Aktuality

ÚVAHA II. / „Boh môže komunikovať aj cez ticho“

Poďte a uvidíte!“ povedal Ježiš učeníkom. Išli teda, videli a zostali s ním po zvyšok toho dňa. No keď Ježiš zomrel a Otec ho vzkriesil, môžeme urobiť ešte viac než len „zostať s ním“. Podľa jeho výzvy učeníkom pri Poslednej večeri, môžeme dokonca zostať, alebo prebývať „v ňom“; alebo  ak chceme, on zostane, alebo bude prebývať „v nás“.

Niet divu, že energická španielska mystička Terézia z Avily raz napísala: „Nepotrebujeme krídla, aby sme ho hľadali. Stačí, ak si nájdeme tiché miesto, kde môžeme byť sami… a hľadieť na neho, ktorý je v nás prítomný.“

Keď sa prvýkrát snažíme niekoho spoznať, potrebujeme veľa hovoriť. Mám podozrenie, že niektorí tínedžeri, ale i dospelí, dnes prakticky žijú len na svojich mobiloch, čo môže byť trochu problém. Nadviazanie a prehĺbenie priateľstva si vyžaduje veľa rozprávania. Jeden muž, mystik, autor slávnej knihy o modlitbe s názvom „Oblak nevedomosti“, ktorý žil asi sto rokov pred Teréziou z Avily, napísal o intimite a o priateľstve tieto slová: „Všetko, čo som ja, taký, aký som, sa ponúka [zdieľa] so všetkým, čo si ty, taký, aký si.“ Keďže dôvera rastie oboma smermi, vyžaduje si dostatok sebaprezradenia a rovnako veľa úctivého počúvania. Obe si vyžadujú slová – hoci nielen slová; a obe si vyžadujú čas. Učeníci „zostali s Ježišom po zvyšok toho dňa“ v nádeji, že ich priateľstvo bude rásť a že sa navzájom spoznajú. Zostali oveľa dlhšie ako „po zvyšok toho dňa“. Zostali s ním až do jeho smrti, ale ich vzájomná blízkosť sa skutočne rozvinula až v rokoch, po jeho smrti… keď naďalej „ostávali v ňom a on v nich“; a naučili sa zdieľať do hĺbky.

Zatiaľ, čo dospievajúci sa rozprávajú v túžbe lepšie sa spoznať, páry, ktoré sú spolu už desaťročia, sa učia rozprávať čoraz menej. Najlepšie komunikujú v tichu.

A čo my a Boh? Stojíme pred Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, On je Boh, ktorý nás neustále tvorí. Je Bohom, ktorého podstatou je láska a tvorivá energia, ktorá nás neustále udržiava. Áno, Boh je nevyhnutne láska – a iba láska – a nemôže byť ničím iným. Naša existencia je priamym dôsledkom neustálej Božej lásky k nám. Boh je s nami. Boh je v nás – a my sme v Bohu – v každom okamihu každého dňa, dokonca aj keď tvrdo spíme. Väčšinu času si Boha ani nevšimneme.

Modlitba je našou snahou nadviazať kontakt s Bohom – ako hovorí Terézia, „upierať na neho pohľad, ktorý je v nás prítomný“, spojiť sa. Božia existencia je mimo nášho chápania a zmyslu. Pri zmŕtvychvstalom Ježišovi však môžeme použiť svoju predstavivosť – veď vieme, aké je to byť s človekom; a máme evanjeliá, ktoré nám rozprávajú o jeho živote. Nenechajme sa odradiť, nenechajme sa rozptýliť a modlime sa. Ani Boh sa nenechá rozptyľovať a je trpezlivý. Tak, ako u starého, ešte stále zamilovaného páru, aj v pociťovanej prázdnote môže byť prítomný Boh; a pamätajme, že Boh môže komunikovať aj cez ticho.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie