Aktuality

VEĽKONOČNÝ POZDRAV P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí misijní
priatelia, dobrodinci a príbuzní,

            srdečne Vás všetkých pozdravujem
v tomto končiacom sa pôstnom období. Blížime sa k Veľkej noci.
Situácia, v ktorej sme sa ocitli pred viac ako rokom, nás všetkých uzavrela do
„priestoru“ a spôsobu života, v ktorom sa necítime dobre. Je to
celkom iné, ako to, na čo sme boli zvyknutí. Náš životný priestor sa veľmi
zúžil, chýbajú nám kontakty, nemôžeme ísť kde chceme a kedy chceme…
Koľko rodinných a spoločenských akcií sme museli zrušiť. Chýbajú nám
príbuzní a priatelia. Všetci sme akoby odvezení do iného sveta, ktorý nám je
cudzí a zvláštny. Pripomína mi to zajatia Židovského národa,
o ktorých sa hovorí v Starom Zákone. Viackrát boli odvlečení
z vlasti. Nebolo to spôsobené len vojenským alebo politickým rozhodnutím.
Boh dovolil a použil zajatie na to, aby židovský národ priviedol
k obráteniu. Zabudli na Boha a jeho prikázania, a preto sa mali
v zajatí očistiť od zlej minulosti a vrátiť sa celým srdcom
k svojmu Stvoriteľovi. Proroci ich povzbudzovali k pokániu a taktiež
ich povzbudzovali, aby aj v tejto chvíli dôverovali Bohu, ktorý ich neopustil a
na nich nezabudol. Táto náročná situácia bola pre nich príležitosťou, aby si
znovu obnovili vernosť Bohu. A keď sa tak stalo, prišlo oslobodenie. Prvé
čo vždy spravili bola obnova chrámu. Pýtam sa, či aj na nás neprišli tieto
ťažkosti, aby sme si uvedomili skutočné hodnoty, aby sme sa vrátili
k Bohu. Koľko toho bolo a žiaľ stále je, čo nie je v našom
živote v poriadku. Všetci potrebujeme pokánie ako náhradu za náš hriech,
potrebujem sa vrátiť k Bohu.

            Pri požehnaní veľkonočnej sviece
kňaz hovorí: „Kristus je ten istý včera i dnes… Pán času
i večnosti…“ Kristus je Pán minulosti i budúcnosti. Dôverujme, že
sme v rukách Božích. Ak aj prežívame toto náročné „zajatie“, veríme, že
s jeho milosťou a pomocou sa môžeme dostať „na slobodu.“ Naša úloha
dnes je náprava nášho života, úprimná snaha o polepšenie. Modlime sa za
ukončenie pandémie, a tiež za to, aby sme zmenili svoje životy. Nesmieme
zabudnúť na Boha a jeho zachraňujúcu moc a lásku. Koľko stĺpov,
kaplniek, kostolov stojí po svete, ako pripomienka na oslobodenie od
katakliziem, ktorých v minulosti bolo viac než dosť.

            Zmŕtvychvstalý Ježiš je naša nádej
i východisko. Dôverujme mu, že utrpenie sa premení do radostného
Veľkonočného rána. Zmŕtvychvstalý je živý, teda i prítomný medzi nami. On
nám nielen prisľúbil svoju prítomnosť, ale skutočne zostal medzi nami. Snažme
sa robiť všetko pre to, aby sme v našom živote prežívali radosť z 
Ježišovho Veľkonočného víťazstva. Dajme ľuďom vôkol nás možnosť zakúsiť jeho
blízkosť a lásku. Ukážme im, že Ježiš sa zaujíma o nás a to aj
tým, že sa my zaujímame jeden o druhého. Ocitli sme sa v tejto
situácii aj preto, aby sa ukázala naša viera ako niečo živé a praktické.
Napriek obmedzeniam, koľko dobra môžeme prejaviť iným.

             Milí priatelia
Spoločnosti Božieho Slova, podporovatelia a príbuzní, chcem sa poďakovať
za všetko, čo robíte pre misie a ohlasovanie evanjelia tu i vo svete.
Vďaka Vašim modlitbám, obetavosti a pomoci môžeme pokračovať v našej
službe.

            Prajem Vám, aby milosť, sila
a radosť Zmŕtvychvstalého Ježiša sprevádzala všetky Vaše dni. Majme vo
všetkom dôveru, že On je Pán časov, teda i našej budúcnosti
i večnosti.

P. Pavol Kruták SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie