Púť Nitra-Kalvária 2019

Púť Nitra-Kalvária 2019

V dňoch 17.-18. augusta sa uskutočnila v našej farnosti v Nitre na Kalvárií púť k Nanebovzatej Panne Márii.

V dňoch 17.-18. augusta sa v našej farnosti v Nitre na Kalvárií uskutočnila púť k Nanebovzatej Panne Márii. Púť sa začala v sobotu o 15:00 hodine svätou omšou za účasti detí. Po nej veriaci privítali misijný kríž s relikviami svätcov. Nasledoval duchovný program pre pútnikov, ktorý pozostával zo svätých omší, modlitbou sv. ruženca a večeru milosrdenstva. V nedeľu začal program skoro ráno krížovou cestou, nasledovala svätá omša v slovenskom jazyku a po nej svätá omša pre maďarsky hovoriacich veriacich, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Hlavným bodom púte bola slávnostna svätá omša o 10:00, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V slávnostnej homílii povzbudil veriacih k nasledovaniu príkladu Panny Márie. 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie