Aktuality

Misijná nedeľa 2018

Misijná nedeľa 2018

Tretia nedeľa v mesiaci október bude misijnou nedeľou. Bude vyvrcholením prípravy počas mesiaca október, kedy si celá cirkev pripomína svoju základnú úlohu, a to byť misionárskou.

Jedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru veriacich vo farnostiach je zamerať ich pozornosť na ich misijné poslanie, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných krajinách sveta a pomôcť im uvedomiť si, že každý z nás patrí do celosvetovej Cirkvi, ktorej jednotlivé údy, či už slabé, alebo choré,  potrebujú pomoc od silnejších a zdravých. Radosť, plynúca z tejto pomoci bratom a sestrám, ktorí to skutočne potrebujú, je veľmi dôležitá a práve ona rozohňuje plamienok viery, ktorú by sme mali prežívať nielen citovo, slovami, ale aj skutočnou reálnou pomocou v rôznych formách.

Jednou z foriem pomoci je modlitba, ďalšou almužna, ďalšou zorganizovanie misijnej aktivity vo farnosti v podobe misijného jarmoku, ktorého výťažok putuje na konkrétnu podporu misie.

Modlitba misijného ruženca

Misijný charakter októbrovej Misijnej nedele možno krásne a jednoducho spojiť s mariánskym charakterom mesiaca októbra práve v misijnom ruženci.

O misijnom ruženci sme už písali v článku: Misijný ruženec. Každý desiatok tohto ruženca sa obetuje za iný kontinent. Preto aj každý desiatok má svoju farbu, symbolizujúcu daný kontinent:

 • zelená – Afrika
 • biela – Európa
 • žltá – Ázia
 • modrá – Austrália a Oceánia
 • červená – Amerika

Jednou z možností misijného ruženca je v tomto článku:

Misijný ruženec 

V predvečer misijnej nedele, alebo na samotnú misijnú nedeľu môžete zorganizovať farské stretnutie buď rodín alebo jednotlivcov, mladých, detí či starých ľudí a spoločne sa pomodlite misijný ruženec a to buď celý ruženec na jeden konkrétny úmysel alebo každý desiatok na iný misijný úmysel (všeobecne za misie a misionárov v rôznych kontinentoch alebo konkrétne za nejaký projekt konkrétneho misionára všeobecne alebo v danom kontinente).

Samozrejme, najlepšie je zobrať misijné úmysly sv. otca. Okrem nich však vám však môžu poslúžiť aj tieto úmysly:

 • za misionárov – kňazov, rehoľníkov a misijných dobrovoľníkov na jednotlivých kontinentoch, či v konkrétnych štátoch daného kontinentu, aby ich Boh posilňoval, ochraňoval a pomáhal im v ich misijnej práci pri ohlasovaní evanjelia (ak poznáte konkrétnych misionárov, môže byť úmysel konkrétne za nich a ich projekty v misiách).
 • za šírenie viery na jednotlivých kontinentoch či štátoch, aby mnohí neveriaci našli Krista, spoznali ho či už v láske a živote veriacich kresťanov, alebo prostredníctvom rôznych médií, alebo inými cestami, ktoré určí Božia prozreteľnosť
 • ako poďakovanie za konkrétnych misionárov a ich službu v ohlasovaní evanjelia.
 • za konkrétne potreby diecézy a farnosti pri ohlasovaní evanjelia v našej krajine.
 • za každého jedného z nás – veriacich farnosti, aby sme vedeli ohlasovať Krista a jeho radostnú zvesť nielen svojím príkladným životom, naplneným láskou, ale aj slovom, kdekoľvek sa nachádzame – v našich rodinách, v práci, v školách, na ulici, či na internete.
 • za zodpovedných za ohlasovanie evanjelia prostredníctvom médií – televízie, rádia, internetu a za kresťanské médiá v našej krajine ale aj v krajinách po celom svete, aby dokázali pútavo podávať pravdy a hodnoty evanjelia.
 • za úmysly, ktoré navrhnú samotní účastníci farského stretnutia

Ruženec možno doplniť čítaním textov Sv. Písma s misijným duchom a to medzi jednotlivými desiatkami. Možno ponechať pár minút ticha po prečítaní Sv. Písma na rozjímanie. Textami môžu byť:

 • „Choďte do celého sveta…“ (Mt 28,19)
 • „Poď za mnou…“ (Mt 4,19)
 • „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších…“ (Mt 25,40)
 • „Poslal ich pred sebou do všetkých miest…“ (Lk 9,6)

Ďalšie úryvky Sv. Písma môžu priniesť so sebou jednotliví účastníci stretnutia ako domácu úlohu, prípadne pred misijným ružencom môžete spoločne hľadať vo Sv. Písme tie texty, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú misijného poslania cirkvi. Každý, kto úryvok našiel ho potom môže medzi desiatkami prečítať.
Pri starších, či duchovne rozvinutých môžete účastníkov po krátkom rozjímaní v tichu požiadať aj o krátke zdieľanie toho, nad čím premýšľali počas ticha. Zásadou je hovoriť konrétne o sebe, o svojich skúsenostiach, o svojom živote, svojom pochopení misijného povolania, nehovoriť všeobecné, náučné katechézy ako by to malo byť, ako by sme to mali robiť, ale ako to ja konkrétne vo svojom živote robím. Tak sa vyhneme prílišnému rozpitvávaniu textov Sv. Písma z exegetického hľadiska, ktoré nie vždy plodonosne pomáhajú v konkrétnom živote.
Do prípravy stretnutia môžete zapojiť tvorivo aj deti buď výrobou malých ruženčekov (desiatok na palec), normálnych ružencov (5 desiatkov), alebo veľkého ruženca na stenu, ktorý by mohol potom putovať celý mesiac po rôznych rodinách, ktoré by sa modlili takýto misijný ruženec buď každý deň iná rodina alebo celý týždeň v jednej rodine podľa počtu rodín vo farnosti.
Katechéti môžu pripraviť s deťmi veľký plagát ruženca, do ktorého jednotlivých pátričkov možno písať alebo maľovať svoje prosby, prípadne úspechy v ohlasovaní evanjelia v škole, doma či na ulici.

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie