Streda 5. týždňa v cezročnom období

„Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
Mk 7,14-23

Takmer dennodenne stretávame ľudí, ktorí nám akosi nesedia. Možno sú oblečení nevhodne, …

… správajú sa vyzývavo či vulgárne alebo jednoducho vyslovujú názory, s ktorými nesúhlasíme. Posudzujeme ich, hodnotíme v snahe oddeliť sa, aby sme sebe či ostatným ukázali, že my žijeme inak. Často odsudzujeme a skrývame sa do vlastných svetov, aby sme sa nepoškvrnili.

Nezatvárať si oči pred zlom a neslušnosťou je dôležité. No Kristus nás učí, vychádzať k mýtnikom a smilníkom. Pretože nie rozhovor či stretnutie s nimi nás poškvrňujú, ale vlastné myšlienky plné odsúdenia, nepochopenia a nelásky. Usvedčujú nás o tvrdosti vlastného srdca.

Nemali by sme podľahnúť pokušeniu, že sme lepší. Pretože vieru sme dostali z milosti. Hoci, ako Božie deti máme autoritu nášho Boha Stvoriteľa, nesmieme zabúdať, že On vzal na seba ľudskú podobu a obetoval sa za hriešnikov. Aj za nás.

Stíšme sa a pozorujme reakcie nášho srdca. Porovnávame sa? Hodnotíme? Súdime? Vyhýbame sa? …

Aplikácia:

1/ Snažím sa nachádzať spôsoby, ako vychádzať aj s ľuďmi, ktorí sú iní ako ja? Existuje spôsob, ako to zlepšiť?

2/ Aká je prvá reakcia môjho srdca, ak vidím niekoho s kým nesúhlasím? Je to snaha o pochopenie a súcit alebo opovrhnutie a vyhýbanie sa?

Karin

slobodná – zasnúbená, projektová manažérka a organizátorka eventov, 26 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie