Aktuality

ÚVAHA NA VEĽKÝ PIATOK: Spása v kríži! Koľkokrát som to zakúsil!

Podcast:

Naďalej platia slová: In Cruce Salus – Spása je v kríži! Koľkokrát som to zakúsil!“  (A. Janssen J. Freinademetzovi, 1902).

In Cruce Salus – Spása v kríži! Tento výraz sa v 464 listoch P. Arnolda Janssena adresovaných spolubratom pracujúcim v Číne spomína opakovane. Často je posilnený výrokmi ako „Per Crucem ad lucem“ (Cez kríž k svetlu!) a „Post nubila Phoebus“ („Za mrakmi je slnko!“). P. Arnold vo veľkonočnej viere hľadel do budúcnosti s nádejou a dôverou. Veril, že z poľa ruín vzíde úrodné pole, rozkvitnutejšie ako predtým (List Henninghausovi, 1897). Nepochyboval, že kvapky potu budú slúžiť na úžitok misie (List Freinademetzovi, 1897) a že z tŕnia utrpenia vyrastú krásne ruže (List všetkým spolubratom, 1892). S odvolaním sa na Sväté písmo (Zjv 7, 14) povzbudzoval ostatných spolubratov nádejou, že po utrpení bude nasledovať Pánovo požehnanie. Preto sa nebál odvolávať na slovo „milosť“ aj pri úspechoch ako aj pri problémoch. Z tohto pohľadu je možné i lúpežné prepadnutia a vyhrážky nepriateľov považovať za dôvod tak na vyjadrenie sústrasti i blahoželania (List Anzerovi, 1884). Prítomnosť Pána a moc Ducha sú tiež dôvodmi na život bez starostí uprostred mnohých nepriateľov.

P. Arnold koncom januára 1885 napísal list P. Jozefovi Freinademetzovi, ktorý prevzal funkciu predstaveného počas biskupovej neprítomnosti, aby ho povzbudil, že čas prenasledovania a služby prinesie upevnenie tejto pravdy veľkonočnej viery:

„Čím väčšie súženie, tým väčšie bude svetlo a sila! Len naďalej odvážne dúfajte v Pána! Je nemožné, aby Pán opustil tých, ktorí v neho dôverujú. Nežiadajte od Pána, aby vás uchránil od utrpenia, lebo každé dobro má korene v utrpení a každá radosť vychádza z bolesti. Keď je teda okolo vás búrka, nevzdávajte sa. V každej zúriacej búrke a víchrici vidíme len vietor, dážď a strádanie; nevidíme slnko. Ale keď búrka pominie, vietor sa utíši, mraky sa otvoria a na čerstvo zúrodnenú zem opäť zasvieti teplé slnko. Tak to bude aj s vami. „Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.“  (Ž 126, 6). Stojte počas búrky pevne ako dub a posilnite svojich spolubratov.“

V roku 1887, keď prenasledovanie kresťanov a Európanov naberalo na intenzite, vysvetlil P. Arnold biskupovi Anzerovi svoje presvedčenie, že nepriatelia môžu škodiť len toľko, koľko Pán dovolí, ani o chlp viac, a na konci všetkého toho hluku bude víťazstvo patriť len Pánovi. Čím silnejší vietor fúka, tým hlbšie zapustí stromček kresťanstva svoje korene.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia“ (Rim 8, 28). Obsah tejto evanjeliovej pravdy sa opakuje ako refrén takmer v každom Arnoldovom liste. Dokonca aj zlo, ktoré Boh dovolí, nám môže poslúžiť pre naše dobro, ak ho budeme prijímať správnym spôsobom. Napríklad podľa Arnolda Janssena veľmi vážne problémy s biskupom, ktorý bol zároveň provinciálom ich čínskej misie (J. B. Anzer), ďalšie problémy v prvej misii misionárov Spoločnosti Božieho Slova a všetko, čo sa tam stalo, mohli poslúžiť na formovanie pravidiel mladej Spoločnosti a na vytvorenie vzťahov medzi cirkevnou hierarchiou a rehoľníkmi v budúcnosti (listy 173 a 180 Freinademetzovi).

Rovnako hriechy, nedostatky a zlé sklony druhých, ktoré sa pre nás stávajú bremenami a ktorým treba čeliť sa stávajú príležitosťou k nášmu vnútorného rastu, zdokonaľovania, očisťovania a posväcovania. Jasne to vidíme v jeho komunikácii s biskupom Anzerom. Ako generálny predstavený Arnold Janssen ubezpečil Anzera, že aj hriechy iných mu môžu poslúžiť k jeho vlastnému posväteniu. Veril, že Boh vo svojej veľkej múdrosti a láske môže dovoliť, aby na človeka prišli situácie a ťažkosti, ktoré budú budovať jeho charakter, učiť ho trpezlivosti a zdokonaľovať jeho vnútro. Hriech sa môže stať príležitosťou na osobné zdokonalenie a ten, kto práve zlyháva, môže byť neskôr výstrahou pre iných, aby nespadli do rovnakej jamy.

Dokonca aj skutočnosť smrti môže slúžiť pre dobro človeka. Po nečakanej smrti biskupa Anzera, ktorý svojim správaním mnohým priniesol veľké trápenie, Arnold nabádal spolubratov, aby sa z jeho smrti poučili, aby si jeho neočakávané úmrtie zapísali do pamäti a sami žili tak, aby boli pripravení na stretnutie s Pánom v každom okamihu svojho života (List všetkým spolubratom, 1903). Aj smrť štyroch bratov, ktorí zomreli veľmi mladí, ho viedla k tomu, aby premýšľal o konci nášho života a snažil sa využiť čas, ktorý nám bol vymeraný, aby sme bojovali ako praví bojovníci na Pánovej vinici (List Anzerovi, 1893).

V myšlienkach P. Arnolda sa vždy nachádza viera v odmenu za vynaložené úsilie viery v deň posledného súdu. Všetko úsilie a všetky obete v službe misii a Spoločnosti sú zapísané v Knihe života a nič nezostane neodmenené. Keď provinciál a vikár Jozef Freinademetz 28. januára 1908 zomrel na týfus, P. Arnold poslal sústrastný list biskupovi Henninghausovi:

„Dobrého a horlivého pátra Freinademetza, ktorý priniesol státisíce veľkých i malých obetí pre Spoločnosť a misie a bol pre všetkých žiarivým príkladom, skolil týfus. Chcel som napísať: už nie je v krajine živých, ale lepšie by bolo povedať, že bol prenesený z krajiny pútnikov a slzavého údolia do krajiny živých a pokoja a radosti svätých v nebi. Samozrejme, sme presvedčení, že bol zrelý pre nebo a tam – v spoločenstve so všetkými svätými – bude prostredníkom misie a Spoločnosti. Utešujme sa, bozkávajme ruku všemohúceho Boha, ktorý nás tak tvrdo zasiahol, a hovorme s Jóbom: „Pán dal a Pán vzal, nech je požehnané Pánovo meno“ (Jób 1, 21).“

Kríž, utrpenie, prenasledovanie, choroby, slabosti, konflikty a dokonca aj smrť sú v myšlienkovom svete P. Arnolda Janssena poznačené jeho vierou vo vzkriesenie a v konečný triumf Vykupiteľa. Preto P. Arnold považoval za správne ďakovať Bohu za všetko, za dobré i zlé, a niesť kríž s trpezlivosťou a radosťou v nádeji na Pánovu pomoc a jeho konečné víťazstvo. Výzva „Meno Pánovo nech je chválené aj v kríži a utrpení!“ nebola pre svätého zakladateľa len frázou, ale aj jeho pevným presvedčením.

Text pripravil: P. Igor Kráľ SVD

Úryvok z článku: „Verbum SVD“, 2017, zv. 58, s. 222-248.

Knihu s celou spiritualitou kríža od P. Arnolda Janssena si môžete zakúpiť tu:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie