Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / január 2024

Podcast:

Milí priatelia!

Pomerne svižne sme tento rok ukončili vianočné obdobie. Sviatok Zjavenia Pána – „Troch kráľov“, ako ho zvykneme nazývať, slávený ku koncu kruhu vianočných dní – má pre nás, verbistov, špecifický význam. Odkrýva Božiu túžbu dať sa poznať, „zjaviť sa“, všetkým národom. Aby sa dal poznať, Boh používa znamenia ako bolo hviezda, ako i slovo Písma, ktoré mudrcov usmernilo vo chvíli temna, a v neposlednom rade používa na to všetkých tých, ktorí dostali tú milosť stretnúť sa s prameňom Svetla, s Ježišom Kristom. Preto sviatok Epifánie, Zjavenia Pána, dostáva prívlastok „misijné“ Vianoce. Pripomína misiu každého z nás, čo sme sa boli pokloniť novonarodenému Kráľovi, aby sa naša cesta od jasieľ stala o kúsok inou, krajšou, ústretovejšou; aby viac žiarila svedectvom o Kristovi; aby sme sa nevracali tou istou cestou – ako to anjel žiadal od mudrcov (Mt 2,12) – totiž k „herodesom“ našich zrád, ubližovania či dvojtvárnosti. Vykročiť z Vianoc do dní (ešte stále) nového roka v novosti.

Iste, tých „nových začiatkov“ býva v našom živote neúrekom. A predsa, má zmysel začínať vždy znova, nanovo sa rozhodovať pre obnovu, ku ktorej nás pozýva Boh. Nedávno som natrafil na slová nášho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena, ktorý pri istej príležitosti povzbudzoval spolubrata: „Nenechajte sa ale odradiť, ak vidíte, že občas robíte chyby, radšej sa pokorte vo svojom srdci a začnite znova s novým zanietením a dôverou. Sila, osvietenie a pochopenie vlastného postavenia bude časom neustále vzrastať, ak sa budete snažiť úprimne milovať Boha a nikdy si o sebe príliš nenamýšľať“ (Arnold Janssen). Najhoršie nie je zlyhávať v úsilí o obnovu života, lež vzdať sa a kapitulovať pred akýmkoľvek úsilím. Dokonca by sa dalo povedať, že horšie než zlyhanie je úplná rezignácia… lebo ona je určitou formou pýchy. Odvaha začínať si vyžaduje pokoru.

Nuž a čo nás bezprostredne čaká v prvom mesiaci kalendárneho roka 2024? Predovšetkým ide o mesiac našich svätých: sv. Arnolda Janssena, ktorého slávime 15.1., a sv. Jozefa Freinademetza, ktorého spomienka je dva týždne na to, 29.1. Zvlášť si ich pripomenieme v bratislavskej komunite na Krupinskej, keďže náš dom i kostol je zasvätený sv. Arnoldovi. Sv. Jozefa si zas slávnostnejšie pripomenieme v Univerzitnom Pastoračnom Centre v Mlynskej doline, lebo ono je jemu zasvätené. V januári si pripomenieme ešte jedno milé jubileum: nedožitých sto rokov nášho spolubrata, Mons. Jána Bukovského, ktorý bol prvým nunciom v Rumunsku a potom nunciom v Rusku. Narodil sa 18. januára 1924 v Cerovej pri Senici. Pripomenieme si to 15.1. pri večernej sv. omši v Nitre na Kalvárii, keďže v krypte toho kostola je pochovaný, a potom v nedeľu 21.1. v jeho rodisku – Cerovej. Okrem toho nás verbistov čaká tento rok generálna kapitula celej rehole v Ríme a sme v procese prípravy na ňu: v januári sa budú postupne konať miestne kapituly, ktoré sú prípravou na provinciálnu kapitulu, ktorá bude zas v marci. Chceme vás preto poprosiť, aby ste i túto našu cestu obnovy – lebo kapitula má slúžiť najmä obnove vo vydávaní svedectva o Kristovi – sprevádzali modlitbou.

Každému z vás prajem požehnaný čas nových začiatkov!

Marek Vaňuš

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie