SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: ŠTUDENT

„Učená múdrosť je ako aj jej meno, nie je mnohým známa; ale komu sa stala známou, pri takých vytrvá, až uvidia Boha“ (Sir 6,23).

Podcast:

Pre Arnolda nebolo jednoduché vyhrať matematickú súťaž na univerzite v Bonne. V skutočnosti nemal vynikajúce vlastnosti na štúdium. Sám spomína na prvé roky svojho štúdia: „Ešte stále nechápem, ako ma mohli vtedy (1849) prijať do Gaesdoncku (diecézna stredná škola v blízkosti jeho rodiska). Bol som totiž oveľa slabší než ostatní. V štúdiách som nikdy nevynikal. Iba raz som bol pochválený, ale nikdy odmenený. Neskôr to už bolo lepšie … Myslím, že bolo pre mňa požehnaním, že som dostal šancu študovať na takej vynikajúcej škole, ako aj to, že som bol v prvom ročníku posledný z latinčiny, pretože to bol vynikajúci prostriedok proti hriechu pýchy. Za obe veci musím poďakovať Bohu.“ Jeho učitelia ho však veľmi oceňovali, pretože „svojou usilovnosťou a železnou vôľou prekonal nedostatky svojich prirodzených schopností“. Na maturitnej skúške v Münsteri získal z matematiky najvyššie ocenenie.  

Pracovitosť

Už Aristoteles povedal: „Viac si vážime to, čo nás stálo námahu”. Pracovitosť je dôležitá čnosť, ktorú si treba osvojovať už od detstva. Každá živá bytosť má v sebe vlastný spôsob konania, akým sa prispôsobuje životnému prostrediu a zdokonaľuje sa. O to viac to platí pre človeka ako bytosť obdarenú rozumom. Svojou  inteligenciou a prácou sa snaží o osobné naplnenie, ako aj o hodnoty a ideály dávajúce jeho životu zmysel. Bez úsilia a pracovitosti sa nedosiahne nič.

Kostol v Gaesdoncku, kde P. Arnold študoval. Vľavo na stene sa nachádza relief modliaceho sa Arnolda Janssena.

Kafka rozpráva príbeh o „človeku, ktorý nikdy nejedol“. Bol vyčerpaný, „samá kosť a koža”, ale na druhej strane aj obdivovaný – pretože nikdy nejedol. Žeby to bol hrdina, svätec, či živý zázrak? … Jeho priatelia sa raz rozhodli vziať ho na výstavu, aby ho ukázali aj iným. Bola to skutočná senzácia a všetci ho obdivovali. Zároveň si však aj kládli otázku: Aké je jeho tajomstvo? Je to hrdina, svätec, živý zázrak … ?

Jedného dňa však muž, ktorý nikdy nejedol, ochorel na smrť. Zomieral, ale nie a nie zomrieť. Jeho priatelia unavení z dlhého čakania ho nakoniec opustili. Zostal iba jeden. Keď zomierajúci zbadal, že pri ňom zostal iba jeden priateľ, nahol sa k nemu a zašepkal mu do ucha: „Pretože si jediný, kto mi zostal verný až do konca, prezradím ti tajomstvo môjho života. Ľudia si myslia, že som hrdina či svätec, lež nie je to tak. Ak som nikdy nejedol, tak to len preto, že som nikdy nemal hlad.“

Gasdonck v roku 1849

V duchu tohto príbehu o človekovi, ktorý nikdy nejedol, pretože nikdy nemal hlad, sa môžeme pýtať: Čo sa stane s niekým, kto nevyvinie snahu o osobný rast, pretože nemá hlad po hodnotách a ideáloch?

Prekonávanie ťažkostí

„Problémy môžu byť príčinou rastu a vnútornej sily,“ povedal učiteľ. Vysvetlil to takto: „V suchých vetvách stromu, ktorý stál uprostred obrovskej púštnej planiny, sa každý deň schovával vták. Jedného dňa však silný závan vetra strom vykorenil a vták bol nútený hľadať si nové útočisko. Musel prekonať veľkú vzdialenosť, kým konečne objavil les plný stromov s množstvom ovocia.“ A učiteľ uzavrel: „Keby suchý strom zostal stáť, nič by neprinútilo vtáka vzdať sa svojho bezpečia a začať hľadať niečo nové.“

Na okraji oázy rástla mladá palma. Jedného dňa šiel okolo človek, ktorý mal mániu všetko ničiť. Uvidel mladú palmu, vzal ťažký kameň a položil ho do stredu jej koruny, aby palme prekazil ďalší rast. Potom so smiechom odišiel. Palma sa pokúšala túto záťaž zhodiť, lež márne. Kameň sa ani nepohol. No palma sa nevzdávala, zapustila korene hlboko do zeme, aby si zabezpečila pevnú oporu. V hĺbke narazila na vodnú žilu a mohla z nej čerpať dostatok vlahy a živín. Zanedlho sa stala najväčšou a najkrajšou palmou na okolí. Po čase sa ten ničomník vrátil. Chcel sa potešiť z dokaličeného stromu. Zrazu sa k nemu sklonila nádherná palma, ukázala mu kameň v svojej korune a povedala: ,,Ďakujem ti, tvoje bremeno ma urobilo silnou.“

Vitráž v Gaesdoncku, kde P. Arnold Janssen študoval do 1855

Stojí za to žiť!

Život je príležitosť, chyť sa jej.
Život je krása, obdivuj ju.
Život je sen, urob ho realitou.
Život je výzva, prijmi ju.
Život je povinnosť, naplň ju.
Život je hra, hraj ju.
Život je zdroj, zachovaj ho.
Život je láska, užívaj z nej.
Život je tajomstvo, odhaľ ho.
Život je prísľub, naplň ho.
Život je smútok, prekonaj ho.
Život je hymnus, spievaj ho.

Život je boj, prijmi ho.

Život je šťastie, zaslúž si ho.

Život je život, bráň ho.

Sv. Matka Tereza z Kalkaty

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie