#MojaMisiaJe …budovať mosty medzi ľuďmi

#MojaMisiaJe …budovať mosty medzi ľuďmi

#MyMission …to built bridges between people 🙂

„Mojou misiou je BUDOVAŤ mosty medzi ľuďmi a ROZDÁVAŤ z bohatstva, ktoré prináša Ježiš Kristus.“

Páter Peter Dušička pochádza zo Slovenska.
Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1990. V tom istom roku prijal i kňazskú vysviacku. Svoje doživotné sľuby zložil 1994. Bol provinciálom SVD na Slovensku a posledné roky je koordinátorom Európskej zóny SVD.

A čo je tou tvojou misiou?