Misijná rodina vo Veľkom Slivníku

Misijná rodina vo Veľkom Slivníku

Na šiestu cezročnú nedeľu 16.2.2020 sa konalo stretnutie Misijnej rodiny vo farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni pri Prešove, kde v roku 2016 sa konali ľudové misie, ktoré viedli naši spolubratia – Ján Kušnír, Thomas Tulung a Jozef Strečka.

Stretnutie sa začalo prvou sv. omšou vo filiálnom kostole Narodenia Panny Márie v Malom Slivníku o 9.30 hod. a potom druhou sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Slivníku o 11.00 hod., celebrovanými pátrom Pavlom Balážom na ktorej sa zúčastnili členovia Misijnej rodiny zároveň s veľadôstojným pánom farárom Imrichom Revákom. V homílii členovia MR a veriaci boli povzbudení, aby pokračovali v povolaní, ktoré sa im dostalo skrze sviatosť krstu. Aby neprestávali pokračovať v tom, čo im bolo dané skrze Božiu milosť a dobrý príklad aj svojich rodičov a známych. Aby podľa Ježišových slov nedeľného evanjelia bolo „áno – áno pre Boha a Jeho lásku a nie – nie, pre to, čo ničí Boží život v nás“. 

Popoludní o 13.30 hod. stretnutie pokračovalo v kostole vo Veľkom Slivníku, na ktorom sa zúčastnili členovia MR a okolo 40 ľudí, ktorí chceli sa dozvedieť viac o Misijnej rodine, o misiách, misionároch a našej činnosti. Bolo im predstavené čo znamená „Misijná rodina“, ako vznikla, prečo existuje a čo je jej „úlohou“.  Stretnutie pokračovalo hovorením prvou časťou o misií v Amazónii. Po viac ako dvoch hodinách sme stretnutie ukončili modlitbou a tým, aby sme si naplánovali ďalšie stretnutia a duchovnú obnovu, ktorá má byť v druhej polovici roka. Za povšimnutie stojí aj to, že pán farár sa vyjadril, aby sme „Misijnú rodinu“ založili aj na iných miestach farnosti, a to v Terni, Mošurove a Babin Potoku a to aj z dôvodu, aby si veriaci priponuli, že aj z ich farnosti vyšli dvaja misionári verbisti, a to Félix Majerník a František Majerník.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie