Aktuality

STRETNUTIE PROVINCIÁLOV SVD EURÓPSKEJ ZÓNY

Od 9. do 14. októbra 2023 sa koná v Centre spirituality verbistov v španielskom Dueñas stretnutie provinciálov SVD európskej zóny. Spolu so španielskym provinciálom P. Pedro de Dios, ho zorganizoval prezident zóny, Tim Lehane, a koordinátor zóny, P. Peter Kubík, zo Slovenska. Zúčastňuje sa ho dvanásť provinciálov, resp. ich zástupcov, vrátane rektora rímskej komunity, ako i koordinátori tzv. charakteristických dimenzií, čiže štyroch oblastí, na ktoré naša Kongregácia kladie zvlášť dôraz v misijnom pôsobení: biblický apoštolát, misijná animácia, JPIC (z ang. „Justice, Peace and Integrity of Creation“, t.j. Spravodlivosť, pokoj a integrita stvorenia) a komunikácia.

Prvý deň stretnutia otvorilo zamyslenie verbistu, P. Carlosa del Valle ktorý poukázal na dôležitosť misie ako formy života, ktorá sa svojou podstatou stáva ohlasovaním. Účastníkom sa prihovoril i generálny predstavený, P. Paulus Budi Kleden, ktorý predstavil výzvy prítomné v provinciách Európy a ponúkol niekoľko podnetov pre budúcnosť. Ďalšie dni vyplnili správy z jednotlivých provincií, diskusie o prioritách, revízia projektov a aktuálnych výziev. V pláne okrem iného zostáva ešte zvolenie nového vedenia a krátka exkurzia do jednej z lokálnych farností, kde pôsobia verbisti.

Medzi témami, ktoré v rozhovoroch zaznievali opakovane, bola nutnosť prehodnotenia štruktúr, ako i skutočnosť, že v posledných rokoch Európa čoraz väčšmi prijíma misionárov „zvonka“, teda z iných kontinentov, a je dôležité dbať o ich vhodnú integráciu. Spomenula sa i naša práca vo farnostiach, ktorá by sa mala vyznačovať špecifickou misijnou črtou. Stretnutie ponúklo príležitosť na spoločnú modlitbu, neformálne stretnutia a vzájomnú výmenu skúseností.

P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie