Zamyslenia

Streda 5. týždňa v cezročnom období

„Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
Mk 7,14-23

Takmer dennodenne stretávame ľudí, ktorí nám akosi nesedia. Možno sú oblečení nevhodne, …

… správajú sa vyzývavo či vulgárne alebo jednoducho vyslovujú názory, s ktorými nesúhlasíme. Posudzujeme ich, hodnotíme v snahe oddeliť sa, aby sme sebe či ostatným ukázali, že my žijeme inak. Často odsudzujeme a skrývame sa do vlastných svetov, aby sme sa nepoškvrnili.

Nezatvárať si
oči pred zlom a neslušnosťou je dôležité. No Kristus nás učí, vychádzať
k mýtnikom a smilníkom. Pretože nie rozhovor či stretnutie
s nimi nás poškvrňujú, ale vlastné myšlienky plné odsúdenia, nepochopenia
a nelásky. Usvedčujú nás o tvrdosti vlastného srdca.

Nemali by sme
podľahnúť pokušeniu, že sme lepší. Pretože vieru sme dostali z milosti.
Hoci, ako Božie deti máme autoritu nášho Boha Stvoriteľa, nesmieme zabúdať, že On
vzal na seba ľudskú podobu a obetoval sa za hriešnikov. Aj za nás.

Stíšme sa
a pozorujme reakcie nášho srdca. Porovnávame sa? Hodnotíme? Súdime?
Vyhýbame sa? …

Aplikácia:

1/ Snažím sa nachádzať spôsoby, ako vychádzať aj s ľuďmi, ktorí sú iní ako ja? Existuje spôsob, ako to zlepšiť?

2/ Aká je prvá reakcia môjho srdca, ak vidím niekoho s kým nesúhlasím? Je to snaha o pochopenie a súcit alebo opovrhnutie a vyhýbanie sa?

Karin

slobodná – zasnúbená, projektová manažérka
a organizátorka eventov, 26 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie