Aktuality

ÚVAHA VI. / „Malomocní sveta“

Podcast:

K Ježišovi prišiel malomocný“ – takto sa začína evanjelium tejto nedele, akoby chcelo zdôrazniť výnimočnosť tejto udalosti, keďže Zákon zakazoval malomocnému priblížiť sa ku komukoľvek. Toto prísne vylúčenie – ako sa uvádza v knihe Levitikus – ich nútilo kričať: „Nečistý! Nečistý!

Nie kvôli malomocenstvu dodnes pretrváva vylúčenie zástupu mužov a žien, malých i veľkých, všetkých odsúdených na okraj spoločnosti, opustenosť a často aj smrť. Nechýbajú ani teoretické a niekedy dokonca právne zdôvodnenia, prečo sa brániť proti mnohým „novým malomocným“. A zoznam je dlhý, od chudobných cez migrantov až po starých ľudí, všetkých odvrhnutých. Malomocnému z dnešného evanjelia sa podarilo prekonať bariéru, ktorá ho oddeľovala od Ježiša. Bol presvedčený, že ho neodmietne. Pristúpil k Ježišovi a prosil ho o milosrdenstvo: „Ak chceš, môžeš ma očistiť!“.

Bolo to jednoduché zvolanie, ktoré pramenilo z presvedčenia o uzdravujúcej moci, ktorá pochádzala od Ježiša. Modlil sa: „Ak chceš“, nie „ak môžeš“. Veď čo mohol chudobný malomocný vedieť o vôli toho mladého proroka? Jeho modlitba žiada o očistenie, teda o to, aby mohol opäť vstúpiť do Božej prítomnosti, z ktorej ho jeho stav „nečistého“ chorého vylučoval. Jeho zúfalstvo pred Ježišom sa zmenilo na modlitbu dôvery a odovzdanosti: „Ak chceš“. A Ježiš nemohol odolať: vystrel ruku, dotkol sa ho a oznámil mu svoju vôľu. Pred úbohými zástupmi tohto sveta naďalej Ježiš opakuje: „Chcem, aby si bol očistený!“. Je to jasná vôľa, ktorú Boh zveruje aj našim modlitbám a našim rukám: nechce, aby zlo naďalej vylučovalo chudobných. Nikto sa nesmie cítiť ako tento opustený človek. To je úloha odovzdávania evanjelia. A ako píše apoštol Pavol Korinťanom: „Nie je to pre nás chválospev, ale povinnosť“. Povinnosť ohlasovať evanjelium je úloha zverená všetkým učeníkom, aby ľuďom sprostredkovali Božiu vôľu: aby sa nikto nestratil. Malomocný, možno práve preto, že sa ho dotkla táto láska, nemohol mlčať. Svoju radosť vykričal všetkým. A to je i dôvodom, prečo už Ježiš nemohol vstúpiť do mesta. Pri stretnutí s týmto chorým mužom Ježiš na seba vzal stav malomocného (porov. „stal sa za nás hriechom“ 2 Kor 5,21) a nemohol viac vstúpiť do mesta a zostal vonku. Ľudia ho však naďalej vyhľadávali a hrnuli sa k nemu.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie