Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ PREMENENIE PÁNA

Evanjelium:

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.  Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. (Lk 9, 28b-36)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď uvažujeme nad Premenením, môžeme vnímať situáciu človeka v nebi. Najviac nás však zaujíma spontánna reakcia tých „pozemských partnerov“ tejto scény. Opäť je to Šimon Peter, ktorý sa ujíma slova: „Učiteľ, dobre je nám tu“ (Lk 9, 33). Je úžasné vidieť, že len pri pohľade na Kristovo telo v slávnostnej nálade sa Peter cíti plne šťastný: nič iné mu nechýba.

„Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Petrova reakcia ukazuje najpravdivejší dynamizmus lásky: nemyslí viac na vlastné pohodlie; chce zachrániť tú úroveň hlbokej radosti tým, že sa usiluje o dobro druhých (v tomto prípade tým, že to interpretuje veľmi ľudským spôsobom: nejaké stánky!).

Je to najjasnejší prejav pravej lásky: Som šťastný, pretože ťa robím šťastným; som šťastný, keď sa ponúkam tvojmu šťastiu. Okrem toho skutočnosť, že Šimon intuitívne rozpoznáva Mojžiša a Eliáša, je veľmi objavná.

Peter o nich logicky vedel, ale nikdy ich nevidel (žili pred stáročiami!), ale namiesto toho ich okamžite identifikuje (akoby ich poznal odjakživa). Tu je ukážka vysokého stupňa poznania človeka v nebi: pri pohľade na Boha „z tváre do tváre“ človek zažije nepredstaviteľné rozšírenie svojho poznania (oveľa hlbšiu účasť na Pravde).

Napokon „zbožštenie“ na druhom svete prinesie ľudskému duchu „taký rozsah skúsenosti pravdy a lásky, aký by človek v pozemskom živote nikdy nemohol dosiahnuť (sv. Ján Pavol II.).“

Napokon Šimon, keď vidí Mojžiša a Eliáša, nielenže ich okamžite prijíma, ale ich aj okamžite miluje (myslí na to, že každému z nich postaví stánok).

Svätý Peter, pápež (prvý z Cirkvi), ale aj rybár, vyjadruje svoju lásku jednoduchým spôsobom; svätá Terézia, mníška, ale učiteľka (Cirkvi) vyjadrila logiku lásky hlbokým spôsobom: „spokojnosť z toho, že sa páči druhému, prevyšuje moju vlastnú spokojnosť.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie