prudkým úderom, pretože vnútro v sebe uchováva lúče Božieho obrazu, na ktorý sme boli stvorení. Tak to uskutočňoval Ježiš, keď pristupoval k zraneným, chorým, stigmatizovaným, postaveným na okraj. Nikdy nie s opovrhnutím či posudzovaním, lež s milosrdenstvom. Konal rázne, no milosrdne.“ Osobne dodal, že bol vďačný za to, že P. Ľudovít dokázal poodhaliť „krehkú krásu dobrosrdečnosti“, ktorú v sebe ukrýval. V závere svojho príhovoru venoval niekoľko spomienok na zosnulého spolubrata.

Po zádušnej sv. omši na Kalvárii pokračovali pohrebné obrady na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste. Pohrebné obrady viedol P. Vaňuš.

Zádušná sv. omša sa konala i v rodnej obci P. Ľudovíta Feju, v Lokci, a to v sobotu 10. februára o 10.30 hod.

P. Ľudovít Feja SVD sa narodil 10. novembra 1969 v Námestove rodičom Ľudovítovi a Márii, ako tretie zo siedmych detí. Základnú školu navštevoval v Lokci na Orave. V roku 1984 začal štúdium na strednej odbornej škole v Turanoch nad Váhom, kde sa vyučil za stolára. Po ukončení štúdia pokračoval v štúdiu popri zamestnaní, s cieľom získať maturitnú skúšku. Štúdium úspešne ukončil v roku 1989.

Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1994. Po skončení noviciátu zložil 8. septembra 1995 v Nitre svoje prvé sľuby v Spoločnosti Božieho Slova a 8. septembra 2000, taktiež v Nitre, doživotné rehoľné sľuby. Štúdium filozofie a teológie ukončil v roku 2001. V roku 2000 prijal v Bratislave diakonské svätenie z rúk arcibiskupa Jána Bukovského SVD a 23. júna 2001 v Nitre kňazskú vysviacku vkladaním rúk kardinála Jána Ch. Korca SJ.

Jeho prvým pôsobiskom bola Bratislava – Petržalka. Neskôr odišiel na misie (Ekvádor: 2002-2005; Bolívia: 2011-2013). Po svojom prvom návrate pôsobil v Misijnom dome v Snine, neskôr v Terchovej, v Halenkove na Morave (ČR) a opäť v Terchovej. Posledným miestom jeho pastoračnej činnosti bol Misijný dom Božského Srdca Ježišovho vo Vidinej, kde pôsobil od roku 2019 ako výpomocný duchovný.

Text a foto: P. Tomáš Gerboc SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie