Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: PUTOVANIE

„Ach, Pane, spomeňže si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v tvojich očiach dobré“ (2Kr 20,3).

Podcast:

Goch je rodné mestečko sv. Arnolda, vzdialené len 15 km od mariánskeho pútnického mesta Kevelaer, kde sa uctieva Panna Mária pod titulom Consolatrix aflictorum – Potešenie zarmútených. Je to najväčšie mariánske pútnického miesto v severnom Nemecku, ktoré ročne navštívi asi milión pútnikov. Púte z Gochu do Kevelaeru, čo je len 2 hodiny peši, sa konávali veľmi často. Podobne v uliciach Gochu nebolo zriedkavosťou vidieť pútnikov do Kevelaeru. Zachovala sa nám správa, ako malý Arnold so svojím bratom Viliamom putovali na toto mariánske miesto. Neskôr, po založení misijného domu v Steyli, P. Arnold so svojimi spolubratmi pravidelne putoval do Kevelaeru. Chodilo sa peši; bolo to asi 6 hodín putovania. 

Kevelaer však nebol jediným pútnickým miestom P. Arnolda. Na svojej ceste po Francúzsku v lete 1867 putoval aj do Arsu k hrobu sv. Jána Máriu Vianneyho, odkiaľ si priniesol ako relikviu kúsok dreva zo spovednice tohto veľkého svätca.  

Keďže musel často chodiť do Ríma vybavovať povolenia, vykonal si púť po svätých miestach vždy, keď bol v Ríme. P. Gier, jeden z vtedajších študentov v Ríme spomína, že keď prišiel ku nim zakladateľ, vzal ich so sebou do baziliky sv. Petra a tam išli aj ku oltáru Obetovania Panny Márie, aby pozdravili Božiu matku. P. Arnold putoval aj do Gennazzana (neďaleko Ríma) k „Matke Dobrej Rady“, kde mu je venovaný aj pamätný obraz. 

Z Ríma raz písal spolubratom do Steylu: „Verne som na vás všetkých myslel na svätých miestach Ríma, zvlášť v chráme sv. Petra, kde sú pochovaní traja naši patróni – Peter, Pavol a Gregor. Veľa som kľačal pri ich hroboch a modlil sa za všetko a za všetkých, za ktorých sa mám modliť.“

Istého ťažko chorého spolubrata zas potešoval slovami: „Sme pútnikmi k lepšiemu domovu a nad ťažkosťami cesty nemusíme nariekať. Áno, máme sa tešiť, keď sa už zdá, že čoskoro budeme stáť pred nebeským trónom.“

Na púťach ďakoval Bohu, vyprosoval si milosti pre seba i tých, ktorí mu boli zverení, a hlavne zostával v kontakte s Bohom.

Púť a putovanie

V latinčine sa človek nazýva aj „homo viator“ – pútnik. V dnešnej dobe sa o pútnikovi hovorí, že je to človek, čo sa v čase moderných dopravných prostriedkov modlí „nohami“.

„Celý kresťanský život je akoby veľkým putovaním do Otcovho domu“, napísal pápež  sv. Ján Pavol II. (TMA 49). Teda kresťan má byť na ceste. „Byť na ceste“ je častý výraz vo Svätom písme a predstavuje obraz kresťanského života. List Diognetovi, jeden z najstarších kresťanských spisov (2.-3. stor.), definuje kresťana ako človeka, ktorý „býva vo vlasti, ale ako cudzinec; má na všetkom účasť ako občan, ale všetko prežíva ako pútnik; pre ktorého je každá cudzia krajina vlasťou a každá vlasť cudzinou.“ Na tomto svete nie sme teda tuláci nemajúci domova, lež ako veriaci máme pred sebou pevný a konkrétny cieľ –  nebeskú vlasť.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Putovanie sa však netýka len našej „veľkej púte“ do domu Otca. Putovanie sa týka aj „malých púti“ na rozličné miesta zvláštnej Božej prítomnosti, roztrúsené takmer po celom svete. Hoci veríme, že Boh je všade, predsa nás realita života presviedča, že na niektorých miestach zanecháva po sebe viditeľnejšie stopy svojej prítomnosti. Sú to miesta, kde  možno zakusovať Božiu blízkosť, Božie navštívenie či zjavenie. Preto sú púte aj v dnešnej dobe obľúbeným prejavom viery.

Putovanie nie je však náboženská turistika. Turistovi ide viac o zážitok, o pocit „bol som tam a videl som“. Pútnik naopak prichádza stretnúť sa Bohom, modliť sa, niečo si vyprosiť, ďakovať, chváliť, adorovať či zažiť spoločenstvo viery.

Ak pútnik venuje aj čas stíšeniu a vytvorí si miesto vnútornej samoty, môže prísť do užšieho kontaktu aj sebou samým, so svojím vnútrom. Takto sa môže lepšie spoznať a prehodnotiť svoj život. V tomto zmysle plní púť okrem duchovnej aj  psychohygienickú funkciu. 

Pre členov Arnoldovej rodiny sú dôležitými pútnickými miestami aj Steyl v Holandsku (rodisko sv. Arnolda Janssena) a Oies v Taliansku (rodisko sv. Jozefa Freinademetza).

Zázrak v Lujane

20. mája 2013 pápež František vo svojej kázni v dome sv. Marty rozprával o sedemročnom dievčatku v Argentíne, ktoré ochorelo a lekári mu dali len pár hodín života. Keď sa to dozvedel otec, elektrikár a muž hlbokej viery, hneď prerušil prácu a nasadol na autobus do mariánskej svätyne Lujan, vzdialenej asi 70 km.

Keď dorazil na miesto, bolo už deväť hodín večer. Všetko bolo pozatvárané. Zostal tam a začal sa modliť k Panne Márii, zvierajúc železný plot pevne rukami. Modlil sa a modlil, plakal, doslova „zápasil s Bohom“ a prosil o uzdravenie svojej dcérky. Takto tam zostal celú noc. Potom o šiestej ráno odišiel na autobusovú stanicu, odkiaľ autobusom dorazil do nemocnice približne o deviatej hodine ráno. Tam našiel svoju ženu plakať a napadlo ho to najhoršie. „Čo sa stalo? Povedz mi, čo sa deje?!“ vykríkol.

Keď prišli doktori, oznámili mu, že dieťaťu horúčka úplne ustúpila, že dýcha normálne a že už žiadne nebezpečenstvo neohrozuje jeho život! Povedali, že si dievčatko predsa len nechajú na pozorovanie ešte počas ďalších dvoch dní. Otec to počúval, ale nemohol uveriť zázraku, ktorý sa práve udial.

Pápež František uzatvára toto svedectvo povzbudením: „Potrebujeme odvážnu, pokornú modlitbu, ktorá zabojuje o zázraky.“

Nechodíme na púte aj my s takýmto úmyslom?

Prosba k Matke

Ten, ktorý z kríža hriechy sveta sníma,
Kráľovnú dal nám podľa svojho vzoru:
má v srdci meč a sedem bolestí má,

keď z hôr, čo vzdorne rodnú zem nám orú,
až toľko sĺz jej zvlažilo už svahy,
že s Váhom, s Hronom ronia sa až k moru.

Predsa ten Bôľ – preň neboli už váhy –
prijala zem i podľa Tvojho slova.
Tým sladkým „Áno“ zvonil kraj náš drahý.

Ó, naša Mať, Mať večitého Slova,
chráň nám i Kríž, i svoje deti pod ním,
im do mena dal On zvuk svojho Slova.

Chráň nás a kalich protivenstiev odním,
mať Ježišova, Matka naša svätá:
nech silu lásky vlieva bratom rodným

Ten, ktorý z kríža sníma hriechy sveta.

Viliam Turčány

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie