Proste Pána žatvy

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

Je pre mňa povzbudzujúce, keď vidím v aute na spätnom zrkadle zavesený ruženec. Pomyslím si – som s týmto človekom rovnaká „krvná skupina“, mám dočinenia s veriacim, s katolíkom. Ak tam však vidím i ďalšie predmety – „amulety“, už si veru nie som istý tým, koho mám pred sebou. Ruženec už nie je prejav viery, ale stal sa akousi poverou. Pre istotu ho mám, čo ak „náhodou“ pomôže… Ruženec však nie je vec na ozdobu; nie je to predmet, ktorý ak ho pri sebe mám, tak ma ochráni. Ruženec je pomôcka modlitby.

Prežívame mesiac október, ktorý je
venovaný i modlitbe svätého ruženca. Cirkev nás povzbudzuje, aby sme ho denne
vzali do rúk, aby sme sa ho modlievali v tomto mesiaci častejšie ako
inokedy. A tiež, aby sme sa ho, podľa možnosti, modlili spoločne. Spoločná
modlitba v rodine alebo s ďalšími spoluveriacimi je veľkou Božou
túžbou. Spoločná modlitba nás spája, cítime, že patríme k sebe. Ak nás
spája spoločný úmysel, spoločná bolesť, či radosť, a ak to všetko
prednášame Bohu v modlitbe, Boh na nás pozerá akoby iným pohľadom. Páči sa
mu jednota našich myslí a sŕdc.

Modlitba sv. ruženca skrýva
v sebe celé evanjelium. Môžeme tam nájsť život Ježišov i život Panny
Márie. Pomáha nám zamyslieť sa nad ich životmi, nad tým ako oni prežívali
udalosti, ktoré im vstúpili do života. A tak sa môžeme od nich učiť. V tajomstvách
sv. ruženca nachádzame i náš vlastný život. Môžeme pritom stále hľadieť na Ježiša
a Máriu a učiť sa prežiť náš život podľa ich vzoru a aj s ich
pomocou.

Taktiež skúsenosť mnohých veriacich
nám dokazuje, že modlitbou sv. ruženca môžeme 
prosiť a vyprosovať mnohé dary. Nie jeden zázrak sa stal práve
vďaka tomu, že sa ľudia modlili ruženec. Ruženec je neraz prirovnávaný
k mocnej zbrani, ktorá nám pomáha v našich bojoch, či k reťazi, ktorá
nás ťahá do neba.

Milí priatelia, pridajme k našim
vlastným úmyslom v tomto mesiaci aj pravidelnú modlitbu sv. ruženca, či
aspoň jedného desiatku, za duchovné povolania. Pripojme k osobným,
i tento úmysel: „Pane daj nám kňazov a rehoľníkov, daj nám
učiteľov modlitby a hlásateľov tvojho posolstva.“
Verím, že nás
vypočuje.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie