Aktuality

ÚVAHA IV. / „Moc evanjelia“

Na rozdiel od Matúša a Lukáša, ktorí začínajú svoje rozprávanie dlhou rečou o blahoslavenstvách, evanjelista Marek neuvádza žiadne Ježišove rozpravy. Zdôrazňuje len to, že Ježiš učil, a to s autoritou. Tí, čo ho počúvali, „žasli nad jeho učením“ práve preto, že „ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci“. Čo je to za autoritu, o ktorej evanjelista hovorí? Nejedná sa o nejakú mimoriadnu ľudskú vlastnosť, ktorú Ježiš mohol mať. Jeho autorita pochádzala z Božieho Ducha, ktorý na neho zostúpil ako holubica v deň jeho krstu. Deuteronómium pripomína Izraelu: „Vzbudím proroka,“ hovorí Pán, „a vložím mu do úst svoje slová.“ Keď sa však proroctvo stane ojedinelým, „nečistí duchovia“ sa zmocnia moci: bez prekážok ovládnu ľudské srdcia a životy. Potrebujeme, aby sa proroctvo evanjelia vrátilo do ulíc našich miest so svojou autoritou menilo srdcia a životy. Už Deuteronómium v citovanom úryvku varuje: „Kto však nebude počúvať moje slová, ktoré povie v mojom mene, toho ja vezmem na zodpovednosť.“ Autorita evanjelia pochádza od Boha, ktorý ho dal cirkvi, spoločenstvu veriacich, práve preto, aby sa mohlo ohlasovať. A práve v evanjeliu ohlasovanom v Božom Duchu spočíva jeho moc. Keď v synagóge v Kafarnaume počuli Ježiša hovoriť o Božom kráľovstve, nečistí duchovia kričali: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Uvedomili si, že evanjelium je ich zničením. Táto synagóga v Kafarnaume predstavuje mnohé miesta v našom svete, v našich mestách a v našich rodinách, kde kázanie evanjelia môže priniesť uzdravenie a spásu. Táto nedeľa, moji drahí, nás pozýva, aby sme skutočne objavili moc Božieho slova a zároveň žasli nad zázrakmi, ktoré ohlasovanie evanjelia nikdy neprestane robiť; aby sme sa posilnili vo viere, keď uvidíme moc tohto „nového učenia s mocou“.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie