Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / august 2023

Podcast:

Milí priatelia, čitatelia a návštevníci našej webovej stránky!

Som rád, že vás môžem krátko pozdraviť i uprostred leta. Niektorí majú už po dovolenke, iní ju ešte len plánujú… a nepochybne sú i takí, ktorým to jednoducho tento rok z rôznych dôvodov nevychádza ísť na dovolenku. Nakoniec, stalo sa to i učeníkom, ktorých – len čo sa vrátili z misie – Ježiš pozval „do ústrania na pusté miesto“, aby si trochu odpočinuli (Mk 6,30). No po ceste loďkou stretli na brehu veľký zástup a Ježišovi ich prišlo ľúto. Začal ich učiť… takže z oddychu nebolo nič. Evanjelista nespomína, či si s Ježišom našli čas na náhradnú dovolenku. Zrejme nie, pretože vzápätí po nasýtení zástupov odchádzajú opäť ďalej, namáhavo sa boria s vlnami a po utíšení búrky Ježišom pristávajú na brehu Genezareta, kde opäť ľudia prinášajú chorých, a kolobeh služby pokračuje (porov. Mk 6,56).

Riadky evanjelia nám tak odkrývajú, že pre Ježiša mal oddych hodnotu, ale nie absolútnu. Podriaďoval ju priorite stretnutia s tými, čo ho potrebovali. Pre Ježiša bolo dôležité stretnutie s človekom v núdzi.

Myšlienka stretnutia akoby sa vinula mesiacom august. V jeho prvých dňoch sa oči mnohých – a kroky niektorých – sústredia na Lisabon, kde budú 37. svetové dni mládeže; stretnutie mladých za účasti pápeža Františka. Mottom stretnutia sú slová z Lukášovho evanjelia „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). Šla stretnúť svoju príbuznú Alžbetu; stretnutie, ktoré naplnil Duch Svätý a radosť. Nuž a na konci augusta sa zas pápež František chystá do Mongolska (31. august – 4. september): stretnúť neveľkú skupinu kresťanov, svojím spôsobom žijúcu na okraji.

V rámci našej provincie pokračujeme vo vďačnom prežívaní storočnice prítomnosti verbistov na Slovensku a ďalším míľnikom tohto jubilejného roka bude počas púte k Matke Božej na nitrianskej Kalvárii 12. a 13. augusta osobné stretnutie s našimi misionármi z Kene a Kuby, ktorí sú aktuálne na dovolenke. Nedožitých sto rokov od narodenia P. Jozefa Filusa, dlhoročného misionára v Brazílii, si 8. augusta pripomenieme stretnutím pri Eucharistii v jeho rodisku, vo farnosti v Žiari nad Hronom.

Osobné stretnutie mení život: zmenilo životy tých, čo sa stretli s Ježišom a zakúsili jeho uzdravujúcu moc; neraz mení životy mladých, ktorí sa zúčastňujú svetových dní mládeže. Mimochodom, viacerí mladí z farností, kde pôsobíme, ako i naši seminaristi sa vydávajú na cestu do Lisabonu: sprevádzajme ich, i Svätého Otca, modlitbou, aby to stretnutie bolo vskutku požehnané. Osožným sa však môže stať každé stretnutie – to, ktoré plánujeme, i to, ktoré nás azda prekvapí – a tak kráčajme všetci s otvorenými očami. Ako raz napísal náš Zakladateľ, sv. Arnold Janssen: „Z času na čas je potrebné otvoriť oči, dobre sa pozrieť na ľudí okolo seba a potom požiadať Pána Boha o chápavosť, aby ste vedeli, kedy máte (začať) hľadieť (na nich) iným spôsobom…“

Prajem vám všetkým požehnané letné dni!

P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie