Vademecum SVD

Vademecum SVD

Vadenecum SVD sú modlitby Spoločnosti Božieho Slova.

Hymnus k Duchu Svätému

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

Štvrťhodinová modlitba

P: Bože, večná pravda,
V: veríme v teba.
P: Bože, naša sila a spása,
V: dúfame v teba.
P: Bože, nekonečná dobrota,
V: milujeme ťa celým srdcom.
P: Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta.
V: Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
P: Vylej na nás Ducha svojho Syna,
V: aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti

P: Vtelené Božie Slovo.

V: Oživuj nás svojim Duchom.

P: Najčistejšia Matka Božia.

V: Priveď všetkých k svojmu Synovi.

P: Svätý Michal, Gabriel a Rafael

V: Pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.

P: Svätý Jozef, Joachim a Anna.

V: Vyprosujte nám služobníkov evanjelia.

P: Svätý Peter a Pavol, Ján a Andrej.

V: Pomáhajte hlásateľom viery.

P: Svätý Gregor, Augustín a Vincent.

V: Prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.

P: Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti.

V: Pomáhajte nám v apoštolskej práci.

P: Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery.

V: A nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie