Aktuality

JÚN / MESIAC ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU

Podcast:

Bolo to 27. decembra 1673, keď sa rehoľnej sestre z rádu Navštívenia Panny Márie, Margite Márii Alacoque, zjavilo Božské Srdce. Práve kľačala pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, keď vo svojej mystickej skúsenosti dostala milosť vidieť Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prebodnuté, ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. „Povedal mi, že táto nevďačnosť ho bolí viac, než to, čo vytrpel pri svojom umučení,“ zaznieva od sv. Margity Márie v jej svedectve. Cieľom tohto článku je povzbudiť nás k vďačnosti za lásku, dobrodenia a milosti, ktorými nás Boh na našej ceste života zahŕňa.

Srdce na dlani

Práve mesiac jún je vyhradený úcte Božskému Srdcu, ktoré pripomína Ježišovu lásku voči nám. Mnohí, ktorí túto realitu lásky spoznali, sa pokúsili o jej stvárnenie. Napríklad maliar Pompeo Batoni namaľoval svoj známy obraz Božského Srdca, ktorý je možné navštíviť v jednej z kaplniek chrámu del Gesu v Ríme. Okrem toho, že na obraze je Najsvätejšie Srdce vyobrazené tak, ako ho opísala sv. Margita Mária pri svojom prvom zjavení, obraz zaujme tým, že Ježiš drží svoje srdce v ruke a budí dojem, že ho núka ako svoj dar prichádzajúcemu človeku.

Keď si Božia láska nájde človeka

Pred tristopäťdesiatimi rokmi sa posolstvo o Božskom Srdci plnom lásky voči človeku stalo revolúciou. Síce posolstvo o Božej láske nebolo ničím novým, ale vnieslo do nábožností ľudí vrúcnosť a citové prebudenie. Úcta k Božskému Srdcu privádzala ľudí k sviatostiam, modlitbe a horlivosti v čnostnom živote. Každý vo svojich pobožnostiach skúšal sa zahriať v plameňoch, ktoré vychádzajú z Božieho Srdca. O dvesto rokov neskôr v Cirkvi už úcta k Ježišovmu srdcu bola udomácnená. Stretol sa s ňou aj sv. Arnold Janssen. Je ťažké predstaviť si matematika so silným racionálnym uvažovaním a nemeckou dôslednosťou, ako sa citovo unáša emóciami. Jeho úcta k Srdcu Ježišovmu, ktorú aj on veľmi rozširoval, nevyhnutne musela prejsť silnou skúškou rozumu. Práve tu – v Ježišovom srdci – sv. Arnold našiel odpoveď na otázku, ktorá dlho zaneprázdňovala jeho myseľ: Čo s pohanmi a nekatolíkmi? Práve cez zjavenie Božského Srdca pochopil, že Ježišovo srdce je veľké a že v jeho srdci je dosť miesta pre každého človeka zeme. A ak Ježišovi záleží aj na človeku na tom najvzdialenejšom kúte sveta, prečo nespraviť všetko preto, aby tento Ježišov záujem o nich, sa týmto ľuďom sprostredkoval? Arnold Janssen takto našiel vo svojom živote aj spôsob, ako sa k úcte k Božskému Srdcu postaviť. Postavil sa do jeho služieb. Ešte za svojho života poslal do misií stovky misionárov. Aby láska, ktorú Boh prechováva vo svojom srdci, mohla byť spoznávaná.

Ježišovo srdce v našich srdciach

Až dodnes, niekoľkokrát denne sa v misijných domoch Arnoldovej rodiny po celom svete modlí niekoľko tisíc kňazov, bratov a rehoľných sestier modlitbu sv. Arnolda Janssena: Nech žije srdce Ježišovo v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí. To by mohla byť zároveň aj odpoveď na otázku, čo môže úcta k Božskému Srdcu povedať nám dnes? V tejto modlitbe sa modlíme za seba i všetkých ľudí. Aby sme konali tak ako Ježiš, ktorý nosí vo svojom Srdci všetkých a miluje všetkých – svojich priateľov i nepriateľov. Tak by sme aj my, ak žije Ježišovo srdce v našich srdciach, mali milovať všetkých: priateľov i neprajníkov bez rozdielu. Mesiac jún sa tak pre nás môže stať školou, v ktorej naplnení vďačnosťou za Božiu lásku, preskúmame aj tie naše srdcia, či je v nich miesto pre každého človeka. Veď ako sa do Ježišovho srdca zmestí každý človek, tak by sa mal aj do našich sŕdc. Dobre vieme, náš Boh je náročný v láske. My sme sa rozhodli nasledovať ho. Preto túžime, aby Jeho srdce žilo v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí, aj keby to malo byť náročné.

Text pripravil: P. Igor Kráľ SVD (článok bol publikovaný v časopise „Hlasy z domova a misií“ v mesiaci jún 2023)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie