Naše modlitby

Vademecum SVD

Vademecum SVD

Vadenecum SVD sú modlitby Spoločnosti Božieho Slova.

Hymnus k Duchu Svätému

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

Štvrťhodinová modlitba

P: Bože, večná pravda,
V: veríme v teba.
P: Bože, naša sila a spása,
V: dúfame v teba.
P: Bože, nekonečná dobrota,
V: milujeme ťa celým srdcom.
P: Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta.
V: Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
P: Vylej na nás Ducha svojho Syna,
V: aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti

P: Vtelené Božie Slovo.

V: Oživuj nás svojim Duchom.

P: Najčistejšia Matka Božia.

V: Priveď všetkých k svojmu Synovi.

P: Svätý Michal, Gabriel a Rafael

V: Pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.

P: Svätý Jozef, Joachim a Anna.

V: Vyprosujte nám služobníkov evanjelia.

P: Svätý Peter a Pavol, Ján a Andrej.

V: Pomáhajte hlásateľom viery.

P: Svätý Gregor, Augustín a Vincent.

V: Prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.

P: Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti.

V: Pomáhajte nám v apoštolskej práci.

P: Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery.

V: A nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie