Aktuality

VEĽKONOČNÁ ÚVAHA / „Som ochotný obetovať svoj život za Krista?“

Podcast:

Apoštoli spočiatku neverili v zmŕtvychvstanie. Ježiš uprostred nich vyhlásil: „Nie som duch, dotknite sa mojich rán. Ja som to.“ Ale pochybnosti naďalej pretrvávali, až do chvíle kým Ježiš nezjedol kúsok pečenej ryby, ktorú mu podali. Veď duchovia nejedia. Prízrak nemôže spôsobiť, aby jedlo zmizlo – bolo to naozaj stretnutie s telom a krvou. Z apoštolov sa stali odvážni hlásatelia a pre vieru v zmŕtvychvstalého Krista sa nechali aj umučiť. Boli by ste ochotní obetovať svoj život za niečo, o čom nie ste presvedčení?

V evanjeliovom čítaní na Veľkonočnú nedeľu apoštol Ján takéto počiatočné pochybnosti nemal. Vstúpil do prázdneho hrobu, na vlastné oči videl odložené pohrebné šaty a uveril!

Ján je opísaný ako ten, ktorého Ježiš veľmi miloval. Hlboko vo svojom srdci Ján vedel, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. Svätý Pavol sa v Liste Efezanom modlil: „Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania“  (Ef 1, 18). Je srdce vybavené zrakom? Áno – „očami lásky“. Dobre to vystihol spisovateľ Antoine de Saint-Exupery: „To, čo je podstatné, je pre oko neviditeľné; len srdcom človek vidí jasne.“

V kontexte nedeľného evanjelia môže apoštol Ján povedať: „Uveril som v zmŕtvychvstanie, pretože som zakúsil Boha ako lásku.“ Filozof Gabriel Marcel raz povedal: „Viete, že niekoho milujete, keď v ňom zhliadnete to, čo je príliš krásne na to, aby zomrelo.“

Či nám prorok Jeremiáš nepripomenul, že Boh nás miluje večnou láskou? Ako nám môže Boh dať večný život, ak je smrť nezvratná? Ak verím v lásku, potom musím veriť v Boha, pretože Boh je láska. Musím veriť v zmŕtvychvstanie, pretože Boh sa neuspokojí s takto zničenou planétou – s chorobami, nespravodlivosťou, utrpením, bolesťou, chudobou a smrťou. Božská láska nájde spôsob, ako to všetko prekonať a zmeniť. Boh nenechá smrť a hriech zvíťaziť.

Veľkonočná viera vyrastá z túžby prekonať smrť, ktorá mala doslova kedysi posledné slovo. Veľká noc nám sľubuje, že budeme premenení, že získame späť svojich milovaných. Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť“ (Jn 11, 25 – 26). Boh nezrušil skutočnosť zla; Boh ju premenil. Nezastavil ukrižovanie, ale jeho syn vstal z mŕtvych. Teda čaká nás nový začiatok, veľkonočný začiatok. Zmŕtvychvstanie sa stáva epicentrom našej viery.

Na záver mi dovoľte ukončiť tuto úvahu slovami pápeža Františka: „Veľká noc je víťazstvom lásky nad koreňom zla, víťazstvom, ktoré ‘neobchádza’ utrpenie a smrť, ale prechádza cez ne, otvára cestu v priepasti a premieňa zlo na dobro. To je jedinečný znak Božej moci. Zmŕtvychvstalý Pán je tiež Ukrižovaný, nie je to niekto iný. Na svojom slávnom tele nesie nezmazateľné rany: rany, ktoré sa stávajú oknami nádeje. Obráťme k nemu svoj pohľad, aby uzdravil rany utrápeného ľudstva.“

Text pripravil: apoštolský vikár Pablito Tagura SVD[1]


[1] Apoštolský vikár Pablito Tagura SVD sa narodil v roku 1962 na Filipínach a za kňaza bol vysvätený v roku 1988. Zastával viaceré vedúce pozície v seminári Krista Kráľa v Quezon City a na Filipínach – v Centrálnej provincii. Naposledy bol rektorom seminára. Pápež František 17. decembra 2022 vymenoval otca Taguru za apoštolského vikára apoštolského vikariátu San Jose Mindoro na Filipínach. Apoštolský vikariát je cirkevná jurisdikcia, zvyčajne v misijnom regióne, ktorá ešte nie je diecézou a spadá pod kontrolu Vatikánu. Vedie ho apoštolský vikár, titulárny biskup, ktorý pôsobí ako pápežov zástupca. Biskupská vysviacka otca Taguru sa konala 17. februára a jeho uvedenie do funkcie apoštolského vikára sa uskutočnilo 24. februára 2023.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie