Aktuality

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (2. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (2. DEŇ)

Modlime sa: Prosíme,
Pane, nech nám pomáhajú zásluhy ženícha tvojej najsvätejšej Rodičky, aby nám na
jeho orodovanie bolo darované to, čo naša krehkosť neobsiahne.

ÚVODNÁ MODLITBA

Svätý Jozef, najčistejší snúbenec
Panny Márie, pestún Pána nášho Ježiša Krista a náš láskavý patrón, s
dôverou dieťaťa prichádzame k tebe a vzdávame ti úctu. Žehnaj nášmu
úprimnému úmyslu, ktorým chceme tebe slúžiť, tvoje cnosti nasledovať a
denne ti získavať nových ctiteľov. Dúfame, že budeš láskavo ochraňovať a
po celý život sprevádzať nás i všetkých tých, ktorí s poctou a prosbou k
tebe prichádzajú, že nám i našim blížnym poskytneš pomoc v hodine
smrti. Vypros nám u tvojho chránenca, nášho drahého Spasiteľa, tú
zvláštnu milosť o ktorú ťa tak veľmi prosíme. (Tu každý môže dodať svoju
osobnú prosbu.)
Bože môj, ty si nám dal sv. Jozefa za patróna a
ochrancu. Vzdávame ti za to najúprimnejšie vďaky a dúfame, že pre
zvelebenie jeho mena vyslyšíš naše prosby. Amen.

DRUHÝ DEŇ – Zvestovanie 

Podcast:

V šiestom mesiaci
poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k
panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo
Mária. (Lk 1, 26-27)

Syn Dávidov, kráľovský potomok, je v očiach ľudí iba chudobným mužom, tesárom, ktorý musí v pote tváre dorábať svoj každodenný chlieb. Keď má Boh s niekým veľké zámery, keď chce, aby sa niekto stal veľkým a slávnym, vtedy poníži všetko okolo tohto človeka. Prekrásne dielo Božej múdrosti, dobroty a všemohúcnosti. Vtelenie Božieho Syna muselo ostať skryté. Dávidov dom sa stratil medzi inými rodinami Júdovými. Vetva, z ktorej bol svätý Jozef, už celkom schudobnela. A chudoba veľmi zatieni človeka v očiach sveta. Ale sv. Jozef bol práve takto povolaný spoluúčinkovať na najväčšom Božom diele.
Neľakaj sa, keď ťa Boh poníži, keď prídeš do takého položenia, v ktorom nebudeš môcť vykonávať nič zvláštneho. Neboj sa, hoci by si sa v tejto chvíli cítil celkom posledným. Boží úmysel je s každým človekom iný, ale s každým z nás sa v Božom pláne počíta. Každý z nás môže byť pokračovateľom veľkého Božieho diela, v ďalšom budovaní Cirkvi, šírení evanjelia, dobra a lásky. Jozef sa stal ochrancom preblahoslavenej Panny. Komu by sme teda mohli zveriť svoju čistotu, keď nie tomu, koho Boh uznal za súceho, aby mu zveril ochranu panenskej čistoty Márie. Lebo nič tak úprimne nespája s Bohom a nič si necení u mladých ľudí, ktorí sa zasnubujú jeden druhému, ako čistotu. V Cirkvi od jej počiatku panoval náhľad, že svätý Jozef žil v čistote od mladosti a že sľúbil slúžiť Bohu naveky.

Modlitba: Radostne ťa pozdravujem, svätý Jozef, ženích najčistejšej Panny, lebo si bol Bohom vyvolený stať sa ochrancom i vychovávateľom. Prosím ťa, vypros aj mne milosť ctiť si vždy a všade tebe zasľúbenú Pannu, vzývať ju v každom súžení a nasledovať jej príklad v zachovávaní čistoty. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
(Schválil ich pápež sv. Pius X. roku 1909). 

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,
zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj
sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden
Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás,

Preslávny potomok Dávidov,

Svetlo patriarchov,

Ženích Božej Rodičky,

Šľachetný strážca Panny,

Pestún Božieho Syna,

Starostlivý ochranca Kristov,

Hlava slávnej Rodiny,

Jozef najspravodlivejší,

Jozef najčistejší,

Jozef najmúdrejší,

Jozef najmocnejší,

Jozef najposlušnejší,

Jozef najvernejší,

Zrkadlo trpezlivosti,

Milovník chudoby,

Príklad robotníkov,

Ozdoba domáceho života,

Ochranca panien,

Opora rodín,

Útecha ubiedených,

Nádej chorých,

Patrón umierajúcich,

Postrach zlých duchov,

Ochranca svätej Cirkvi,

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Ustanovil ho za pána svojho
domu. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa: Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa
za ženícha Preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako
svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen. 

K tebe sa utiekame

K tebe sa utiekame, svätý
Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou
voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou
Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa
Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a
svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty,
starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,
odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám
z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa
Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu
Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých
prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.

Záverečná modlitba
dňa 

Ó, blažený a verný pestún nášho
Pána Ježiša Krista a panenský mních Nepoškvrnenej a najčistejšej Panny
Márie, tebe sa odporúčame a teba si volíme za zvláštneho ochrancu a
prostredníka u Boha. Teba vzývame, prosiac, aby si nás láskavo prijal do
svojej opatery. Vypros nám živú vieru, nezlomnú dôveru a poslušnú lásku
k Bohu. Nech dosiahneme na tvoj príhovor trpezlivosť vo všetkých
protivenstvách. Vypros nám, prosíme, milosť úprimnej kajúcnosti, svätej
spovede a dokonalého polepšenia. Prispej nám na pomoc v každej potrebe,
ale nadovšetko v hodine smrti. Potom ráč naše duše zaviesť k
Vykupiteľovi. Amen.

Predchádzajúce dni:  

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie