Misijná rodina vo Veľkom Slivníku

Misijná rodina vo Veľkom Slivníku

Na šiestu cezročnú nedeľu 16.2.2020 sa konalo stretnutie Misijnej rodiny vo farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni pri Prešove, kde v roku 2016 sa konali ľudové misie, ktoré viedli naši spolubratia – Ján Kušnír, Thomas Tulung a Jozef Strečka.

Stretnutie sa začalo prvou sv. omšou vo filiálnom kostole Narodenia Panny Márie v Malom Slivníku o 9.30 hod. a potom druhou sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Slivníku o 11.00 hod., celebrovanými pátrom Pavlom Balážom na ktorej sa zúčastnili členovia Misijnej rodiny zároveň s veľadôstojným pánom farárom Imrichom Revákom. V homílii členovia MR a veriaci boli povzbudení, aby pokračovali v povolaní, ktoré sa im dostalo skrze sviatosť krstu. Aby neprestávali pokračovať v tom, čo im bolo dané skrze Božiu milosť a dobrý príklad aj svojich rodičov a známych. Aby podľa Ježišových slov nedeľného evanjelia bolo „áno – áno pre Boha a Jeho lásku a nie – nie, pre to, čo ničí Boží život v nás“. 

Popoludní o 13.30 hod. stretnutie pokračovalo v kostole vo Veľkom Slivníku, na ktorom sa zúčastnili členovia MR a okolo 40 ľudí, ktorí chceli sa dozvedieť viac o Misijnej rodine, o misiách, misionároch a našej činnosti. Bolo im predstavené čo znamená „Misijná rodina“, ako vznikla, prečo existuje a čo je jej „úlohou“.  Stretnutie pokračovalo hovorením prvou časťou o misií v Amazónii. Po viac ako dvoch hodinách sme stretnutie ukončili modlitbou a tým, aby sme si naplánovali ďalšie stretnutia a duchovnú obnovu, ktorá má byť v druhej polovici roka. Za povšimnutie stojí aj to, že pán farár sa vyjadril, aby sme „Misijnú rodinu“ založili aj na iných miestach farnosti, a to v Terni, Mošurove a Babin Potoku a to aj z dôvodu, aby si veriaci priponuli, že aj z ich farnosti vyšli dvaja misionári verbisti, a to Félix Majerník a František Majerník.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie