Pozdrav misionára z …

Pozdrav misionára z …

Spolubratia pôsobiaci v misiách po celom svete nám posielajú svoj pozdrav a povzbudenia počas mimoriadneho misijného mesiaca október 2019.