Na misiách v Gemelčičke (Rumunsko)

Na misiách v Gemelčičke (Rumunsko)

Z UPeCe v Bratislave sme sa vybrali ako každé leto na misie. V nadšení a túžbe ísť niekam ďalej a podeliť sa so svojou vierou sme sa vybrali do Gemelčičky, kde nás už čakal pán farár Martin Roľník, sestry Sv. kríža, mládež a veriaci celej Gemelčičky. „Misijnú partiu“ tvorili štyri dievčatá, štyria chlapci a kaplán UPeCe Martin Štefanec. Novým domovom sa pre nás na dva týždne stala dedinka Gemelčička v Rumunsku.

Video prezentácia z misií na Gemelčičke

Obec Gemelčička

Gemelčička je obec s rozlohou 42 km² a podľa štatistík má okolo 900 obyvateľov. Centrum obce tvorí kostol a pár domčekov. Vôbec by ste nepovedali, že sa jedná o pomerne veľkú obec. Z asfaltovej cesty vedú na strany rôzne poľné cestičky a človek až neskôr pochopí, že tieto poľné cesty vždy vedú k nejakým domom a hospodárstvam, kde bývajú ľudia.

Naša činnosť

My sme bývali v miestnej škole, kde je aj ihrisko, a tak sme často začínali naše stretká s mladými práve hrou. Hrávali sme futbal, volejbal, vybíjanú. Náplňou našich dní boli hlavne stretnutia s deťmi a mladými vo veku od 15 do 30 rokov.  Spoznať sa lepšie nám pomohli rôzne hry a aktivity, ktoré si počas roka pripravili členovia misijného tímu v UPeCe. Mladí majú veľmi radi osobné rozhovory, prechádzky, a tak to najviac, čo sme im mohli dať, bolo, že sme tam boli pre nich, počúvali ich a zdieľali sa s nimi. Ale najkrajšie bolo, že sme sa vždy na konci dňa stretli a spoločne pomodlili a zaspievali si.  Naše stretnutia sa často končili neskoro večer, aj o 23:00. V takom prípade sme ich odprevadili alebo odviezli domov. Niektorí totiž bývali až 6 km ďaleko a keď na stretko prišli pešo, potom sme ich odviezli domov.
K našej činnosti najmä doobeda patrila aj manuálna práca okolo kostola, fary a školy. Dievčatá upratovali kostol, chlapci klčovali kríky, ktoré vyrástli okolo plota pri kostole alebo škole. Chlapci si mali možnosť vyskúšať svoje sily, keď štiepali drevo.

Centrum diania je nedeľná sv. omša

Otec Martin Štefanec spolu s otcom Martinom Roľníkom slúžili každý deň sv. omše v menšej kaplnke na fare, kde prichádzali ľudia z najbližšieho okolia alebo tí, za ktorých z rodiny sa slúžila sv. omša. Mnohí ľudia to majú do kostola ďaleko, preto sa duchovný život sústreďuje hlavne na nedeľu, kedy do kostola prídu všetci. I tí z najvzdialenejších oblastí dediny. Niektorí spomínali, že v minulosti chodievali do kostola pešo aj viac ako hodinu. Potom pešo naspäť. Nedeľná bohoslužba má svoje čaro. Ľudia sa stretnú po sv. omši, poštár číta mená a rozdáva poštu, pán farár na omši vyhlasuje, kedy príde veterinár do tej-ktorej oblasti dediny, aby si ľudia mohli dať zaočkovať dobytok a domáce zvieratá.

Bibliu čítali každý deň

Pracovali sme aj s Božím Slovom. Každý deň sme hľadali biblické citáty. Každý z nás si vždy vybral z našej čarovnej krabičky „slovko na dnešný deň“. Mladí boli vždy nedočkaví, čo si vytiahli, a s veľkou túžbou hľadali vo Svätom písme. Boli pre nás všetkých obrovským povzbudením.

Varili nám sestry Sv. kríža, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Duchovný otec Martin Roľník pôsobí vo farnosti už 36 rokov. Za tento dlhý čas zažil v Gemelčičke toľko, že by z toho mohla byť napísaná aj knižka. Svoje príbehy nám vždy dopodrobna vyrozprával pri stolovaní, za čo mu tiež veľmi ďakujeme.

Misijný tím v Gemelčičke v lete 2019

Naša misia v Gemelčičke bola vzájomným delením sa o svoju vieru. Veriaci z Rumunska nám preukázali svoju obetavosť, statočnosť a lásku a my sme sa im snažili podľa svojich možností sprostredkovať lásku Božiu a povzbudenie. Ďakujeme za tieto krásne chvíle misií.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie