Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / november 2023

Podcast:

Milí priatelia, pravidelní či občasní čitatelia našej verbistickej webovej stránky!

Vo vyznaní viery, ktorým potvrdzujeme svoje krstné zasvätenie, okrem iného spomíname „spoločenstvo svätých“: „…verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých…“. Stojí za to uvedomiť si, že nejde o elitnú skupinku, ale skutočné spoločenstvo, do ktorého sme krstom dostali pozvánku všetci. Pripomínajúc si ho na začiatku mesiaca november, obnovujeme svoju túžbu smerovať svoj život práve doň: do spoločenstva svätých v Božej prítomnosti.

Svätý apoštol Pavol to vo svojich listoch naliehavo opakuje: svätí už sme pre účasť na svätých daroch, sviatostiach, a k plnej účasti na spomenutom spoločenstve všetkých svätých kráčame. Spolu. Nie na vlastnú päsť. I to nám zviditeľňuje ďalší rozmer mesiaca november – spomienka na zosnulých. Navštevujeme hroby, zapaľujeme sviečky, no najmä pamätáme na nich v modlitbe. Cirkev nám ponúka dokonca dar odpustkov v ich prospech; niečo ako duchovný dar, ktorý tým, čo ešte nedosiahli plné spoločenstvo s Pánom, môže pomôcť ho zakúsiť.

Jedným z dôležitých znakov spoločenstva je totiž spoluúčasť. Cirkev putujúca, teda my tu na zemi, sa uchádzame o príhovor Cirkvi oslávenej, teda onoho spoločenstva svätých, ktoré nás očakáva, a súčasne prinášame duchovnú pomoc Cirkvi očisťujúcej sa, čiže „dušiam v očistci“.

Spoločenstvo tvorí podstatný aspekt nášho prežívania viery. Veď denne sa modlíme v modlitbe, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš, v modlitbe Otče náš, formou „my“, čiže v mene spoločenstva, nie individualisticky.

Na okraj toho mi prichádzajú na um slová nášho Zakladateľa, sv. Arnolda, ktorý na sklonku svojho života napísal istému bratovi: „Sotva dokážeš niečo urobiť pre dobrého Pána, pokiaľ najskôr neprídeš do bodu, keď dokážeš dobre vychádzať s ostatnými“ (St. Wendel, 1901). Slová, ktoré ukazujú spoľahlivý základ pre budovanie rehoľnej komunity, ale i každého iného spoločenstva. Aby sme raz mohli prežívať spoločenstvo so svätými, máme sa učiť žiť spoločenstvo s inými už dnes.

V živej pamäti nám ešte zostáva návšteva nášho generálneho predstaveného, P. Paula Budi Kledena, ktorý v našej slovenskej provincii strávil sedem dní; a po tom, ako sa zúčastnil zavŕšenia storočnice verbistov na Slovensku a v Česku, ponavštevoval jednotlivé komunity v oboch krajinách. Ako prejav blízkosti, spoločenstva.

Po intenzívnych dňoch v závere októbra bude mesiac november v našej provincii azda väčšmi zameraný na vnútorné stíšenie – niektorí spolubratia sa plánujú zúčastniť duchovných cvičení – i na prehĺbenie spoločenstva. Začiatkom mesiaca plánujeme formačný deň, na ktorom sa ako spoločenstvo provincie zídeme. A v duchu prežívania spoločenstva bude v druhej polovici mesiaca prebiehať provinciálna vizitácia, keď postupne z úlohy provinciála navštívim jednotlivých spolubratov a ich miesta pôsobenia, aby som hlbšie poznal aktuálnu situáciu, výzvy i podnety.

November nám pripomína spoločenstvo. Prajem všetkým vám, aby ste z krstného pozvania do spoločenstva svätých mali radosť a v rámci komunít, v ktorých žijete, robili tamto spoločenstvo čoraz viditeľnejším!

P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie