Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / marec 2024

Podcast:

Prijatie Božej vôle

Milí priatelia!

Asi najčastejšie sa spája s tretím mesiacom roka to, že je mesiacom knihy. Zaiste, nie preto, že by sa iba v marci knihy čítali. Len na ne viac upriamuje pozornosť. Odvážil by som sa dodať, že marec je i akýsi privilegovaný mesiac prijatia Božej vôle. Vysvetlím. Na mesiac marec pripadajú dve veľké liturgické slávnosti: slávnosť sv. Jozefa (19.3.) a slávnosť Zvestovania Pána (25.3.) – mimochodom, titulárny sviatok našej rehole. Iste, treba jedným dychom dodať, že tento rok pripadá na Veľký týždeň a kvôli tomu sa jeho liturgické slávenie presúva na prvý deň po veľkonočnej oktáve, čiže na 8.4. Obe spomenuté slávnosti spája motív prijatia Božej vôle. Jozef, ktorý uprostred zmätku, čo robiť zoči-voči Máriinmu tajomnému tehotenstvu, dostáva vo sne Božie usmernenie, odvážne prijíma svoju manželku i Dieťa (Mt 1,18-25). Nuž a Mária rovnako veľkodušne prijíma Boží plán pre svoj život, keď anjelovi pri zvestovaní odpovedá: „…nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). My jej odpoveď opakujeme zakaždým, keď sa modlíme Anjel Pána. Okrem toho, tým, že Veľká noc tento rok pripadá na koniec marca, zmestí sa do tohto mesiaca i Veľký – či Zelený – štvrtok, ktorý nám ponúka na kontemplovanie Ježiša modliaceho sa v Getsemanskej záhrade: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Lk 22,42). Marec, mesiac prijatia Božej vôle. Nie preto, že by bolo potrebné ju prijímať iba v marci; marec k tomu väčšmi inšpiruje.

Učiť sa prijímať Božiu vôľu vyjadruje ochotu kráčať vo viere. Dokonca by sa dalo povedať, že ochota prijímať ju je dôležitým indikátorom viery. Ťažko môže niekto tvrdiť, že verí v Boha, a pritom odmieta Boží plán pre svoj život. Tú drámu prijatia a neprijatia naznačuje už prológ v Jánovom evanjeliu, keď o Ježišovi vraví, že „prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili…“ (Jn 1,11-12). Zaujímavý postreh vyjadruje pri istej príležitosti i náš zakladateľ, sv. Arnold Janssen: „Čím väčšmi sa musíme premáhať v prijímaní úloh v poslušnosti voči hlasu zhora, tým väčšia je zásluha a zvyčajne aj úspech. Skutočne, zdá sa mi – pokračuje – že Pán Boh s láskavým zámerom prípravy zásluh pre nás, to často zariaďuje tak, že prijatie veľmi úspešných úloh je pre nás veľmi náročné. Ak by nám odhalil dobrý výsledok, nemali by sme takmer žiadnu zásluhu, a tak ho zapečaťuje. Dovoľuje, aby nás prijatie stálo väčší zápas a sebapremáhanie“.

V mesiaci marec je pre nás, verbistov na Slovensku a v Česku, dôležitým momentom provinciálna kapitula, ktorá bude 4. až 6. marca v Nitre na Kalvárii. Ide o chvíle rozlišovania Božej vôle v našom živote a poslaní, spolu s prijatím rozhodnutí, ktoré by nám mali napomôcť jej uvádzanie do praxe. Budeme vďační, ak nás budete v tých dňoch sprevádzať svojou modlitbou. Po kapitule sa zídeme všetci verbisti na tzv. provinciálnom zhromaždení, aby sme sa spoločne povzbudili v kráčaní za Kristom. V polovici marca, presnejšie 13.3., bude udelená štyrom našim seminaristom služba lektorátu, teda „čitateľa Božieho slova“. Ide o jeden zo stupňov vedúcich k sviatostnej vysviacke.

Marec, mesiac prijatia Božej vôle, nás tento rok vovádza do slávenia Veľkej noci. Kiež nám i pôstna cesta, ktorou kráčame, pomáha poznať a prijať, že Boží plán pre nás je život v plnosti (cf. Jn 10,10)!

P. Marek Vaňuš SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie