MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

Je pre mňa povzbudzujúce, keď vidím v aute na spätnom zrkadle zavesený ruženec. Pomyslím si – som s týmto človekom rovnaká „krvná skupina“, mám dočinenia s veriacim, s katolíkom. Ak tam však vidím i ďalšie predmety – „amulety“, už si veru nie som istý tým, koho mám pred sebou. Ruženec už nie je prejav viery, ale stal sa akousi poverou. Pre istotu ho mám, čo ak „náhodou“ pomôže… Ruženec však nie je vec na ozdobu; nie je to predmet, ktorý ak ho pri sebe mám, tak ma ochráni. Ruženec je pomôcka modlitby.

Prežívame mesiac október, ktorý je venovaný i modlitbe svätého ruženca. Cirkev nás povzbudzuje, aby sme ho denne vzali do rúk, aby sme sa ho modlievali v tomto mesiaci častejšie ako inokedy. A tiež, aby sme sa ho, podľa možnosti, modlili spoločne. Spoločná modlitba v rodine alebo s ďalšími spoluveriacimi je veľkou Božou túžbou. Spoločná modlitba nás spája, cítime, že patríme k sebe. Ak nás spája spoločný úmysel, spoločná bolesť, či radosť, a ak to všetko prednášame Bohu v modlitbe, Boh na nás pozerá akoby iným pohľadom. Páči sa mu jednota našich myslí a sŕdc.

Modlitba sv. ruženca skrýva v sebe celé evanjelium. Môžeme tam nájsť život Ježišov i život Panny Márie. Pomáha nám zamyslieť sa nad ich životmi, nad tým ako oni prežívali udalosti, ktoré im vstúpili do života. A tak sa môžeme od nich učiť. V tajomstvách sv. ruženca nachádzame i náš vlastný život. Môžeme pritom stále hľadieť na Ježiša a Máriu a učiť sa prežiť náš život podľa ich vzoru a aj s ich pomocou.

Taktiež skúsenosť mnohých veriacich nám dokazuje, že modlitbou sv. ruženca môžeme  prosiť a vyprosovať mnohé dary. Nie jeden zázrak sa stal práve vďaka tomu, že sa ľudia modlili ruženec. Ruženec je neraz prirovnávaný k mocnej zbrani, ktorá nám pomáha v našich bojoch, či k reťazi, ktorá nás ťahá do neba.

Milí priatelia, pridajme k našim vlastným úmyslom v tomto mesiaci aj pravidelnú modlitbu sv. ruženca, či aspoň jedného desiatku, za duchovné povolania. Pripojme k osobným, i tento úmysel: „Pane daj nám kňazov a rehoľníkov, daj nám učiteľov modlitby a hlásateľov tvojho posolstva.“ Verím, že nás vypočuje.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie