Zamyslenia

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky.
Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“
Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“
Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel.
Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka.“ Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A uveril on i celý jeho dom.
Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley.“
Jn 4, 43- 54

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu
má kráľovský úradník chorého syna, ktorý umieral. Ježiš prichádza ako lekár. Lekár,
ktorý sa nechce pacienta „rýchlo zbaviť“, aby mal viac času na ostatné
povinnosti. Ježiš je lekárom, ktorý si na svojho pacienta nájde čas a uzdravuje
ho nielen telesne, ale i duchovne. Dokonca skrze uzdravenie posilní i vieru
príbuzných.

Na druhej strane
Ježiš súcití s bolesťou rodičov, ktoré strácajú svoje deti, či už zomreli
skutočne alebo zomierajú pomaly duchovne a túži im pomôcť. Úradník uveril
Ježišovmu slovu, on sa nad ním zmiloval a syn sa uzdravil. S Ježišom sa
nemožné stáva možným. Nebojme sa veriť Ježišovi. A keď sa nám nesplní o čo
prosíme, buď chce vyskúšať našu trpezlivosť a vytrvalosť alebo ako
najlepší Tatko vie, čo bude pre nás najlepšie.

Aplikácia:

1/ Na koľko verím Ježišovi ja?

2/ Mám súcit s trpiacimi, tak ako ho mal i Ježiš?

Jozef

slobodný,
študent medicíny, 19 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie