Aktuality

ÚVAHA IX. / „Tržnica v našom srdci“

Podcast:

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.“  Týmito slovami sa začína evanjeliový úryvok na tretiu pôstnu nedeľu, ktorý akoby nám chcel pripomenúť, že Veľká noc sa blíži aj pre nás. Uplynuli tri týždne, odkedy sme boli pozvaní vydať sa na cestu. A nám nezostáva nič iné, len sa znova spýtať sami seba: sme verní ceste, ktorá nám bola ponúknutá? Ako sme doteraz zvládli pôstnu cestu? Tak ako vtedajší učeníci, aj my sa ľahko sústredíme viac na svoje vlastné starosti ako na starosti evanjelia, čo nás vedie k tomu, že spomaľujeme svoje kroky a vzďaľujeme sa od Pánových myšlienok.

Evanjeliová stránka, ktorá nám predstavuje scénu vyhnania predavačov z chrámu, sa zdá byť prejavom Ježišovej, nazvime to v dobrom slova zmysle, až žiarlivosti, ako hovorí žalm: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom“. Ježiš je pritom mimoriadne prísny a rozhodný; nemôže sa zmieriť s tým, že Otcov dom je znečistený, aj keď ide o malú a do istej miery nevyhnutnú záležitosť. Ježiš dobre vie, že v chráme sú tieto drobné obchody vítané, ale vie aj to, že ľudský život sa dá predať a kúpiť už za tridsať denárov. Čo je teda tento trh, ktorý Ježiša pohoršuje?

Ide práve o to, čo sa odohráva vo vnútri ľudských sŕdc. Je to trh, ktorý Pána pohoršuje ešte viac, pretože srdce je skutočným chrámom, ktorý chce obývať Boh. Tento trh sa týka spôsobu chápania a vedenia života. Koľkokrát sa život redukuje na zdĺhavé a chamtivé kupovanie a predávanie bez slobodnej lásky! Ako často si môžeme všimnúť, počnúc sebou samými, vzácnosť slobody, štedrosti, láskavosti, milosrdenstva, odpustenia, milosti! Zdá sa, že nad ľudským životom neúprosne vládne krutý zákon vlastného záujmu, skupinového záujmu alebo národného záujmu. Všetci sme viac či menej zaneprázdnení obchodovaním pre seba a pre svoj vlastný prospech.

Ježiš znovu vstupuje do našich životov, tak ako vstúpil do chrámu, a prevracia tento primát, odhadzuje stánky našich malicherných záujmov a potvrdzuje absolútny primát Boha. Ide o túžbu, ktorú má Ježiš po každom z nás, po našom srdci, po našom živote, aby sme boli otvorení prijať Boha. Preto je evanjelium každú nedeľu pozvaním, aby sme zmenili svoj život: Ježiš túži zmeniť naše srdcia a životy.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie