Aktuality

ONLINE PRIESTOR- NOVODOBÝ AREOPÁG

ONLINE PRIESTOR- NOVODOBÝ AREOPÁG

Online svet – pre niekoho strašiak, z ktorého má strach, pre niekoho priestor, v ktorom sa pohybuje každý deň. Vždy je tento svet tým, čo z neho urobíme, alebo necháme urobiť. 

Podcast:

Online svet, virtuálna realita, nie je ideál. Nikdy nenahradí osobné stretnutie človeka s človekom, ani slávenie liturgických sviatostí, či bezprostredné hlásanie evanjelia. Ale napriek tomu je vynikajúcim prostriedkom, ktorý dopĺňa, obohacuje a prehlbuje.  

Svätý Arnold Janssen, zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova a dvoch sesterských kongregácií, v možnostiach svojej doby, hľadal spôsoby a metódy, ktorými by bolo možné ohlasovať evanjelium do všetkých kútov sveta. O online priestore asi ani netušil, veď je to vec našej doby a storočia. Ale snažil sa využiť to, čo mu bolo v danej dobe prístupné. Jeho, nazvime to Areopágom (Areopág v Aténach bolo vyvýšené miesto, kde sv. Pavol kázal o Kristovi mimo židovské prostredie (porov. Sk 17, 22).) bola tlač a zároveň distribúcia tlače prostredníctvom cestovných bratov (rehoľní bratia Spoločnosti Božieho Slova), ktorých poslaním bolo šírenie tlače v jednotlivých krajoch.  

Aj my sme dnes povolaní ohlasovať Kristovo evanjelium zo striech a nachádzať všetky možné spôsoby, aby sa evanjelium mohlo dostať do všetkých kútov sveta. To, čím bola pre P. Arnolda Janssena tlač, to je pre nás, pre našu generáciu misionárov Spoločnosti Božieho Slova, online priestor. Naším súčasným Areopágom je virtuálny svet a sme pozvaní k tomu, aby sa stával vynikajúcim prostriedkom pre napĺňanie Kristovho misijného príkazu: „Choďte a učte všetky národy…”. P. Arnold Janssen vo svojej dobe musel prekonávať rozličné prekážky pri vydávaní misijnej tlače. Naša generácia to v tomto pohľade má asi o trocha jednoduchšie. Z istým nadľahčením môžeme povedať, že „všadeprítomný“ internet môže byť dobrým pomocníkom pri ohlasovaní evanjelia po celej zemi všetkým národom. Ak by sme správne nevyužili tento prostriedok, toto médium, stratili by sme tak veľkú možnosť priniesť evanjelium tým, ktorí by možno iným spôsobom ku Kristovi a jeho radostnej zvesti možno nikdy ani neprišli. 

Spoločnosť Božieho Slova Slovenskej provincie využíva online priestor vo viacerých spôsoboch:  samotná webová stránka www.verbisti.sk, Facebook, kanály Spotify, YouTubeTwitter. Prostredníctvom týchto médií sa Vám snažíme prinášať evanjelium a krátke zamyslenie na každý deň, reflexie a články, informácie a aktuality z domu, a misií. Chceme Vám, misijní priatelia, poďakovať za Vašu priazeň a podporu, čo sa ukazuje nielen návštevnosťou našej webovej stránky, ale aj tým, že ste sa stali našimi odberateľmi Zamyslení a Aktualít. V týchto dňoch sme prekročili počet registrácii na našej stránke nad číslo 1000, čo nám umožňuje využiť tento prostriedok a prinášať Vám Kristovo evanjelium  i do vašich mailových schránok. Ďakujeme Vám za vašu prejavenú dôveru! Ak náhodou ešte tento prostriedok nevyužívate, môžete sa zaregistrovať na odber v jednotlivých Zamysleniach alebo Aktualitách. Taktiež sa môžete stať odberateľmi na našich kanáloch Facebook, Spotify, YouTube a Twitter.

Ďakujeme Vám za vašu priazeň a pomoc pri šírení Kristovho evanjelia.

The Web Team SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie