Aktuality

PROVINCIÁLNA KAPITULA

Čo je kapitula?

Termín „kapitula“ vychádza z lat. caput, hlava, a v prípade rehoľného spoločenstva predstavuje najvyššiu, čiže hlavnú, mimoriadnu riadiacu autoritu. Mimoriadnu, pretože ide o zhromaždenie reprezentantov rehole, kapitulárov, ktorí sa schádzajú raz za určitý čas. Riadna správa je zverená právoplatne zvolenému resp. menovanému predstavenému s príslušnou radou. Ak ide o generálnu kapitulu, týka sa jej autorita celej rehole; tá sa v prípade nás, verbistov, schádza raz za šesť rokov. Ak ide o provinciálnu kapitulu, tak analogicky sa jej autorita vzťahuje na určitú provinciu; tá sa zas koná zvyčajne každé tri roky.

Kto tvorí kapitulu?

Tvoria ju spolubratia jednak na základe svojho úradu – zväčša ide o predstavených komunít, prípadne zodpovedných za významné oblasti ako je formácia či misie alebo financie – a jednak delegáti, čiže reprezentanti zvolení spolubratmi v jednotlivých komunitách. Ide teda o rovnomerné zastúpenie celej provincie.

Aká je úloha kapituly?

Kapitula má predovšetkým vziať na vedomie stav rehole a jej pôsobenie (každý predstavený a koordinátori oblastí pripravujú o tom správu); ďalej napomáhať život a prácu spolubratov ako rehoľných misionárov; hľadať vhodné odpovede na aktuálne výzvy a určiť potrebné smernice či zásady pre vedenie provincie. Súčasne predstavuje i dôležitý medzistupeň prípravy na generálnu kapitulu.

„Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi” (Mt 5, 16)

Verní a tvoriví učeníci v zranenom svete

19. generálna kapitula – 2024

MODLITBA

Ďakujeme ti, Trojjediný Bože,

za svetlo, ktoré si Ty sám, a ktoré nám dávaš.

Spolu s naším zakladateľom svätým Arnoldom Janssenom rozjímame:

„Aká je len milosrdná Božia láska, že zažala svetlo v mojich očiach

a teraz aj ja mám osvecovať iných.“

Osvieť nás, aby sme spoznali rany, ktoré potrebujú uzdravenie,

inšpiruj nás, aby sme boli verní svojmu povolaniu

a tvorivými učeníkmi v našej misii.

Keď sa teraz pripravujeme na ďalšiu generálnu kapitulu,

sprevádzaj nás na našej spoločnej ceste

a požehnaj každého člena Arnoldovej rodiny.

Svätá Mária, Matka Slova,

pomôž nám prehĺbiť našu oddanosť Ježišovi,

svojmu Synovi, ktorý nám hovorí:

Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi.

Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie