Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

Svätý Arnold Janssen dôverujúci v Božiu pomoc

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Druhý deň novény sa chceme nechať povzbudiť príkladom sv. Arnolda, ktorého život sprevádzala neotrasiteľná dôvera v Boha. Na jeho príhovor si chceme vyprosiť dar dôvery v Boha vo všetkých životných skúškach a prosiť aj za tých, ktorých život je naplnený strachom a neistotou.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

V Evanjeliu podľa Matúša nám Pán Ježiš hovorí: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť? ‘Alebo: ‚Čo budeme piť? ‘Alebo: ‚Čo si oblečieme?!‘ Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,31-33)

K dôvere nás vyzýva aj List Hebrejom. Čítame v ňom o našom Veľkňazovi Ježišovi Kristovi, ktorý vie cítiť s našimi slabosťami, lebo bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Preto nás autor listu vyzýva: „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (porov. Hebr 4,4-16)

ÚVAHA

Sv. Arnold Janssen sa nielen veľa modlil, ale aj veľmi dôveroval Bohu. Tí, čo ho poznali osobne, hovoria, že najväčší podiel na úspechu jeho diela má práve jeho veľká dôvera v Boha. Ak sa raz presvedčil, že Boh od neho niečo chce, neváhal. Pustil sa do práce plný dôvery, že Boh ho neopustí. Jeden z jeho priateľov si na neho spomína takto: „Obdivoval som jeho skalopevnú dôveru v Boha, ktorou sa vyznačoval, keď prišiel do Rakúska, aby tam založil misijný dom. Nemal nikoho, na koho by sa mohol obrátiť… Nemal žiadne peniaze, ale povedal: ,Boh sa už postará, keď udrie potrebná hodina.ʻ“ Svätý Arnold dôveroval aj v bolestiach a skúškach a povzbudzoval aj iných slovami: „Božia prozreteľnosť nás nechráni pred utrpením a ťažkosťami, ale chce, aby sa na nás splnili slová Písma: ,Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.ʻ“ Zanechal nám nasledujúce slová:

Dôveruj Bohu za každých okolností.

Či je deň, alebo tmavá noc,

či je obloha zatiahnutá ťažkými mračnami,

alebo sa slnko milo usmieva.

Odovzdaj sa do jeho rúk.

Myslí to s tebou naozaj dobre.

Keď príde čas, utíši búrku.

U neho si v bezpečí, lebo on sa o teba stará.

PROSBY

Nebeský Otec sa o nás stará a nikdy nás nenecháva opustených a bez pomoci. Opierajúc sa o príhovor svätého Arnolda, volajme k nemu: Bože, posilni našu dôveru v tvoju dobrotu.

  • Pomáhaj nám rásť v dôvere v tvoju blízkosť a pomoc, aby sme sa neznepokojovali uprostred skúšok a utrpení.
  • Uč nás dôverovať tvojmu prehojnému milosrdenstvu vždy, keď ti vyznávame svoje slabosti a hriechy.
  • Povzbudzuj k dôvere a navštív darom svojho pokoja všetkých, čo sa obávajú o svoje zdravie, manželstvo, rodinu, vzťahy, prácu či budúcnosť.
  • Veď svojím Duchom národy Afriky, aby mocou evanjelia dokázali prekonávať ťažkosti, šíriť nádej a budovať jednotu.
  • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Dobrotivý Bože, svätý Arnold v dôvere v teba nachádzal silu a istotu; posilňuj aj nás na ceste dôvery, aby sme neohrozene vyznávali slávu tvojho mena a ohlasovali evanjelium všetkým národom. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie