Spiritualita Arnolda Janssena

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

„Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký […]. Naopak, veľmi blízko sú tie slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil“ (Dt 30,11.14).

Podcast:

Krstiteľnica, v ktorej bol pokrstený P. Arnold Janssen

Arnoldovi
rodičia neboli len veľmi hlboko veriaci ľudia, ich viera sa prejavovala aj
v ich skutkoch: jednoducho mali hlbokú spiritualitu. „Môj otec bol
jednoduchý muž, starostlivý otec rodiny a dobrý kresťan. V nedeľu ráno sa
zúčastňoval dvoch sv. omší a popoludní sa modlieval pred Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou. Zvykol chodiť na sv. omšu aj každý pondelok, aby vyprosoval pomoc
Ducha Svätého na celý týždeň,
napísal
neskôr P. Arnold. Spiritualitu Janssenovej rodiny charakterizovala úcta voči
Duchu Svätému. Duch Svätý bol pre nich radcom i sprievodcom, silou a
inšpiráciou tak pre celú rodinu ako aj pre každého jej člena. Preto sa aj P. Arnold
snažil, aby Duch Svätý neustále riadil jeho život a napĺňal ho láskou. Tu má
pôvod aj jeho bezhraničný misijný zápal. Janssenova rodina sa denne modlievala
ruženec a otec Gerhard počas dlhých zimných nocí čítaval – ako rozprával
Arnoldov brat Wiliam – „listy misionárov s takým presvedčením a zápalom,
že si to neviem vysvetliť“.
Inšpiráciou pre Arnoldov život bol aj prológ
Jánovho evanjelia, ktorý sa v rodine tiež modlievali: „Na počiatku bolo
Slovo … A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“
(Jn 1, 1-18).

Rodina

Busta P. Arnolda Janssena pred kostolom v Gochu.

„Rodina je v Božom srdci,“ povedal sv. Ján Pavol II. v Mexiku.
A kresťanským rodinám v Španielsku odkázal: „Rodina je jediným
ľudským spoločenstvom, v ktorom je každý človek milovaný kvôli sebe samému,
teda pre to, čím je, a nie pre to, čo má. Základná norma manželského
spoločenstva nespočíva v užitočnosti a vlastnom potešení. Druhá osoba je
milovaná sama v sebe a pre samú seba, a nie pre niečo iné.
Základnou normou je teda personálna, čiže osobná norma; každá osoba je
rešpektovaná vo svojej dôstojnosti, ktorú v sebe nosí.“

Boh
stvoril muža a ženu ako najdokonalejší obraz seba samého: „Na obraz Boží ho
stvoril: muža a ženu ich stvoril“
(Gn 1, 27). Bolo to to najlepšie zo
všetkého, čo Boh stvoril. „A Boh videl, že to bolo veľmi dobré“ (Gn 1,
31). Manželstvo teda musí byť cestou šťastia a svätosti, cestou, ktorá vedie k
Božiemu srdcu. Pretože Boh, na ktorého obraz sme stvorení, je láska, rodina,
spoločenstvo.

Rodina je
spoločenstvom osôb, odrazom a obrazom spoločenstva Otca, Syna a Ducha Svätého.
Kresťanská rodina je takisto aj opravdivým vyjadrením cirkevného
spoločenstva. Preto sa o nej hovorí, že je domácou cirkvou, autentickým
spoločenstvom viery, nádeje a lásky. Čím viac rodinu milujeme a budujeme,
tým sme bližšie k Bohu.

Hľadať Boha

O polnoci si istý otec povedal: „Nastal čas odísť z domu a hľadať Boha. Kto ma to vlastne držal v klame tak dlho? … Boh pokojne odpovedal: „Bol som to ja.“ Ale muž nič nepočul.

Matka spala s dieťaťom na hrudi hneď vedľa mužovej postele. Muž sa na nich pozrel a povedal: „Kto ste vlastne vy, čo ste ma tak dlho držali v klame?“ Boží hlas znova prehovoril: „Oni sú „bohom“. Ale muž nič nepočul.

Dieťa i jeho matka spali ďalej. A Boh povedal mužovi: „Prestaň! Neblázni a neopúšťaj svoj domov!“ Ale muž nič nepočul.

A Boh smutne vzdychol: „Prečo ma chce ísť hľadať, a pritom ma opúšťa?“    

                                                                       
R. Tagore

Kde ťa budem hľadať?

Kde ťa budem hľadať, Pane?

V úprimnom priateľstve,

postavenom ako dom na skale;

na ťažkej ceste slobody;

v radosti zo spoločnej rodinnej lásky;

v štúdiu, vo vykonanej práci.

Tam ťa budem hľadať, Pane!

V odpustení tomu, kto ma urazil;

v slove adresovanom tým,

ktorí mi ublížili;

v pravde a úprimnosti, ktoré toľko stoja;

v záväzku zlepšiť rodinnú a sociálnu situáciu.

Tam ťa budem hľadať, Pane!

Pri stretnutí s tými, ktorí sa cítia marginalizovaní;

v blízkosti tých, ktorí trpia osamelosťou, chorobou alebo chudobou;

v komunite, ktorá slávi život i Eucharistiu;

v modlitbe a v tvojom Slove.

Tam ťa nájdem, Pane!

Pretože ty sa nechávaš nájsť v chráme každého srdca

a v každodennom živote.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie