Zamyslenia

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“

A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Lk 4, 31-37

Zamyslenie:

Ježiš prichádza do Kafarnauma, malého mestečka ležiaceho na brehu Genezaretského jazera, na miesto, kde začína svijeverejné pôsobenie. Samotné mesto má dôležitý strategický význam: leží na ceste vedúcej z Damasku k moru, malo krásnu Bielu synagógu a pritom všetkom je obsadené rímskou posádkou. Nachádza sa pár kilometrov od mestečka Nazaret, čo Ježiša privádza k tomu, že toto miesto je ideálne na to, aby tu začal svoje kázanie a ohlasovanie Božieho kráľovstva v Galilei. Ľudia sú v tomto meste ohromení, pretože Ježíš tu učí s autoritou a vyháňa démonov: nie sú zvyknutí na takú silnú a charizmatickú osobu, ako poznamenáva sám evanjelista Lukáš; Ježišova sláva, teda informácie o ňom, sa šíria po celom kraji.

V dnešnom čase, keď sa snažíme
nejakým spôsobom vyniknúť medzi ostatnými alebo zaujímame autoritársky postoj a
správanie, postava Ježiša si zachováva i naďalej svoju silu a aktuálnosť.
Ježiš fascinuje, pretože je jednoznačný a dôsledný, je milosrdný a vyzretý,
pretože hovorí bez pretvárky a bez kompromisov, pretože hovorí o Bohu tak,
ako nikto predtým. Jeho prítomnosť vyháňa démonov, strach, vinu, tmu, vnútornú
únavu.

Začíname nový mesiac september a nový
školný rok, čo je pozvaním, aby sme sa nechali nanovo Kristom ohromiť, fascinovať
a dovolili mu, aby nás postupne menil na svoj obraz a podobu.  

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie