Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / apríl 2024

Podcast:

Božia dobrota

Milí priatelia!

Tohtoročný apríl sa počnúc od svojho prvého dňa nesie vo veľkonočnej atmosfére. Otvárajú ho dni veľkonočnej oktávy, ktorá ústi do Nedele Božieho milosrdenstva. V druhej polovici mesiaca zas slávime Nedeľu Dobrého Pastiera. Veľkonočné obdobie tak akoby rozvíjalo slová prítomné v chválospeve prednášanom počas veľkonočnej vigílie: „Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče, aká nevyspytateľná je tvoja láska!“ Milosrdenstvo, totiž, i láskavé sprevádzanie sú prejavom Božej dobroty k nám.

Uvedomenie si Božej dobroty tvorí základ správneho vzťahu k Bohu a hovoria o tom mnohé stránky evanjelia. S odkazom na milosrdenstvo asi najtypickejšie slová podobenstva o milosrdnom otcovi, ktorý túži prijať mladšieho syna, ktorý rozpoznal svoj omyl a vrátil sa, ale i toho staršieho, ktorý síce nikam neodišiel, ale nechápal otcovu dobrotu (cf. Lk 15,11-32). Alebo, vzhľadom na láskavé sprevádzanie zas slová Ježiša, ktorými sa predstavuje ako dobrý pastier: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa […]. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa“ (Jn 10,11-12.14). Dobrota pastiera sa zračí v jeho blízkosti ovciam i v časoch skúšky. Neodvracia od nich skúšky, ale zostáva v nich prítomný.

Vedomie Božej blízkosti a dobroty dáva potom silu čeliť neľahkým situáciám a výzvam vo veľkonočnom duchu, teda s tým, že i cez to nepochopiteľné a ťažké nás Boh vedie k životu. Sv. Arnold na sklonku svojho života tak píše v jednom zo svojich listov: „Plne súhlasím so všetkým, čo mi Pán Boh pripravil – s dobrým aj zlým. Ak by chcel dovoliť, aby mi do cesty prišli ešte ťažšie veci, som pripravený. Nech sa vo všetkom deje Božia vôľa. Klaniam sa mu a oslavujem ho naveky, na čas i po večnosť. Dobrý Boh robí všetko dobre, aj keď sa to zdá ťažké“ (Steyl, 13. novembra 1908).

Čo sa nás, verbistov, týka, v mesiaci apríl máme hneď v začiatku naplánovaný deň permanentnej formácie, ktorý zvykneme mávať dva krát do roka; tento jarný termín pripadá na 8. apríla, keď slávime „presunutý“ sviatok Zvestovania Pána (nakoľko 25.3. bol už v rámci Svätého týždňa). Ide o náš titulárny sviatok, ktorý teda plánujeme sláviť aj prehlbovaním sa v hľadaní spôsobov ako Božie slovo, zjavujúce Božiu dobrotu a blízkosť, účinne prinášať v našej pastorácii. Na začiatku druhej polovice apríla je naplánovaná v našom formačnom dome v Bratislave duchovná obnova pre mladých mužov rozlišujúcich svoje povolanie. Apríl je časom podávania prihlášok na vysoké školy i do rehoľnej formácie; pamätajme v modlitbe na tak potrebné duchovné povolania. Nuž a uprostred apríla sa niektorí naši seminaristi spolu s veriacimi plánujú zúčastniť behu Devín – Bratislava ako tím „s verbistami“ v duchu motta „Bežte do celého sveta“; okrem zdravého pohybu to môže byť i netradičný spôsob evanjelizácie.

Priatelia, každému jednému z vás želám, aby vedomie Božej blízkosti a dobroty napĺňalo dni veľkonočného obdobia svetlom nádeje a dôvery v našom živote podľa evanjelia!

P. Marek Vaňuš SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie